Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - TÁMOP 6.2.2/2010 
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. január 24.
Névnap: Timót
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2013.02.26.
Látogatók: 43571
uszt logo nfulogoeszalogo

Képzés és kompetenciafejlesztés a Zala Megyei Kórházban

A pályázat adatai:

A pályázat címe: Képzés és kompetenciafejlesztés a Zala Megyei Kórházban
A pályázat azonosító száma: 

TÁMOP- 6.2.2/A-09/2-2010-0053
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 27. 750. 292Ft, azaz huszonhétmillió-hétszázötvenezer-kétszázkilencvenkettõ forint.
A projekt idõtartama: Az 1. számú Támogatói Okirat módosítását követően 2010. október 01 – 2013. augusztus 31. módosult a projekt időtartama
A kedvezményezett neve, elérhetõsége: 

Zala Megyei Kórház
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út.1.
Tel.: 0692/507-500/1120
E-mail: titkarsag.api@zmkorhaz.hu
Honlap: www.zmkorhaz.hu

1

A pályázat rövid ismertetése:
A Zala Megyei Kórház középtávú szakmai fejlesztési tervei között kívánja megvalósítani, hogy a betegek gyógyítása szempontjából a legképzettebb humánerõforrással rendelkezzen.Ezen pályázattal a kórházban további képzett humánerõforrás állomány bõvülés érhetõ el, amely javítva ezzel a betegellátás minõségének hatékonyságát.Az OJK ápolók az ápolás szakmai színvonalát hatékonyan növelik minden szakterületen.Ennek megfelelõen szakdolgozói állományunkat a következõk szerint kívánjuk tovább képezni:

 • 3 fõ epidemiológiai szakápoló OKJ-s képzés
  Az egészségügyi miniszter 20/2009. (VI.18) EüM Rendelete Az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések megelõzésérõl, e tevékenységek szakmai minimum feltételeirõl és felügyeletérõl – értelmében a személyi feltéttelek biztosításáról a járó-és fekvõbeteg ellátásban infekció kontroll nõvéreket kell alkalmazni, ezért kerül sor az epidemiológiai szakápolói képzésre.
 • 2 fõ onkológiai szakápoló OKJ-s képzés
  Az onkológiai ellátás iránti igény folyamatosan növekszik megyénkben. Az ÁNTSZ felmérésébõl megállapítható, hogy a halálesetek 91%-a öt nagy betegségcsoport között oszlik meg, melyen második helyen állnak 24%-kal a daganatos megbetegedések.
  A pózvai, külsõ telephelyünkön pár éve 16 ággyal kezdte meg mûködését az önálló Onkológiai osztály, mely napjainkban 30 ágyra fejlõdött fel. A személyi feltételek folyamatos biztosítása, ezzel a pályázattal jól megvalósítható, hiszen ezen az osztályon sok fiatal dolgozik, akik még a családalapítás elõtt állna, így folyamatosan kell képeznünk új munkatársakat..
 • 4 fõ mûtéti szakasszisztens OKJ-s képzés
  Az egynapos sebészeti ellátási formát a gazdasági szempontokat figyelembe véve, illetve a betegeink igényeire tekintettel kiemelt területként kezeljük kórházunkban. A személyi feltételek folyamatos biztosításához elengedhetetlen, hogy a mûtõsnõi kapacitásunkat növeljük, mind a központi mûtõ, mind a szemészeti mûtõ területén.
 • 1 fõ rehabilitációs terapeuta OKJ-s képzés
  Az elmúlt évben új igényként jelentkezett, hogy a rehabilitáció területén kiképzett orvosok mellett a szakápolói képzést is elindítsuk.
 • 2 fõ felnõtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló OKJ-s képzés
  Az egynapos sebészeti ellátásban a mûtõsnõkön kívül nagyon fontos szerepet kapnak az anesztéziában dolgozó szakdolgozók. Az õ képzésüket is be kellett építeni a képzési tervünkbe, ahhoz, hogy a jól mûködõ mûtéti team folyamatos biztosítva legyen.
 • 4 fõ sürgõsségi szakápoló OKJ-s képzés
  2011-ben a beteg utak lerövidítését lehetõvé tevõ sürgõsségi ellátást biztosító Sürgõsségi osztály (SO1) kialakítását kezdhetjük meg, melyhez a jól képzett szakszemélyzet biztosítása elengedhetetlen.

A kommunikációs továbbképzés a betegellátás során alapvetõ követelmény, hiszen ezen a területen folyamatos interakciók folynak, állandóan képzõdõ konfliktus helyzetekkel, döntést igénylõ szituációkkal. Az intézeti beteg-, és dolgozói elégedettségi felmérés eredménye is rámutatott arra, hogy javítanunk kell a beteg és dolgozó és a dolgozó és dolgozó közötti kommunikációt. A betegpanaszok sok esetben kivédhetõek a megfelelõen alkalmazott kommunikációval.
Az intézményünk széles palettáját felölelve /járó- és fekvõbeteg ellátás/ 111 fõ kommunikációs készségfejlesztõ tréningen vesz részt. A kiválasztásnál a vezetõ szakdolgozók, helyetteseik, az oktatásban részt vállaló kollégák és a munkájukat dicséretesen végzõ munkatársaink vesznek részt. Az akkreditált tanfolyam elvégzését követõen 29 kreditpontban is részesülnek a résztvevõk, mely pontok a mûködési regisztráció által elõírt kötelezettség teljesítéséhez is hozzájárulnak.


Közremûködõ szervezet neve és elérhetõsége:
2010. december 31-ig Strukturális Alapok Programiroda
1055 Budapest, Honvéd u. 20.
2011. január 1-tõl ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci u. 45. C épület

A pályázat megvalósulását jelentõ objektív bizonyítékok:

Projekt menedzsment:

Az intézet a projekt végrehajtását a már meglévõ alkalmazottak bevonásával biztosítja. Mindannyian diplomás végzettségûek, és rendelkeznek azzal a tapasztalattal, melyre a projektben szükség van.

 • projekt menedzser – a Zala Megyei Kórház ápolási igazgatója, Kovács Erzsébet

 • pénzügyi vezetõ – a Zala Megyei Kórház pénzügyi osztályvezetõje, Lendvai Jenõné

 • projekt koordinátor – a Zala Megyei Kórház oktatás szervezõje, Tóthné Födõ Gyöngyi

2
 • projekt asszisztens – a Zala Megyei Kórház Humán Erõforrás Munkatársa, Gerócs-Buday Laura 2010 évben. Bogár Valéria 2011. január  – 2012. október, Czett Ferencné 2012. október – projekt zárás

  2
Epidemiológiai képzésben részvevõk: /Vincotte képzõ szervezésében/

 • Glavanovicsné Cserõdi Gyöngyi I. Belgyógyászat
2
 • Siposné Varga Szilvia Geriátria
2
 • Veilingerné Melles Eszter Kórház higiénia
2

Onkológiai szakápoló képzésben résztvevõk: /Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet szervezésében/


 • Bognár Katalin Onkológiai osztály
2
 • Kiss Viktória Onkológiai osztály
2
A képzés sikeresen zárult 2012. március 22-én., mind a két kolléganő a képesítést megszerezte.

Mûtéti szakasszisztens képzésben résztvevõk: /Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet szervezésében/


 • Varga Júlia Központi mûtõ
2
 • Frankovics Bettina Központi mûtõ

 • Miszori Veronika Központi mûtõ
 • Baloghné Tóth Hajnalka Szemészet
2

Rehabilitációs terapeuta képzésben résztvevõ: /Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet szervezésében/
 • Herczeg Lajos Geriátria
2
A képzés sikeresen zárult 2012. január 27-én, a kolléga a képesítést megszerezte.


Sürgősségi szakápoló képzésben résztvevők:
/ A pályázatban megjelölt képző jelentkezők hiányában nem indított ilyen jellegű képzést, így változás bejenetést követően a Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola szervezésében Zalaegerszegen indult el a képzés 2011. októberében/


 • Takács Miklósné SBO
2
 • Maár Andrea Zsófia Csecsemő és gyermekosztály
 • Vadas Zoltánné Kardiologiai
2
 • Kiss Rózsa Csecsemő és gyermekosztály


Felnőtt aneszteziológia és intenzív szakápoló képzésben résztvevők: / A pályázatban megjelölt képzéshez csak később tudtunk csatlakozni, így a jelentkezést az ETI utódja GYEMSZI 2011. novemberében fogadta be, mely várható kezdése 2012./

 • Németh Nikolett ITO
2
 • Vincze Brigitta ITO


Kommunikációs készségek fejlesztése az egészségügyi dolgozók körében résztvevõk: /Real Contact Felnõttképzési és Szolgáltató Kft. szervezésében/

I. csoport: 2011. január 18, 19, 20.


1. Both Katalin Szeptikus osztály
2. Csontos Mária II. Belgyógyászat
3. Csuka Lajosné Reumatológiai szakrendelés
4. Doktor Hajnalka Pulmonológia
5. Erdélyiné Lakatos Edina Pszichiátria
6. Életes Norbert Pszchiátria
7. Horváth Anita Radiológia
8. Igazi Marianna Ortopédia
9. Kovácsné Gorza Marietta Urológia
10. Marton Lászlóné Szájsebészet
11. Márton Tamás Ortopédia
12. Pais Tímea Patológia
13. Rácz Emõke Pulmonológia
14. Salamon Andrea Onkológia
15. Séfer Marianna Neurológia
3

II. csoport: 2011. január 25, 26, 27.

1. Baranyainé Sifter Mária Onkológiai szakrendelés
2. Bankó Marianna I. Belgyógyászat
3. Bognár Andrea I. Belgyógyászat
4. Darabos Károlyné Neurológia
5. Glavanovicsné Cserõdi Gyöngyi I. Belgyógyászat
6. Gönczöl Sándorné Bõrgyógyászati szakrendelés
7. Horváth Istvánné Traumatológia
8. Kissné Geiger Erzsébet Általános sebészet
9. Pummerné Pödör Anita Traumatológia
10. Raffai Lászlóné Baleseti ambulancia
11. Szekér Tamás Ápolási osztály
12. Szitkovicsné Tóth Ildikó Általános sebészet
13. Takács Anikó II. Belgyógyászat
14. Tóth Tímea I. Belgyógyászat
15. Varga Frigyesné Traumatológia
16. Végvári Viktória Dietetikus szolgálat

4

III. csoport: 2011. február 15, 16, 17.

1. Bedõné Hegyközi Mónika Pszichiátria
2. Csiszárné Psztai Mária Fül-orr-gégészet
3. Csitos Józsefné Infektológia
4. Dinnyésné Kiss Katalin Szülészet-nõgyógyászat
5. Hajgató Éva Intenzív osztály
6. Dr. Oroszlánné Pilipár Krisztina Ortopédia
7. Pappné Kerkai Bernadett Csecsemõ és gyermekosztály
8. Gorza Mónika Pszichiátria
9. Kanta Veronika Ortopédia
10. Kertész Róbert Lajos Szívsebészet
11. Konkoli Anita Pszichiátria
12. László Szilvia Szülészet-nõgyógyászat
13. Mazur Mónika Szívsebészet
14. Szabó Imre Lajosné Szülészet-nõgyógyászat
15. Veilingerné Melles Eszter Központi higiénia
16. Zsidó Csilla Szívsebészet

5

IV. csoport: 2011. február 22. 23. 24.

1. Csuka Gábor Traumatológiai osztály
2. Csorba Katalin Szívsebészet
3. Doszpoth Csabáné Infektológia
4. Farkas Józsefné Genetikai labor
5. Gombosné Papp Judit Fizióterápia
6. Horváthné Pendli Bernadett Radiológia
7. Kámán József Róbertné Csecsemõ és gyermekosztály
8. Meiszter Jánosné Fül-orr- gégészet
9. Olasz Erzsébet Intenzív osztály
10. Ráczné Sándor Katalin Központi anesztézia
11. Sebestyénné Szapács Judit Infektológia
12. Tuboly Tiborné Infektológia
13. Varga Andrea Szívsebészet
14. Véghné Tóth Erzsébet Csecsemõ és gyermekosztály
15. Vidovics Lászlóné Foglalkozás egészségügyi szolgálat

5


V. csoport: 2011. március 22. 23. 24.
1. Baksa Gyula Központi mûtõ
2. Beckné Zsoldos Bernadett II. Belgyógyászat
3. Herczeg Lajos Geriátria
4. Horváthné Keresztúri Erzsébet I. Belgyógyászat
5. Kerkai Erika Fizióterápia
6. Laki Árpádné Szemészet
7. Molnár Katalin Dietetika szolgálat
8. NemesnéVarga Mónika Általános sebészet
9. Perom Tamásné II. Belgyógyászat
10. Szalai Adelina Neurológia
11. Szalai Mária Magdolna Dietetikai szolgálat
12. Szujkerné Vizy Éva Fizióterápia
13. Tóth Ágota Központi ápolás
14. Tráj Jánosné Központi mûtõ
15. Vörös Tamás Fizioterápia
16. Zsálek Andrea Lypfödéma szakrendelés
6

VI. csoport: 2011. április 26. 27. 28.

1. Banicz Józsefné Fizioterápia
2. Dancsné Balogh Kornélia Lympoedéma szakrendelés
3. Frankovics Bettina Központi mûtõ
4. Fülöp Andrea Fül-orr-gégészet
5. Horváthné Kiss Piroska I. Belgyógyászat
6. Kissné Tóth Lívia Szemészet
7. Kovács Attiláné Központi ápolás
8. Kovács Ildikó II. Belgyógyászat
9. Kovács Károlyné Általános sebészet
10. Miszori Veronika Központi mûtõ
11. Palotai Ágota Dietetikai szolgálat
12. Rudas Ildikó Fizioterápia
13. Tõke Lászlóné Ortopédia
14. Varga Júlia Központi mûtõ
15. Vigmond Józsefné Szemészet
16. Waldmann Rita Fizioterápia

7

VII. csoport: 2011. május 24. 25. 26.

1. Altingerné Berke Marianna Geriátria
2. Babuszek Józsefné Központi higiénia
3. Büki Istvánné Központi labor
4. Horváth Erzsébet Pulmonológia
5. Farkasné Takács Bernadett Kardiológia
6. Járiné Csiszár Bernadett Kardiológiai Rehabilitáció
7. Kalamár-Birinyi Edit Központi Higiénia
8. Kálmán Zsuzsanna Központi laboratórium
9. Király Sándorné Általános sebészet
10. Kovács Ildikó II. Belgyógyászat
11. Markó Alexandra Geriátria
12. Némethné Herczeg Tünde Kardiológiai Rehabilitáció
13. Némethné Kovács Erika
14. Salamonné Baranyai Éva Kardiológia
15. Szabó Károlyné Neurológia
16. Takács László Központi Mûtõ
17. Vadas Zoltánné Kardiológia

A kommunikációs trénig az ütemezésnek megfelelően május hónapban lezárult, a megszerett 29 pontról az igazolást a résztvevők átvették, mely a működési regisztráció ötéves ciklusának teljesítéséhez nagy mértékben hozzájárult.

A kommunikációs kompetencia fejlesztés keretén belül az 1. számú Támogatói Okirat módosítása lehetővé tette egy újabb csoport kiképzését 6 fővel a duplikáció miatt.

Duplikácós csoport: 2013. január 23. 24. 25.
1. Bekő Róbert Központi Műtő
2. Bognárné Kele Bernadett Kardiológia
3. Hoffer Ágnes Központi Műtő            Képet betenni
4. Konrádné Takács Judit Geriátria
5. Németh Ferencné Neurológia
6. Németh Ernőné I. Belgyógyászat

duplikacios.jpg

/ Tóthné Födő Gyöngyi oktatás szervező/


nyomtatoNyomtatható verzió