Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Pulmonológia - Történet  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. június 17.
Névnap: Laura, Alida
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2019.03.28.
Látogatók: 68710
Tisztelt Pácienseink!

2019 április 1-én megkezdi a beköltözést a Pulmonológia a kórház Zrínyi úti telephelyére. A fekvőbeteg osztály az F épület II. emeletére költözik április 4-én. Ezen a napon látogatókat nem fogad az osztály, a hozzátartozók április 5-étől kereshetik fel a betegeket.  Az allergológia és a légzésfunkció  szakrendelések valamint a tüdőgondozó tevékenysége április 1-étől 5-éig szünetel. Ezt követően az allergológia és a légzésfunkció az F épület földszinti rendelőiben kap helyet, míg a tüdőgondozó a D épület földszintjén folytatja munkáját. A tüdőszűrő a költözés ideje alatt is változatlanul fogadja a pácienseket a D épület földszintjén.Pulmonológia osztály történeteA XIX. és a XX. század fordulójára Magyarországon a tuberculosis olyan mértékben szedte áldozatait, hogy a betegséget méltán nevezték morbus hungaricusnak, amely a szegény néprétegek mellett már a polgáriasodó középrétegeket is veszélyeztette. Ebben az időszakban a betegek általában otthon kezeltették magukat.
A harmincas években egyre hangsúlyosabb a tbc-s intézményhálózat teljes kiépítésének terve.  Az 1940. évi VI. törvény szerint ez már állami kötelezettség. A zalai olajmezők feltárásával úgy tűnt erre a fedezet is meg lesz, de a háború kitörésével ezek a remények elszálltak.
A második világháború befejezésekor a társadalmi helyzet, félelem, testi –lelki megrázkódtatás, az élelmiszerhiány tovább növelte a tuberkulózis terjedését.
1945 végén nyílik meg a Tompa u.10 alatti eléggé elhanyagolt magánházban a tüdőgondozó. Vezető főorvosa: dr. Ribiczey Sándor.
A gondozó felszerelése igen szegényes, induláshoz egy félhullámú röntgenkészüléket kaptak. Az ellátási terület a megyeszékhelyen kívül a zalaegerszegi, novai, és a lenti járás mintegy 130 000 lakosa volt.
Az ötvenes években a tüdőgondozó elkezdte a  területi szűrések szervezését és végzését, a megyei főorvos által jóváhagyott éves munkaterv alapján.  
A gondozó fejlődésében jelentős lépés volt a gyermek- és extrapulmonális tuberkulózis szakrendelés indítása 1955- ben. Vezetője: dr.  Fatér József. A szakrendelés munkája jól szervezett, a BCG- szűrés és védőoltás kiterjedt az egész megyére.
Az otthonukban nem kezelhető tbc-s betegek növekvő száma arra ösztönözte az egészségügyi kormányzatot, hogy a szakellátást szolgáló kórházi ágyak számát országosan növelje. E program keretén belül került sor 1962 decemberében a 300 ágyas Tüdőgyógyintézet átadására Pózván, az elmeosztály szomszédságában.
A tüdőgondozó-hálózat már évek óta jó hatásfokú prevenciós munkát végzett a megyei gondozó irányítása alatt. Az eredményes munka elismeréseképpen nyerte el 1962-ben a zalai szakhálózat a legnagyobb szakmai elismerést, a Korányi Sándor vándorserleget.
A Tüdőgyógyintézet már a beindulásakor a jól szervezett gondozói hálózat közreműködésére számíthatott. A háromemeletes épületben három osztályt, a legfelső szinten roborálás céljait szolgáló helyiségeket alakítottak ki.
Osztályvezetők: dr. Babiczky László igazgató főorvos,  dr. Mészáros Lajos és dr. Szalai György főorvosok lettek.  A laboratórium élére dr. Hegyi Pál főorvos került.
1976- ban a Megyei Tüdőgyógyintézet, és a Megyei Tüdőgondozó Intézet önállóságának megszűntetésével a  Megyei Kórház szervezetébe integrálódott. Az integrációt követően a dr. Babiczky László által vezetett tüdőosztály megszűnt.

Az intézet 1969 óta a tbc mellett rendszeresen és szervezetten foglalkozott tüdődaganatok, idült tüdőbetegségek, asztma, és allergiás megbetegedések gyógykezelésével.
1975-ben állították munkában az ország első komputeres légzésfunkciós gépét.
1979-ben dr. Ribiczey Sándor főorvos a tüdőgondozó első vezetője nyugdíjba vonult. Helyét kollégája, dr. Edlinger Jenő főorvos vette át, aki már ekkor a széleskörű lakosságszűrés továbbfejlesztésén dolgozott. Stabil és mozgó ernyőképszűrő szolgálat működött, elindult a lakosság „komplex” szűrése. A 279 000 lakos adatainak rögzítése számítógépes rendszeren történt. A ZALASZÁM által kidolgozott lakosságszűrési információs rendszer az első az országban , amely jól kiépített,  a lakosság  egészségi állapotát tükröző adatbázis volt. Ennek létrehozásában dr. Edlinger Jenő főorvos nagy szerepet játszott.
 A nyolcvanas években a tbc-s megbetegedések száma csökkent, viszont növekedett a daganatos betegek száma.
1984- ben alakult meg a Bronchológia és légzésfunkciós osztály az I sz. pulmonológiai osztály 100 ágyából 28 ágy leválasztásával. Osztályvezető főorvos:  dr. Molnár Borbála
1988-ban a kórház egy csuklós szűrőbuszt vásárolt, így 2 db szűrőautóbusszal történt a szűrések lebonyolítása. A „telepítős” szűrőgépet megszüntették.
1993-ban az Ispotály közben található Tüdőgondozó épületét értékesítették és az a Pózvai külsőkórházba költözött, ahol jelenleg is működik.
1994 -ben dr. Szalay György nyugdíjba vonult. A két tüdőosztályt egyesítették dr. Mészáros Lajos irányításával.
1995-ben dr. Molnár Borbála pulmonológus főorvos és dr. Mészáros Lajos kandidátus, c. egyetemi docens, osztályvezető pulmonológus főorvos nyugdíjba vonulásakor dr. Tehenes Sándor, a Vas megyei hegyfalui Tüdőgyógyintézet adjunktusa lett először megbízott majd kinevezett osztályvezető főorvos.
1999-ben dr. Edlinger Jenő nyugdíjba vonult, helyét dr. Beke Márta vette át.
A specifikus megbetegedések számának csökkenése, valamint a kivizsgálási metódusok megváltoztatása miatt az ágyszám a ’70-es évek közepén 200-ra, majd a ’90-es évek közepén a jelenlegivel megegyező 80-ra csökkent. A szűrőautóbuszok működését 2001 ill. 2008-ban megszüntették, így a lakosság szűrését a pózvai telephelyen végezzük a 2003-ban vásárolt digitális szűrőgéppel.
2008. decemberétől MES LUNGTEST 1000 számítógép vezérelt légzésfunkciós géppel végezzük a légzésvizsgálatokat.
A Tüdőgondozó 2013. januárjában új szűrő-gondozói programmal gyarapodott.
Jelenben a Pulmonológia osztály a főépület 2. emeletén, 80 ágyon ( 50 aktív és 30 krónikus ) látja el Zala megye pulmonológiai betegeit.  A járóbeteg ellátás a földszinten a főbejárattól balra, míg a légzésfunkció és bronchológia diagnosztika valamint a tüdőszűrés jobb oldalon található. A fekvőbeteg osztályon 5 orvos, 18 ápoló, 1 dietetikus, 2 beteghordozó, 2 orvosírnok dolgozik. A tüdőgyógyász rehabilitációs szakorvos munkáját 2 gyógytornász segíti. Egy kicsi de jól felszerelt tornaterem is a rendelkezésükre áll.
A kórtermek 1 db kettő ill. 3-4 ágyasak,  nagyrészük televízióval  van felszerelve. A folyosó mindkét végén vizesblokk, a társalgóban televízió, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő szolgálja a betegeket. A kórtermek ablakaiból kitekintve az 50 évvel ezelőtt telepített park tárul elénk, ahol nyugodtan sétálhatnak a friss és jó levegőre vágyók.
Évek óta kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy segítsük és támogassuk mindazokat akik szeretnének leszokni a dohányzásról.
 
Az ellátásra kerülő legfontosabb betegségcsoportok: tüdődaganatok, asztma, hörghurut, tüdőgyulladás, tüdőembólia, tüdőfibrózis, tuberkulózis. 
nyomtatoNyomtatható verzió