Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Pszichiátria - Történet  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. január 19.
Névnap: Sára, Márió
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2014.07.04.
Látogatók: 26182

Osztályunk történeteAz első önálló, 56 ágyas elmeosztály a jelenlegi belsőkórház területén épült 1908-ban, elmeellátás céljára azonban csak 1909-ben adták át. Az osztály első orvosának, más jelentkező hiányában dr. Halász Miksa járási orvost nevezték ki, aki mindkét munkakört ellátta. Elmeorvos 1911-től dolgozott az osztályon Dr. Klein Ferenc személyében, akit 1928-ban neveztek ki osztályvezető főorvossá. Az osztály 1939-ben Pózvára költözött a volt munkásszanatórium épületeibe. Klein elmefőorvos korabeli kartársai közül azon kevesek, közé tartozott, akik a nyíltrendszerű modern kezelés hívei voltak és foglalkozásterápiát folytattak. 1944-ben nyugdíjazták, majd internálták. A haláltáborból nem tért vissza.
Az osztályvezetői tisztet ezután Dr. Tunyogi Csapó Miklós nyerte el, akit 1944 őszén neveznek ki főorvosnak. Az osztály ekkor167 ággyal működött, az osztályvezető főorvos 25 ágyon neurológiai betegeket is fogadott. 1959-ben a kórházban megindult az ideg-elme szakrendelés, amelyet 1962-ben, a városban lévő rendelőintézetbe telepíttek át. Itt dr. Tunyogi Cs. Miklósné. főfoglalkozású szakorvosként dolgozott. A pszichiátrián és idegosztályon 1962-ig ténylegesen csak két orvos praktizált: dr. Tunyogi Cs. Miklós és felesége dr. Algöver Ilona. Dr. Tunyoginé egyidejűleg, mint szülész-nőgyógyász szakorvos a Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretében végzett területi munkát. A kiszállásokat arra használta fel, hogy az elmebetegeket is meglátogassa, szakmai tanácsokkal lássa el őket és hozzátartozóikat. E tevékenységével a zalai szocio-pszichoterápia kezdeményezőjének minősül- Az osztály munkájában egyre inkább alkalmazták a munka- és foglalkozásterápiát, a nyitott kapu elve és gyakorlata működött. 1966-ban megtörtént a pszichiátriai osztály felújítása, amit társalgóval, ebédlővel, konyhával bővítettek. Megszűnt a több mint félévszázada tartó áldatlan helyzet, a nyomorúságos zsúfoltság, ami a betegek mindennapjait, a személyzet munkáját is nehezítette. Addig telente csak a kettesével egymáshoz tapadó ágyak közti szűk terület, és a folyosó volt alkalmas arra, hogy a betegek valamivel foglalkozzanak az aránylag hosszú kórházi tartózkodás alatt. Tunyogi főorvos jól érzékelte, hogy a rekonstrukció a problémák csak kis részét oldotta meg és a pszichiátria fejlődésében bekövetkezett változások újabb igényeket, támasztanak elhelyezés és felszerelés tekintetében.
1968-ban megalakult a Neurológiai és I.sz. Pszichiátriai Osztály, osztályvezető főorvos: Dr. Szántó József – a pécsi Ideg-Elme Klinika tanársegédje, (1968-1983) és a II. sz. Pszichiátriai Osztály (Dr. Szombathelyi Győző, a Vas megyei kórház adjunktusa, 1968-1983)
1983-ban történt mag a pszichiátria és a neurológia teljes szétválása. Ekkor Dr. Győri László, a pécsi Honvéd Kórház ideg-elme osztályának adjunktusa vette át az osztály irányítását. 1985-ben elkészült az új pavilon, ami egy teljesen új részlegstruktúra kialakításának lehetőégét is megteremtette. Győri főorvos 2006-ban vonult nyugdíjba. Fáradhatatlan törekvései alapozták meg a pszichiátriai osztály jelen kereteit. Ha egy mondattal kell jellemezni tevékenységét: hagyományos elmeosztály alapjairól korszerű pszichiátriai intézményt fejlesztett. Ma a két kétemeletes épületben tanítványai, utódai a pszichiátria minden szakterületét képviselik, a gyógyszeres kezeléstől a pszicho- és szocioterápián át a rehabilitációig.
Dr. Ozsváth Anna osztályvezető főorvos 2007-től haláláig folytatta a korszerűsítésért való küzdelmet, az egyre nehezülő személyi és anyagi feltételek között. Szakmai koncepciójában fontos szerepet kapott a terápiás rendszer továbbfejlesztése, a funkcionális egységek ésszerű, szakmai szempontok mentén történő átszervezése, a képzés, továbbképzés, és a kapcsolatok bővítése, fejlesztése, és a pszichiátriával kapcsolatos kedvezőtlen beállítódások enyhítése. 2009 óta dr. Sipos Zsófia főorvosnő vette át az osztály vezetését, aki a megkezdett korszerű bio-pszicho-szociális szemléletű szakmai tevékenységet munkatársai segítségével és együttműködésével folytatja. Fejlesztésként rehabilitációs pályázat elnyerésével az osztály keretében nappali kórház megvalósítása jelent meg fő célként.
nyomtatoNyomtatható verzió