Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Aktuális állásajánlatok 
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. április 21.
Névnap: Konrád
Szöveg keresés:

 


Aktuális állásajánlatok

szovegikon INFEKTOLÓGIAI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS
2017.01.10. 15:06:43

 A Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) pályázatot ír ki

INFEKTOLÓGIAI OSZTÁLY
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS

állásra


Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Főbb feladatok:

 • az Infektológiai Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése,
 • szakorvosi feladatok ellátása az Infektológiai Osztályon

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), ill. megegyezés szerint.
Juttatások: orvos-, ill. nővérszállói elhelyezési lehetőség.

Munkakör betöltésének feltételei:

 • infektológus szakorvos végzettség
 • kórházi szakorvosi gyakorlat
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • büntetlen előélet

Munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • vezetői tapasztalat

A pályázathoz kérjük csatolni:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása
 • az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályve-zetőjéhez kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton – a borítékon kérjük feltüntetni: „Infektológiai Osztály osztályvezető főorvos”, vagy
 • elektronikus úton a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.
A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk.
Vissza
nyomtatoNyomtatható verzió