keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe

A Radiológiai és Izotópdiagnosztikai Osztály története

Prof. Dr. Lélek Imre

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Radiológia Osztálya az 1950-es évek elején alakult önálló osztállyá Dr. Schlemmer József főorvos vezetésével, aki 1968-ig Dr. Schlemmer Tamás és Dr. Gasztonyi Vince főorvosokkal működtette az osztályt.
1968-tól 1986-ig az osztály vezetése Prof. Dr. Lélek Imre kezébe került. Helyettese Dr. Gasztonyi Vince főorvos volt, aki a röntgenasszisztensek képzését valamint a röntgen szaktantárgyat is oktatta a napi munkavégzés mellett nyugdíjba vonulásáig (2005).
Prof. Dr. Lélek Imre irányítása alatt rohamos fejlődésnek indult az osztály. 1971-ben már megteremtette az angiográfia feltételeit, vidéken elsőként Zalaegerszegen működött DSA labor. Az első real-time ultrahang berendezéssel 1978-ban országos hírű ultrahang labort hozott létre, amely továbbképzési centrummá vált.
Lélek Imre professzor úr 1986-os korai halála nagy veszteség volt, nemcsak az osztály, a kórház, de Zala megye számára is. Munkássága alatt országosan elismertté vált az osztály diagnosztikus, terápiás és oktatói tevékenysége. Az Ő tiszteletére szervezzük a Magyar Radiológusok Társaságával közösen kétévente a Lélek Imre Emlékülést és Modern Képalkotó Konferenciát és Továbbképzést.
Professzor úr 1986-os halála nagy törés volt az osztály életében. A veszteséget segített kipótolni és az osztályt szárnyai alá vette Prof. Dr. Vadon Gábor, aki abban az időben a Szegedi Orvostudomány Egyetem Radiológiai Klinikáját vezette. Azóta is hálával gondolunk Vadon Professzor úr emberséges, önzetlen segítségére.
1989 – 1992 között Dr. Varga Gyula osztályvezető főorvos irányította a munkát, majd 1992-től Dr. Nagy Gyöngyi lett a Radiológia Osztály vezetője. Irányításával valósult meg az egységes képalkotó diagnosztika kialakítása, fejlesztése, mely napjainkban vált teljessé. A Radiológia és Izotópdiagnosztika Osztály a Zala Megyei Szent Rafael Kórház szervezeti egységeként, oktató osztálya a PTE ÁOK Általános Orvosi Tanszékének és a Pécsi Radiológiai Klinikának. Akkreditált oktatási központ az orvosi rezidensképzés, a postgraduális képzés valamint a Diagnosztikai Képalkotó Tanszék gyakorlati képzésében. 2017. áprilisától megbízott osztályvezetőként Dr. Somogyi Rita irányítja a szakmai munkát.

A röntgenasszisztensek vezetője Dömök Józsefné volt 1962– 1995 között, Simon Mária  1995 – 2008 között. Az ő munkásságuk alatt valósult meg az orvosok és asszisztensek csapatmunkája, a képzés, továbbképzés jelentősége a szakszemélyzet számára. A különböző speciális ráképzések (röntgenműtős szakasszisztens, mammográfiás szakasszisztens) segítségével az önállósodó részlegek magas színvonalú munkája biztosítható volt.

Az osztály ma is magas színvonalon, a kórház több egységében is biztosítja a gyógyító munka diagnosztikai hátterét.

Dr. Somogyi Rita
osztályvezető főorvos
Horváthné Pendli Bernadett
vezető asszisztens