keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe

Adatkezelési tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELÉSRŐL

Tisztelt Betegeink!

Ellátott betegeink adatainak kórházi adatbázisban történő kezelése, rögzítése, feldolgozása az egészségügyi ellátás alapfeltétele, enélkül a gyógykezelés nem megvalósítható.

Az egészségügyi ellátás során az Ön személyes adatainak védelmét és jogait törvény biztosítja (1997. évi XLVII. tv. és 1997. évi CLIV. tv.). Ez garantálja, hogy az Önre vonatkozó személyazonosító és egészségügyi adatokat bizalmasan kezeljék.

Az Ön hatékony kezeléséhez elengedhetetlenül szükségünk van az Ön személyazonosító (név, lakcím, TAJ szám stb.) adataira, és egészségi állapotára vonatkozó adatokra. Az adatkezelés a betegellátási tevékenység érdekében, a törvényi előírások betartásával, bizalmasan, az adatvédelmi előírások szerint történik.

A kórházi adatbázisban történő adatkezelés mellett az egészségügyi ellátásban az alábbi hozzáférések, adattovábbítások lehetségesek a törvényi rendelkezések alapján:

  • Gyógykezelése céljából kezelőorvosa jogosult az Ön kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátásának adatairól tudomást szerezni úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus lekérdezés formájában biztosítja számára. Önnek joga van ezt megtiltani. Ez esetben tiltakozását az egészségbiztosítási szerv területileg illetékes hivatalához kell eljuttatnia Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapján megtalálható formanyomtatvány kitöltésével, személyesen, postai úton, vagy elektronikusan.
  • A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba beutalási joggal rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok a praxisukba tartozó betegek leleteihez, zárójelentéseihez elektronikus módon hozzáférhetnek, amennyiben ezt a beteg írásban nem tiltotta meg.

Háziorvosa hozzáférésének megtiltását az Ön egészségügyi adataihoz – az adott ellátási esemény pl. járóbeteg szakrendelésen megjelenés vagy kórházi betegfelvétel – során írásban teheti meg.

  • november 1.-től a betegellátási adatok az egészségügyi központi adatbázisban – EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) rendszeren keresztül – is folyamatosan hozzáférhetővé válnak. Ellátott betegeink adatainak továbbítását az EESZT rendszerbe intézetünk automatikusan megteszi. Az Ön dokumentumait és egészségügyi adatait csak az ellátását végző orvosok érhetik el. A digitális önrendelkezés keretében Önnek lehetősége van arra, hogy az EESZT információs portálján keresztül vagy bármely kormányablaknál ezt a hozzáférést korlátozza, vagy letiltsa.

Tiltó nyilatkozatok hiányában a fenti adatkezelésekhez történő hozzájárulását megadottnak kell tekintenünk.

Önnek a törvényi előírások alapján joga van a kórházunk által kiállított egészségügyi dokumentációjában (lelet, zárójelentés) rögzített adatok javítását, kiegészítését kérni, amennyiben ez indokolt. Ez irányú kérelmét intézetünk adatvédelmi irodájában nyújthatja be. (Rendelőintézet IV. emelet 410. iroda) Elbírálást követően jogos kérelem esetén a törvényi előírásoknak megfelelő intézeti eljárásrend alapján a tévesen vagy hiányosan rögzített adatokat a dokumentációban és nyilvántartásainkban javítjuk.

Egészségügyi adatainak kezelésével, hozzáférésével, felhasználásával, továbbításával, megváltoztatásával, módosításával kapcsolatos panaszok esetén Dr. Cseh Bujtor Éva, intézetünk Adatvédelmi Felelőséhez fordulhat: csehbujtore.jog@zmkorhaz.hu e-mail címen.