Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Aktuális  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. április 21.
Névnap: Konrád
Szöveg keresés:

 


Aktuális

szovegikon Fogorvosok, szájsebészek figyelmébe
Változás

2015.12.14. 12:11:28

Tisztelt Fogorvos és Szájsebész Kollégák!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Zala Megyei Kórház Fogászati Röntgen Szakrendelés I-II. működési rendje várhatóan 2016. január 1-től megváltozik.

A változás oka, hogy sikeres pályázatot követően megvalósult beruházás eredményeként a Fogászati Röntgen Szakrendelések eszközparkja és a kiszolgáló létesítmények megújultak, modernizálódtak, így teljes technológiaváltás történt. Fenti időponttól a képalkotás és képfeldolgozás digitális úton zajlik. Ez a képminőség jelentős javulását, a diagnosztikai lehetőségek bővülését, valamint az archiválás és adattovábbítás egyszerűbbé és korszerűbbé válását eredményezi.

A beruházás eredményeként üzembe helyezésre került egy Carestream CS-2200 típusú falikaros intraorális röntgenberendezés RVG 6200 szenzorral, valamint egy Carestream CS-9300 3DCT berendezés.

A készülékek a hagyományos, kiváló felbontású intraorális és 2D OPT felvételek mellett lehetőséget biztosítanak háromdimenziós cone-beam CT felvételek készítésére egészen 17 x 13,5 cm nagyságú látómezőig, akár 90 mikrométer felbontással; valamint teleröntgen felvétel készítésére, automatizált szoftveres cephalometriás analízissel.

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb változásokat:

  1. A fogászati röntgen új helyen, a „G” épület I. emeletén, a Szájsebészeti Osztályba integrálva működnek. Megközelíthető a Zárda u. 4. szám alatti bejárat felől, ugyanúgy, mint a Szájsebészet Szakrendelés.
  2. Az OEP finanszírozott ellátásra beutalóval érkező betegek részére a képfájl közvetlenül nem kerül kiadásra. Azt a beutalást végző és OEP praxiskóddal rendelkező orvos elektronikusan kérheti le egy felhasználónév/jelszó egyedi azonosító segítségével. A képfájl másolatának kiadása adathordozón (CD lemezen) térítési díjhoz kötött, melynek mértékét a ZMK Térítési díjszabályzata tartalmazza.

Az elektronikus jogosultság beállítás egyedileg történik, ezért kérem, hogy az egyeztetés céljából kórházunk informatikusát, Gyurátz Ferencet keressék meg telefonon (92/507-500/1134) vagy e-mail-ben (gyuratzf.ifo@zmkorhaz.hu).

  1. Az OEP finanszírozott ellátások keretében igénybe vehető képalkotó radiológiai vizsgálatok vonatkozásában a beutalásra jogosult orvosok körét a 217/1997. (XII. 1.) sz. Kormányrendelet szabályozza. A rendelet 3.§ (1) szerint „A biztosítottat... CT (komputertomográfia)... vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg gyógyintézet szakorvosa utalhatja be.” A többi vizsgálóeljárás az alapellátás által is igénybe vehető.
  2. A nem OEP finanszírozott ellátás keretében érkező betegek részére a képfájlok kiadása adathordozón (CD lemezen) közvetlenül a beteg részére történik. Ha a vizsgálatot kérő orvos rendelkezik OEP praxiskóddal is, akkor a fájlt a központi adatbázis útján is elérheti. A vizsgálat díja magában foglalja egy darab adathordozó eszköz árát. A kérhető vizsgálatokról és azok árszabásáról a ZMK Térítési Díjszabályzatában állnak rendelkezésre információk. Az eddig alkalmazott díjtételek is módosulni fognak, valamint megállapításra kerülnek az új diagnosztikus eljárások díjai. A vizsgálatkérés és a díjfizetés módja változatlan.

Kérjük a tisztelt kollégákat, hogy a beutalón/vizsgálatkérő lapon pontosan, részletesen tüntessék fel a kért vizsgálat típusát!

A továbbiakban szeretném tisztelettel felhívni az alapellátásban dolgozó kollégák figyelmét, hogy a Zala Megyei Kórház Beutalási és Betegfogadási Szabályzata 2015. június 01-ével módosult, a módosítások elsősorban a sürgősségi, ill. soron kívüli betegfogadás rendjét érintik. Eszerint a szájsebészeti beteget a szakrendelés akkor köteles aznap ellátni, ha

„II.3....Beutaló érvényességének feltétele – a kötelező tartalmi elemeken kívül – az aznapi keltezés, illetve a sürgős megjelölés egyértelműsége és megfelelő indokoltsága.”

Ennek értelmében, a zökkenőmentes ellátás és együttműködés érdekében kérjük, fokozottan tartsák be az alábbiakat:

  1. A beutaló tartalmi és formai szempontból a vonatkozó jogszabályok (217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet) szerint legyen kiállítva, és „SÜRGŐS” jelzéssel ellátva. A sürgősségi jelzést olyan módon kell rávezetni, hogy hitelesen igazolható legyen, hogy az valóban a kezelőorvostól származik. (Javasoljuk külön aláírni, lepecsételni a sürgősségi jelzést, mert számtalan visszaélést tapasztalunk, mely során az okirat-hamisítás lehetősége is felmerül.) Az esetleges javítások is szabályszerűen történjenek meg.
  2. Kizárólag az aznapi keltezéssel kiállított sürgős beutalót tekinthető érvényesnek.
  3. Megfelelő indokoltságnak tekinthető a beteg kórelőzményének és kórtörténetének részletes, írásos dokumentálása a sürgősségre utaló tünetek pontos megnevezésével, és az addig elvégzett kezelések leírásával;

vagy pedig a szájsebészeti szakrendelés orvosával előzetesen folytatott telefonos konzultáció.

A fenti kritériumok következetes alkalmazására azért van szükség, mert az ok nélkül soron kívüli ellátásra jelentkező betegek a rendelés menetét zavarják, és jogos elégedetlenséget váltanak ki a jogszabályokat és működési rendet tiszteletben tartó, indokolatlanul többlet-várakozásra kényszerített betegek körében. Mivel az utóbbi időben feltűnően megszaporodtak az indokolatlannak látszó soron kívüli bejelentkezések, ezért az ellátás rendjének fenntartása érdekében a továbbiakban kénytelenek vagyunk fenti szabályokat következetesen alkalmazni.

Több esetben felmerül a beutaló utólagos javítása, manipulálása a beteg által, ezek kiszűrésére csak a fenti előírásoknak megfelelő, formailag szabályosan kiállított beutaló esetén van lehetőség.

Szíves együttműködésüket köszönjük és további sikeres gyógyító munkát kívánunk!

 

 

 

Zalaegerszeg, 2015. december 11.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Halász Gabriella

       főigazgató
Vissza
nyomtatoNyomtatható verzió