keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

ÁPOLÓ/ÁPOLÓNŐ

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) pályázatot ír ki

ÁPOLÓ/ÁPOLÓNŐ

állásra

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Főbb feladatok:

 • szakápolói feladatok végrehajtása a tanulmányai során megszerzett kompetenciáknak megfelelően (önállóan, orvosi utasításra vagy együttműködő tevékenységként)
 • a beteg szomatikus, pszichés és szociális szükséglet-kielégítésének segítése, végzése a szakma szabályai szerint
 • ápolási terv készítése, végrehajtása és az eredmény értékelése
 • adminisztrációs és dokumentációs feladatok végzése

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szerint.

Juttatások: orvos-, ill. nővérszállói elhelyezési lehetőség

Munkakör betöltésének feltételei:

 • régi típusú végzettség: általános ápoló és általános asszisztens, vagy felnőtt szakápoló
 • diplomás ápoló végzettség
 • új típusú végzettség: OKJ ápoló (54) vagy ápoló (55)
 • büntetlen előélet

Előnyt jelent:

 • szakápolói végzettség
 • ápolói munkakörben eltöltött gyakorlat

A pályázathoz kérjük csatolni:

 • szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • működési nyilvántartásba vételi határozat másolata
 • MESZK tagságot igazoló dokumentum másolata
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 19.

A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton – a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot: HEG/8/3/2021, valamint a munkakör megnevezését: „Ápoló/Ápolónő”, vagy
 • elektronikus úton a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk.

A pályázó pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek.

 

Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta Ph.D.

főigazgató

 

Zalaegerszeg, 2021. január 06.