Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Jogi iroda  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509,
507-574
 2017. december 12.
Névnap: Gabriella
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2017.08.22.
Látogatók: 25204

Bemutatkozás


1. Az iroda neve és elérhetõségei:

Jogi és Ügyfélszolgálati Iroda
telefonszám: 36-92/507-567
ímél-cím: jogiiroda@zmkorhaz.hu

2. Irodánk bemutatása:

2.1 Jogi feladatok ellátásának történeti áttekintése

Dr. Szeliánszky Zoltán, jogtanácsos 1979. január 1-tõl 1980. december 31-ig látta el a jogi feladatokat.
Szakonyné Böjti Gizella, jogtanácsos, titkárságvezetõ 1976. február 1-tõl 1990. szeptember 30-ig
Dr. Deim Edit, jogtanácsos 1991. február 1-tõl december 31-ig.

1. Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály:
Dr. Nagy Erzsébet igazgatási és ügyfélszolgálati osztályvezetõként a jogász feladatok ellátása 1992. január 1-tõl 1992. december 31-ig.
Egyedné Gyura Ilona, szociális ügyintézõ
Bakony Jánosné, adminisztrátor

2. Jogi Iroda
Dr. Nagy Erzsébet, jogász 1993. január 1-tõl 1993. október 31-ig.
Dr. Koczka Csaba, jogász 1993. augusztus 16-tól 1993. október 31-ig.

3.    Jogi és Igazgatási Osztály
Dr. Pozsgai István, osztályvezetõ 1993. november 1-tõl 1994. december 31-ig,
Dr. Nagy Erzsébet jogász, 1993. november 1-tõl 1994. december 31-ig.
Pálinkás Andrea, adminisztrátor 1994. november  1-tõl 2011. június 30-ig.

4.    Jogi tevékenység kiszervezése a Pozsgai és a Koczka Ügyvédi Irodának 1995. január 1-tõl 1997. szeptemberig, majd 2002. december 31-ig Koczka Ügyvédi Iroda

5.     Jogi és Ügyfélszolgálati Iroda 2003. január 1-tõl napjainkig
Dr. Barabás Győző, mb. irodavezető
Dr. Nagy Erzsébet, irodavezetõ 2017. június 30-ig.
Pálinkás Andrea, adminisztrátor 2011. június 30-ig
Dr. Vincze László, jogász 2011. március 16-tól június 14-ig.
Dr. Szabó Adrienn, jogász 2011. október 3-tól 2012. augusztus 31.
Horváth Teodóra, jogi asszisztens 2011. október 3-tól
Dr. Forgó Annamária, jogász 2012. október 8-tól
Az ügyfélszolgálati tevékenységet 2007. december 15-ig Bakony Jánosné, szociális ügyintézõ látta el.
2003. január 1-tõl 2013. február 4-ig Albrecht Annamária, szociális munkás,
2009. augusztus 3-tól Németh Henrietta, szociális munkás
a
A peres ügyek jogi képviseletét 1993. november 01-tõl ügyvédi iroda látja el:
1. Dr. Deim Edit Ügyvédi Irodája 1992. január 1-tõl 1993. október 31-ig.
2. Dr. Koczka Csaba, ügyvéd 1993. november 1-tõl 2011. április 30-ig.
3. Dr. Szakály Zoltán, ügyvéd 2011. május 1-tõl

2.2 Jogi és Ügyfélszolgálati Iroda feladata

Jogi és ügyfélszolgálati Iroda a Zala Megyei Kórház azon szervezeti egysége, amely a kórház menedzsmentje, illetve más szervezeti egysége számára jogi és igazgatási ügyek intézését végzi. A Zala Megyei Kórház szabályzatainak, szerzõdéskötéseinek jogi felülvizsgálata, a peren kívüli egyezség elõkészítése, továbbá a peres ügyek elõkészítése és a peres képviseletet ellátó ügyvéddel való kapcsolattartás, és a jogszabályi követelményeknek való megfelelés segítése.
Az ügyfélszolgálati tevékenység magában foglalja az ügyfélszolgálati irodában jelentkezõ panaszos ügyének intézését, illetve a panaszról felvett jegyzõkönyv továbbítását a kórház menedzsmentje felé. Továbbá a beteg kórházi kezelése alatt felmerülõ szociális problémájának megoldására tesz intézkedést.
Az ügyfélszolgálati irodában a szociális ügyek intézésén kívül Orvos-nõvérszállói ügyintézés is zajlik.

2.3 A mûködés rendje

Az iroda dolgozói heti 40 órás munkarendben dolgoznak, az alábbi megosztás alapján:
Jogi Iroda
hétfõ – péntek:            7.30 – 15.30, valamint 9 – 17

Ügyfélszolgálati Iroda:
hétfõ – csütörtök:         7.30 – 16
péntek:                 8 – 14

Ezen belül lehetõség van a rugalmas munkaidõ adta lehetõségek kihasználására.  Rugalmas munkaidõ esetén is egy-egy dolgozónak 7.30 – 15.30-ig a munkahelyen kell tartózkodni.

2.4 Célkitûzések

Az elkötelezett munkatársakkal – beleértve a kórházat képviselõ ügyvédet is – hatékonyan tudjuk a mindennapos jogi feladatokat ellátni, a kórház vezetésének és az osztályoknak jogi segítséget nyújtani. Arra törekszünk, hogy a Jogi és Ügyfélszolgálati Iroda tevékenysége a Zala Megyei Kórház érdekeit szolgálja, emellett hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a betegekkel foglalkozó munkatársaink a vonatkozó jogszabályok gyakorlati megvalósításában segítséget kapjanak.
2013. évben jogi elõadások formájában a szükséges jogi ismeretek elsajátításához próbáltunk segítséget nyújtani, ami által az alaptevékenységhez kapcsolódó fontos jogszabályok ismeretét, gyakorlati alkalmazását sajátíthatták el az érdeklõdõ, mindennapos betegellátásban résztvevõk.

nyomtatoNyomtatható verzió  
Helyi menü

Bemutatkozás
Dolgozók