keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Betekintés a betegdokumentációba, másolatok kiadása

Betegdokumentációba betekintés, másolatkiadás eljárási rendje

Az Adatvédelmi Irodában az ügyfélfogadás jelenleg szünetel. Igényeiket szíveskedjenek telefonon vagy írásban kérelmezni. Elérhetőségek:  92/507-500/1355-ös mellék, e-mail: adatvedelem@zmkorhaz.hu
A betegdokumentáció kiadása postai úton történik.

Az 1997.évi CLIV. törvény 24. §. (3) bekezdés c. pontja alapján a beteg jogosult „az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni”.
Más személy részére a betekintés, másolat kiadás a törvény 24.§. (6),(7),(8) bekezdésében foglaltak szigorú betartása mellett történhet.

Másolatok kiadására csak az Intézeti Adatvédelmi Felelős (IAVF- orvos-igazgató) engedélyezése és a térítési díj befizetése után kerülhet sor.

A dokumentáció másolat kiadással intézményünk adatvédelmi előadója foglalkozik, ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 8.00 és 15.00 óra között, péntek 8.00 és 13.00 óra között, elérhetősége: Rendelőintézet IV. em. 410-es szoba, telefon: 507-500/ 1355-ös mellék.
Az ügyintézés rögzített eljárási rend szerint történik. A kért dokumentumok kiadására csak a teljes eljárás végén van mód. Kérjük, amennyiben lehetséges, előzetes telefonos egyeztetést követően keressék fel az Irodát.

Betegdokumentáció másolat kiadási díjai

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (általános adatvédelmi rendelet Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendeletének 15. cikk (3) bekezdése értelmében a betegdokumentációba történő betekintés és az első másolat térítésmentes, a további másolatok kiadása térítésköteles.

1.Papíralapú dokumentáció

A/4-es oldal 100 Ft (ÁFÁ-val)

A/3-as oldal 200.-Ft (ÁFÁ-val.

2.CT, MRI, UH, DSA, szívkatéterezési felvételek elektronikus adathordozón történő kiadása:

CD-re  írási és kiadási díj: 1 db CD  1000 Ft (ÁFÁ-val)

3.Eredeti röntgenfelvétel kiadása esetén a visszaszolgáltatási biztosíték

2.000 Ft (ÁFÁval)

Ez az összeg a felvétel visszajuttatásakor visszafizetésre kerül. (Nem térítési díj!)

Pénztári nyitva tartási idő:

Hétfőtől csütörtökig: 9.00-12.00 13.00-14.30
Péntek: 9.00-12.00 13.00-13.30