Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Aktuális  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. április 21.
Névnap: Konrád
Szöveg keresés:

 


Aktuális

szovegikon PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ital és snack automaták elhelyezésére

2016.10.21. 13:16:20

 A Zala Megyei Szent Rafael Kórház pályázatot hirdet a Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. szám alatti székhelyén és a Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek utca 1. szám alatti telephelyén melegital és snack automaták elhelyezésére alkalmas telepítési helyek bérleti jogára.

A bérleti időszak: 2017. január 1. – 2019. december 31. (3 év)
Feltétel: Automatánként minimum 5.000 Ft/hó összegű bérleti díj ajánlása, és az üzemeltetési költségátalány megfizetésének vállalása, mely melegital automata esetén automatánként 10.000 Ft/hó, snack automata esetén automatánként 5.000 Ft/hó. 4 db. snack és 6 db. melegital automata kihelyezése. A pályázó vállalja az automaták üzemeltetéséhez szükséges közműcsatlakozás kialakításának költségeit, amennyiben az a telepítési helyen jelenleg nem áll rendelkezésre.
A pályázat benyújtásának határideje és helye: 
A kórház honlapján való megjelenéstől számított 31. nap 10:00 óráig,
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. Jogi és Ügyfélszolgálati Iroda
Benyújtás módja:
„Ital- és snackautomata-pályázat” megjelöléssel zárt borítékban.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó adatait (név, cím, telefonszám)
a megajánlott havi bérleti díj összegét
az automaták rövid bemutatását
átláthatósági nyilatkozatot
köztartozás mentességről szóló igazolást
A pályázatok elbírálási időpontja, eredményhirdetés:
A pályázat benyújtási határidejétől számított 8 napon belül,
a pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
Szerződéskötés időpontja:
Előreláthatólag 2016. december 31-éig.
Egyebek:
Kiíró jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.
A nyertes az a pályázó, aki a legmagasabb bérleti díjat ajánlja. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötéstől eláll, akkor nyertes az a pályázó, aki a következő legmagasabb bérleti díjat ajánlotta.
A pályázat kiírója a területet csak átlátható szervezetnek adja bérbe.
A megkötendő bérleti szerződés megtekinthető ITT.
Az ügyben technikai felvilágosítást Bognár Tamás főmérnök ad, a 92/507-572 és a 30/2221-129 telefonszámokon.
 Vissza
nyomtatoNyomtatható verzió