keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

BELSŐ ELLENŐR

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) pályázatot ír ki

 BELSŐ ELLENŐR

 állásra

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Főbb feladatok:

 • részt vesz a kórház vonatkozásában a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
  ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 21. §-ában meghatározott feladatok
  végrehajtásában,
 • közreműködik a kórház szervezeti egységeinek szakmai feladatai végrehajtásának ellenőrzésében.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés szerint.

Munkakör betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú képesítés, a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. §, 3. §-ban foglalt képesítés, szakmai gyakorlat,
  nyilvántartásba vétel megléte,
 • pályázó vállalja a 22/2019. (XII.23.) PM rendeletben foglalt kötelező szakmai (ÁBPE I.-II.)
  továbbképzéseken való részvételt,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:

 • magas szintű elemző képesség,
 • nagyfokú önállóság,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 • igényesség, rendszeretet, szabálykövetés.

A pályázathoz kérjük csatolni:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz
 • végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolata
 • belső ellenőri regisztráció és továbbképzések dokumentumai, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy vállalja a 22/2019. (XII.23.) PM rendeletben foglalt kötelező szakmai (ÁBPE I.-II.)
  továbbképzéseken való részvételt a jogszabályban foglaltak szerint
 • motivációs levél,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
  – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul,
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás.

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: az elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 15.

A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot: HEG/23/38/2020., valamint a munkakör megnevezését: „Belső ellenőr”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 23.

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk.

A pályázó pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek.

 

Dr. Halász Gabriella

főigazgató

 

Zalaegerszeg, 2020. október 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 23.