Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Történet  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. február 18.
Névnap: Bernadett
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2018.02.06.
Látogatók: 17578

AZ OSZTÁLY TÖRTÉNETE

    A kórházhigiénének Magyarországon több mint 40 éve hagyománya van.
    A jogszabály és a szakmai irányelvek egyaránt az érvényben lévő higiénés előírások betartására és betartatására helyezik a hangsúlyt a fertőzések elleni küzdelemben. A 90’-es évek elejétől egyfajta szemléletváltozás figyelhető meg az egészségügyi intézmények kórházhigiénés gyakorlatában, mely valószínűleg kapcsolatba hozható az egészségügyi reformok kezdetével: a teljesítményfinanszírozás bevezetésével. A kórházi menedzsmentek részéről valós igény lépett fel az ellátással összefüggően kialakuló sporadikus fertőzések valós helyzetének megismerésére vonatkozóan. Ez az új látásmód a költséghatékony megelőzési stratégiák kidolgozásának és bevezetésének kiindulópontját jelentette.
    Az infekciókontroll kiemelendő területei a surveillance rendszer, mely magába foglalja a nozokomiális fertőzések aktív monitorozását, a mikrobiológiai helyzet- beleértve az antibiotikum-rezisztenciát is – folyamatos térképezését és ismeretét, valamint az antimikrobiális szerek felhasználásának és hasznosításának figyelemmel kísérését.MÉRFÖLDKÖVEK:


1969.
A Zala Megyei Kórházban megkezdte működését a Kórházhigiénés Osztály.
Az új szakág alapítója Dr. Nyitrai Pál közegészségügyi járványügyi felügyelő, higiénikus főorvos a munkatársa, Katovicsné Herczeg Éva közegészségügyi járványügyi ellenőr, kórházhigiénikus.
Az osztály két részlegre tagozódik – a kórházhigiénés szolgálatra és a központi sterilizálóra.
Dr. Nyitrai főorvos a higiénés szolgálat működtetésével, új munkamódszerek kidolgozásával eredményesen hozzájárult az intézeti prevenciós szemléletmód fejlesztéséhez.

1975 – 1997.
Dr. Nyitrai Pál osztályvezető főorvos nyugdíjba vonulása után, Dr. Ónodi Mária higiénikus főorvos vezette az osztályt. Jelentős változás a Kórház ISO szerinti tanúsítása a folyamatok szabályozása és adatok gyűjtése, elemzése.
A higiénés szolgálat kezdetben egy, majd 1984-ben még egy munkatárssal bővült, így ebben az időszakban két higiénikus (közegészségügyi járványügyi felügyelő) végezte a kórház osztályain a nosocomiális fertőzések megelőzése érdekében a higiénés ellenőrzéseket és a laboratóriumi vizsgálatokat.
1995.
A kórházunk ISO Szabvány szerinti tanúsítása történt. Elkészültek az osztályos minőségirányítási dokumentációk a munka szervezése és ellenőrzése a szabványnak való megfelelése szerint történt. Bevezetésre került a nosocomiális surveillance, melynek vezetője dr. Ribiczey Pál az Infektológia osztályvezető főorvosa és infekciókontroll nővéri teendőket Csitos Józsefné látta el. Nosocomiális surveillance keretében az osztályon előforduló kórházi fertőzéseket gyűjtötték és elemezték. Infekciók megelőzését és kontrollját szolgáló eljárásokat, szakmai protokollokat készítettek. Folyamatos továbbképzéseket tartottak a dolgozók körében. A fertőzések szempontjából kiemelt rizikójú osztályokon (műtéti típusú osztályokon) infektológus közreműködésével nosocomiális viziteket tartottak, melynek keretében az alkalmazott terápiában javaslatot/változtatást tettek. A bacteriális rezisztencia kialakulását és terjedését figyelemmel kísérték.

1997 – 2009.
Katovicsné Herczeg Éva vezető kórházhigiénikus az osztály vezetője.

2009 – 2010.
Dr. Szilágyi Barna közegészségtan-járványtan szakorvos vezette az osztályt.
2009.10.01.
Kalamár-Birinyi Edit népegészségügyi ellenőr állt munkába az osztályon. Az infekciókontroll tevékenységet az Infektológiai Osztályon dolgozó Dr. Ribiczey Pál és Dr. Farkas Tamás főorvosok, Csitos Józsefné infekciókontroll nővér közreműködésével végezték.
2009.-ben alakult meg intézetünkben az Intézeti Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság 11 taggal.
2010-ben 3 infekciókontroll nővér csatlakozott a csapathoz.

2011. 01.01.
Kalamár-Birinyi Edit a Kórházhigiénés Osztály megbízott vezető.   

2012.05.01.
Az Infekciókontroll csoporthoz csatlakozott Egyed Izabel környezetmérnök, aki a környezeti infekciókontroll koordinálását és felügyeletét végzi.

2014.04.01.
Kalamár-Birinyi Edit a Kórházhigiénés Osztályvezető.

2016.05.01.
Három részleg összevonásával létrejött a Kórházhigiéniás és Textilellátó Osztály, mely az Infekciókontroll Csoportból, Központi Sterilizáló részlegből és a Textilellátó részlegekből áll.
nyomtatoNyomtatható verzió