Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Gyermekosztály - Házirend  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
 2018. december 13.
Névnap: Luca, Otília
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2010.09.14.
Látogatók: 31169

HÁZIREND

Gyermekosztály, belgyógyászati-, gyermeksebészeti-, acut- és rehabilitációs részleg„Az állampolgárok a gyógyító-megelőző ellátás keretében jogosultak orvosi vizsgálatra, továbbá a szükséges orvosi gyógykezelésre, ide értve a fekvőbeteg gyógyintézetekben történő gyógykezelést is.”

NAPIREND

Ébresztés 06.00-06.30 óra
Mosdatás, fürdés 06.30-07.30, 19-19.30 óra
Étkezés csecsemőknél életkornak megfelelően
Reggeli 08.00 óra
Ebéd 12.30-13.00 óra
Uzsonna 16.00 óra
Vacsora 18.15 óra

Vizit osztályos orvosi 8.00-órától
főorvosi 09.30-tól

Csendes pihenő: ebédet követően 15.00 óráig.
Hazaadás: naponta a kezelőorvossal előre egyeztetett időpontban
Lámpaoltás: 20.00 óra vagy 21.00 óra életkortól függően.

Beteglátogatás rendje:

Látogatási idő hétfőtől péntekig: 16-17 óra.
Szombat, Vasárnap és ünnepnap: 10-11 óra.

Látogatási időn kívül, az osztályon egy gyermeknél csak egy szülő vagy hozzátartozó tartózkodhat! A családtagok az általunk javasolt időpontban ( 16-17óra. és10-11óra) látogassák a gyermekeket.
Látogatási idő alatt egy betegnél max. 2 fő tartózkodhat.
Hogy az osztályon folyó reggeli munka ( osztályátadás, vizit, gyógyszerelés, ) zökkenőmentesen tudjon haladni, kérjük, hogy 8 óra előtt ne jöjjenek be az osztályra!
Az esti lefekvés ideje ( 20 óra) a legalkalmasabb a búcsúzásra.
Kérjük a kórterem, folyosó tisztaságára ügyeljenek. A betegágy szélére ne üljenek, a másik beteg gyermek nyugalomhoz való jogát ne zavarják.

Beteg ill. szülő köteles:

A kezelő orvos és nővér utasításait, előírásait pontosan betartani.
Csendre, tisztaságra és az osztály rendjére ügyelni
Vizitek alatt adatvédelem miatt szülő nem tartózkodhat a kórteremben.
A gyermek vizitek és a csendes pihenő ideje alatt köteles az kórteremben tartózkodni.
A beteg használati tárgyait használhatja, mely saját ill. betegtársai egészségét, biztonságát, nyugalmát nem zavarhatja.
Betegnek gyümölcsöt, üdítőt, szárazsüteményt EGYNAPI MENNYISÉGET lehet behozni!
A szülő csak saját gyermekével foglalkozhat, más gyermekét nem veheti fel, ill. nem etetheti meg.
Betegágy körül rendet tartani! A személyes holmikat a betegágyhoz tartozó szekrényben kérjük elhelyezni. Üdítőket az éjjeliszekrényben kérjük elhelyezni!

A betegszobák fürdőhelyiségeit a látogatók nem használhatják. Szülők, hozzátartozók részére férfi, női mellékhelyiség a bejárati ajtóhoz közel található.
Mobiltelefon használatát kérjük mellőzni a műszerek és a súlyos betegek zavarása miatt.
Mobiltelefonjukat csak az osztályon kívül használhatják.
Ékszert a szülő saját felelősségére hagyhat a gyermeknél.
Az épület egész területén a dohányzás TILOS!
A Zala Megyei Kórházban magáncélú video és fényképfelvétel készítése tilos.
A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles az intézmény házirendjét illetőleg az egészségügyi ellátással összefüggő jogszabályokat tiszteletben tartani. A beteg és a hozzátartozói jogok gyakorlása során köteles a beteg és hozzátartozója más beteg jogait tiszteletben tartani, illetőleg a betegjog gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.

Hozzátartozók tájékoztatási rendje:

A beteg állapotáról, kórjóslatáról a beteg legközelebbi hozzátartozóját a kezelőorvos tájékoztatja.
Részletes tájékoztatás személyesen történik munkaidőben (vizit idejének kivételével).

A beteg jogai:

A kiskorú betegnek joga van arra, hogy egyik szülője, törvényes képviselője, illetve az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy állandó jelleggel mellette tartózkodjon.
Megbetegedésről, a tervezett beavatkozásokról, kezelésről a kiskorú szülője és a gyermek értelmi képességének megfelelően felvilágosítást kapjon.
Az egészségügyi dokumentáció az egészségügyi szolgáltatóé, a benne szereplő adattal azonban a beteg rendelkezik. A betegnek joga van az egészségügyi adatokba a kezelőorvos jelenlétében betekinteni, arról pedig a saját költségére másolatot kérni. A másolat az adatvédelmi előadónál kérhető.
Gyógyulása érdekében a követendő gyógykezelésre, étrendre, életmódra vonatkozóan megfelelő felvilágosítást kapjon.
Amennyiben a szülő a gyermeket bejelentés nélkül elviszi, vagy a gyógykezelés megszakításával a gyermek egészségi állapotát veszélyezteti, az osztálynak kötelessége értesíteni az illetékes hatóságot!
Betegjogokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a betegjogi képviselőtől lehet kérni.

Egyéb rendelkezések:

Azt a beteget vagy szülőt, aki az osztály házirendjét szándékosan és sorozatosan megsérti, az osztályvezető főorvos egyetértésével a kezelőorvos az intézeti gyógykezelést megtagadhatja, életveszély kivételével.

A hozzátartozó gyermekével akkor nyer elhelyezést a térítéses szobában, ha a gyermeke betegségére meghatározott minimum ápolási napra járó összeget a Zala Megyei Kórház pénztárában befizette.


HÁZIREND

Gyermekosztály,gyermek intenzív. részleg„Az állampolgárok a gyógyító-megelőző ellátás keretében jogosultak orvosi vizsgálatra, továbbá a szükséges orvosi gyógykezelésre, ide értve a fekvőbeteg gyógyintézetekben történő gyógykezelést is.”

NAPIREND

Ébresztés 06.00-06.30 óra
Mosdatás, fürdés 06.30-07.30, 19-19.30 óra
Étkezés csecsemőknél életkornak megfelelően
Reggeli 08.00 óra
Ebéd 12.30-13.00 óra
Uzsonna 16.00 óra
Vacsora 19.00óra

Vizit osztályos orvosi 8.00-órától
főorvosi 09.30-tól

Csendes pihenő: ebédet követően 15.00 óráig.
Hazaadás: naponta a kezelőorvossal előre egyeztetett időpontban
Lámpaoltás: 20.00 óra vagy 21.00 óra életkortól, betegségtől függően.

Beteglátogatás rendje:

Látogatási idő hétfőtől péntekig: 16-17 óra.
Szombat, Vasárnap és ünnepnap: 10-11 óra.

Látogatási időn kívül, az osztályon egy gyermeknél csak az egyik szülő tartózkodhat!
A családtagok az általunk javasolt időpontban ( 16-17óra. és10-11óra) látogassák a gyermeket.
Látogatási idő alatt egy betegnél maximum 1 fő tartózkodhat a törvényben meghatározott hozzátartozói sorrendben
Hogy az osztályon folyó reggeli munka ( osztályátadás, vizit, gyógyszerelés, ) zökkenőmentesen tudjon haladni, kérjük, hogy 8 óra előtt ne jöjjenek be az osztályra!
Az esti lefekvés ideje ( 20 óra) a legalkalmasabb a búcsúzásra.
Kérjük a kórterem, folyosó tisztaságára ügyeljenek. A betegágy szélére ne üljenek, a másik beteg gyermek nyugalomhoz való jogát ne zavarják.

Beteg ill. szülő köteles:

A kezelő orvos és nővér utasításait, előírásait pontosan betartani.
Csendre, tisztaságra és az osztály rendjére ügyelni (papucs, lábzsák köpeny viselése)
Vizit, vizsgálat és beavatkozás idejére -adatvédelem miatt- a szülő köteles külön felszólítás nélkül is elhagyni kórtermet.
A gyermek vizitek és a csendes pihenő ideje alatt köteles az ágyban tartózkodni.
A beteg használati tárgyait használhatja, mely saját ill. betegtársai egészségét, biztonságát, nyugalmát nem zavarhatja.
Betegnek gyümölcsöt, üdítőt, szárazsüteményt EGYNAPI MENNYISÉGET lehet behozni!
A szülő csak saját gyermekével foglalkozhat, más gyermekét nem veheti fel, ill. nem etetheti meg.

Betegágy körül rendet tartani! A személyes holmikat a betegágyhoz tartozó szekrényben, üdítőket az éjjeliszekrényben kérjük elhelyezni!
A betegszobák fürdőhelyiségeit a látogatók nem használhatják. Szülők, hozzátartozók részére férfi, női mellékhelyiség a bejárati ajtóhoz közel található.
Mobiltelefon használataTILOS a műszerek és a súlyos betegek zavarása miatt.
Mobiltelefonjukat csak az osztályon kívül használhatják.
Ékszert a szülő saját felelősségére hagyhat a gyermeknél.
Az épület egész területén a dohányzás TILOS!
A Zala Megyei Kórházban magáncélú video és fényképfelvétel készítése tilos.
A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles az intézmény házirendjét illetőleg az egészségügyi ellátással összefüggő jogszabályokat tiszteletben tartani. A beteg és a hozzátartozói jogok gyakorlása során köteles a beteg és hozzátartozója más beteg jogait tiszteletben tartani, illetőleg a betegjog gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.

Hozzátartozók tájékoztatási rendje:

A beteg állapotáról, kórjóslatáról a beteg legközelebbi hozzátartozóját a kezelőorvos tájékoztatja.
Részletes tájékoztatás személyesen történik munkaidőben (vizit idejének kivételével).

A beteg jogai!

A kiskorú betegnek joga van arra, hogy egyik szülője, törvényes képviselője illetve az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy állandó jelleggel mellette tartózkodjon.
Megbetegedésről, a tervezett beavatkozásokról, kezelésről a kiskorú szülője és a gyermek értelmi képességének megfelelően felvilágosítást kapjon.
Az egészségügyi dokumentáció az egészségügyi szolgáltatóé, a benne szereplő adattal azonban a beteg rendelkezik. A betegnek joga van az egészségügyi adatokba a kezelőorvos jelenlétében betekinteni, arról pedig a saját költségére másolatot kérni. A másolat az adatvédelmi előadónál kérhető.
Gyógyulása érdekében a követendő gyógykezelésre, étrendre, életmódra vonatkozóan megfelelő felvilágosítást kapjon.
Amennyiben a szülő a gyermeket bejelentés nélkül elviszi, vagy a gyógykezelés megszakításával a gyermek egészségi állapotát veszélyezteti, az osztálynak kötelessége értesíteni az illetékes hatóságot!
Betegjogokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a betegjogi képviselőtől lehet kérni.

Egyéb rendelkezések:

Azt a beteget vagy szülőt, aki az osztály házirendjét szándékosan és sorozatosan megsérti, az osztályvezető főorvos egyetértésével a kezelőorvos az intézeti gyógykezelést megtagadhatja, életveszély kivételével.HÁZIREND

GYERMEKOSZTÁLY, újszülött részleg


„Az állampolgárok a gyógyító – megelőző ellátás keretébe jogosultak orvosi vizsgálatra, továbbá a szükséges az orvosi gyógykezelésre, ide értve a fekvőbeteg gyógyintézetekben történő gyógykezelést is.”

Osztályunk 24 órás ROOMING-IN rendszerben működik.

Napirend:

5.50 óra Osztályátadás írásban, szóban
6.15 óra Vérminta vétel
7.00 óra Hőmérőzés, tisztázás az anyák részvételével
8.00 óra Osztályos vizit /orvosi/ és szűrővizsgálatok UH
9.30 óra Pelenkázás, szoptatásban való segédkezés
11.00 óra Védőnői tanácsadás, gyermekkiadás
12.00 óra Pelenkázásban, szoptatásban való segédkezés, ápolási tanácsok
15.00 óra Folyamatos látogatás kamerával az anya is megmutathatja gyermekét
16.00 óra Szoptatásban, ápolásban való segédkezés
17.40 óra Osztály átadás írásban, szóban
18.30 óra Hőmérőzés, testsúlymérés, fürdetés az anya részvételével
19.30 óra Fürdetés után szoptatásban, fejésben való segédkezés
22.00 óra Igény szerint szoptatás, kék fény kezelés
23.00 óra Pihenő, éjszaka folyamán igény szerinti szoptatásban, fejésben való
segédkezés, folyamatos megfigyelés, kék fény kezelés.
5.50 óra Osztály átadás szóban és írásban
0-24 óráig Folyamatos szülőszobai ellátás

Látogatási idő:

Intézetünkben a látogatási idő szabályozott, ez zdő alatt a hozzátartozók
TV láncon keresztül a szülészeti osztály előterében elhelyezett monitoron nézhetik meg az újszülöttet. A szobákba látogató nem mehet be, az
újszülötteket a folyosóra kihozni látogatás céljából nem szabad.!

Beteg, illetve szülő köteles:

  • A kezelő orvos és nővér utasításait, előírásait pontosan betartani.
  • Csendre, tisztaságra és az osztály rendjére ügyelni.
  • Vizitek alatt az újszülött közös ellátó helyiségben tartózkodik.
  • Az újszülött az ápolásában kizárólag csak kórházi eszközöket használhat /ruha és baba ápolási termékek /.
  • A gyermekosztály egész területén tilos a dohányzás, szoptatás alatt a mobiltelefon használata, az újszülött egészsége érdekében nem ajánlott.
Magáncélú fényképfelvétel csak a gyermekről készülhet, amelyet a ROOMING- IN-ben fekvő édesanya készíthet el. Idegenek a kórtermekbe nem léphetnek be.
Az egészségügyi tevékenységről, személyzetről felvételt készíteni tilos.

Hozzátartozók tájékoztatási rendje:

A újszülött állapotáról, kórjóslatáról a beteg legközelebbi hozzátartozóját a kezelő orvosa tájékoztatja. Részletes tájékoztatás személyesen történik munkaidőben /vizit idejének kivételével /.

Beteg jogai:

Az újszülöttnek joga van arra, amennyiben ezt egészségügyi állapota megengedi, hogy édesanyja állandó jelleggel mellette tartózkodjon:

Orvos-ápolási ellátásra, hogy panaszait mindenre kiterjedően kivizsgálják.
Megbetegedésről, a tervezett beavatkozásokról, kezelésről a újszülött szülője megfelelő felvilágosítást kapjon.
Gyógyulása érdekében a követendő gyógykezelésre, étrendre, életmódra vonatkozóan megfelelő felvilágosítást kapjon.
Megfelelő felvilágosítás után, - a következmények tudatában és ismeretében – a javasolt orvosi vizsgálatok és beavatkozások írásban megerősített elutasítására, mely kórtörténetben okmányként szerepel. A következményekért a szülő felelősséggel tartozik.
Amennyiben a szülő a gyermeket bejelentés nélkül elviszi vagy a gyógykezelés megszakításával a gyermek egészségi állapotát veszélyezteti az osztálynak kötelessége értesíteni az illetékes hatóságot!
Betegjogokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a betegjogi képviselőtől lehet kérni.

Egyéb rendelkezések:

Azt a szülőt, aki az osztály házirendjét szándékosan és sorozatosan megsérti, az osztályvezető főorvos egyetértésével a kezelőorvos az intézeti gyógykezelését megtagadhatja, életveszély kivételével.


HÁZIREND

GYERMEKOSZTÁLY
PIC, KORA-ÚJSZÜLÖTT 24 órás ROOMING-IN


„Az állampolgárok a gyógyító – megelőző ellátás keretébe jogosultak orvosi vizsgálatra, továbbá a szükséges az orvosi gyógykezelésre, ide értve a fekvőbeteg gyógyintézetekben történő gyógykezelést is.”

Napirend:

7.30 óra Szoptatás
8.00 óra Osztályos vizit
9.30 óra Szoptatás
10.15 óra Nagyvizit
11.30 óra Szoptatás, az osztályos orvos tájékoztatása
13.30 óra Szoptatás
15.30 óra Szoptatás
17.30 óra Szoptatás a Rooming-in-ben
17.40 óra Osztályátadás szóban és irásban ágytól-ágyig.
19.30 óra Szoptatás
21.30 óra Szoptatás
5.40 óra Osztály átadás szóban és írásban
0-24 óráig Folyamatos szülőszobai ellátás
Hazaadás: naponta a kezelőorvossal előre egyeztetett időpontban
Beteglátogatás rendje:
Látogatási idő hétfőtől péntekig 16-17 óra között
Szombat, vásrnap és ünnepnap 10-11 között.

Látogatási idő:

intézetünkben a látogatási idő szabályozott, a kora, újszülött roominginben a hozzátartozók TV láncon keresztül a szülészeti osztály előterében elhelyezett monitoron nézhetik meg az újszülöttet. A szobákba látogató nem mehet be, az újszülötteket a folyosóra kihozni látogatás céljából nem szabad!
PIC részlegen a látogatás zsiliprendszeren keresztül történik. Megközelíthető: keleti kardiológiai felőli lépcsőház III. emelet kaputelefonos bejelentkezés alapján.

Beteg, illetve szülő köteles:

  • A kezelő orvos és nővér utasításait, előírásait pontosan betartani.
  • Csendre, tisztaságra és az osztály rendjére ügyelni.
  • Kora újszülött ápolásában kizárólag csak kórházi eszközöket használhat /ruha és baba ápolási termékek /.
  • A gyermekosztály egész területén tilos a dohányzás, szoptatás alatt a mobiltelefon használata, az újszülött egészsége érdekében nem ajánlott.
Magáncélú fényképfelvétel csak a gyermekről készülhet, amelyet a ROOMING-IN-ben fekvő édesanya készíthet el. Idegenek a kórtermekbe nem léphetnek be.
Az egészségügyi tevékenységről, személyzetről felvételt készíteni tilos.

Hozzátartozók tájékoztatási rendje:

A újszülött állapotáról, kórjóslatáról a beteg legközelebbi hozzátartozóját a kezelő orvosa tájékoztatja. Részletes tájékoztatás személyesen történik munkaidőben /vizit idejének kivételével /.

Beteg jogai:

Az újszülöttnek joga van arra, amennyiben ezt egészségügyi állapota megengedi, hogy édesanyja állandó jelleggel mellette tartózkodjon:

Orvos-ápolási ellátásra, hogy panaszait mindenre kiterjedően kivizsgálják.
Megbetegedésről, a tervezett beavatkozásokról, kezelésről a újszülött szülője megfelelő felvilágosítást kapjon.
Gyógyulása érdekében a követendő gyógykezelésre, étrendre, életmódra vonatkozóan megfelelő felvilágosítást kapjon.
Megfelelő felvilágosítás után, - a következmények tudatában és ismeretében – a javasolt orvosi vizsgálatok és beavatkozások írásban megerősített elutasítására, mely kórtörténetben okmányként szerepel. A következményekért a szülő felelősséggel tartozik.
Amennyiben a szülő a gyermeket bejelentés nélkül elviszi vagy a gyógykezelés megszakításával a gyermek egészségi állapotát veszélyezteti az osztálynak kötelessége értesíteni az illetékes hatóságot!
Betegjogokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a betegjogi képviselőtől lehet kérni.

Egyéb rendelkezések:

Azt a szülőt, aki az osztály házirendjét szándékosan és sorozatosan megsérti, az osztályvezető főorvos egyetértésével a kezelőorvos az intézeti gyógykezelését megtagadhatja, életveszély kivételével.

nyomtatoNyomtatható verzió