keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe

Betekintés a betegdokumentációba, másolatok kiadása

Betegdokumentációba betekintés, másolatkiadás eljárási rendje

 

Amennyiben az ügyfélfogadás szünetel, kérjük szíveskedjenek dokumentációkiadással kapcsolatos igényeiket levélben:

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Adatvédelmi Iroda. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. postacímen

vagy elektronikus úton, e-mailben kérelmezni: adatvedelem@zmkorhaz.hu 

Telefonos elérhetőség: 06/92/507-500/1355-ös mellék

A betegdokumentáció kiadása postai úton történik.

Szíves megértésüket köszönjük.

 

Betegdokumentáció másolat kiadási díjai

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (általános adatvédelmi rendelet Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendeletének 15. cikk (3) bekezdése értelmében a betegdokumentációba történő betekintés és az első másolat térítésmentes, a további másolatok kiadása térítésköteles.

1.Papíralapú dokumentáció

A/4-es oldal 100 Ft (ÁFÁ-val)

A/3-as oldal 200.-Ft (ÁFÁ-val.

2.CT, MRI, UH, DSA, szívkatéterezési felvételek elektronikus adathordozón történő kiadása:

CD-re  írási és kiadási díj: 1 db CD  1000 Ft (ÁFÁ-val)

3.Eredeti röntgenfelvétel kiadása esetén a visszaszolgáltatási biztosíték

2.000 Ft (ÁFÁval)

Ez az összeg a felvétel visszajuttatásakor visszafizetésre kerül. (Nem térítési díj!)

Pénztári nyitva tartási idő:

Hétfőtől csütörtökig: 9.00-12.00 13.00-14.30
Péntek: 9.00-12.00 13.00-13.30