keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe

Osztályunk története

Az 1848. decemberében új Ispita névvel elkészül Zalaegerszeg első betegápoldája, ahol 12 ágyon kezdődött a gyógyító munka. 1886-ban kezdte meg működését az első önálló sebészeti osztály, ahol fül-orr-gégészeti műtéteket is végeztek. A következő nagy változás Dr. Jancsó Benedek főigazgató főorvos javaslatára történik 1930-ban, és kezdi meg Dr. Susitzky György rendelő főorvos az fül-orr-gégészeti ellátást, egyelőre ambuláns rendeléssel és konzultáció biztosításával. A műtéteket még a Sebészeti Osztályon végezték, ahol a betegeknek, ugyan korlátozott számban, de elhelyezést biztosítanak.

Az önálló Fül – Orr – Gégészeti Osztály 1940-ben jön létre 20 ággyal Dr. Susitzky György vezetésével, a Sebészeti Osztályon, de attól elkülönülten. A beavatkozások zöme a kor színvonalának megfelelően elsősorban mandulaműtét volt, a gyakran életveszélyt okozó otogén szövődmények elhárítását célzó klasszikus, úgynevezett szanációs fülműtétek mellett. A II. világháború során 1944.április 14-én, többek között Dr. Susitzky Györgyöt is nyugdíjazzák, internálják a zsidótörvények alapján. Az egy év internálást túlélve visszahelyezik állásába és visszamenőleg fizetését is rendezik.

1955-ben a Baross ligeti volt szülészet épületébe költözik az osztály (jelenleg ez a Göcsej étterem). Az 1960-as évekre az ágyszám 33-ra nő. 1967-ben Dr. Susitzky György nyugállományba vonult és 1968-tól Dr. Szőke Barnabás, a pécsi Fül-Orr-Gégészeti Klinika adjunktusát nevezték ki vezető főorvosnak.

A 60-as években az antibiotikumok megjelenésével, az elektroakusztika, a száloptika fejlődésével, az operációs mikroszkóp és a mikrosebészeti eszközök alkalmazásával új irányvonal jelent meg: a funkció helyreállítására irányuló törekvés. Ennek eredményeként korábban nem ismert új műtéti eljárások honosodtak meg (tympanoplastica), vagy a korábbi kezelési elvek drasztikus változáson estek át.  Ezek hatására egyes, korábban jól ismert lefolyású kórképek kórlefolyása jelentősen megváltoztak természetesen pozitív irányba, vagy előfordulásuk jelentősen csökkent (pl.: tüdőszűrés bevezetésével – a tbc-s fülbetegségek pl.).

1968-69 közötti időszakban az osztály ismételten költözik az akkor kissé felújított „régi röntgen” épületébe, egyúttal az ágyszám 33-ra bővült.

Ebben az időszakban készült el az első hangszigetelt csendes kabin az audiológiai vizsgálatokhoz. Elindultak a hallásszűrő vizsgálatok, valamint az üzemi zajszűrés. Új műtéti eljárások (homloküreg trepanáció, arcüreg sebészet), új operációs mikroszkóp, mikrosebészeti műszerkészletek jelzik a változást. A gyermek betegek számának emelkedése, a szakmai specializálódás igénye tette szükségessé a gyermekfülészet és bronchológiai fekvőbeteg részleg (12 ágy) és önálló gyermekfülészeti szakrendelés szervezését l965-ben. A gyermek bronchológiai diagnosztika területén megyei szintű, a légúti idegentest ellátásban a megyén kívüli területi ellátást végeztünk akkoriban.

Dr. Szőke Barnabás osztályvezető főorvos l983-ban bekövetkezett tragikus halálát követően l984-ben Dr. Paulik László, addigi helyettes vette át az osztály vezetését.

Az 1980-as évek közepe óta a fülműtéti spektrum jelentősen kiszélesedett (dobhártyaplasztika, hallásjavító műtétek, ventillációs tubus dobhártyába történő beültetése). Az onkológiai okból végzett fej-nyaksebészeti beavatkozások száma és típusa is jelentős emelkedést mutatott (teljes gégeeltávolítás, nyaki nyirokcsomó disszekciók, részleges, külső feltárással végzett gégereszekciók).

Az 1960-as évek óta a régi röntgen épületben működő osztály kubatúrális viszonyai meglehetősen elavultak. Ezért az 1987-es évben saját kórházi forrásból a jelenlegi J épület felújításával és kibővítésével igyekeztek javítani a betegellátás viszonyain. A felújítással 1989-re készültek el, és 1989. június 16-a óta a jelenleg is használt épületbe költözött át a Fül – Orr – Gégészeti Osztály.

l994-ben új CO2 sebészeti LASER készülékkel bővült a műszerpark, ami lehetővé tette új műtéti típusok bevezetését, ezen eljárások a betegek számára sokkal kisebb megterhelést és rövidebb kórházi benntartózkodást jelentett. Viszonyításképpen egy akkor orrsövényműtéten átesett beteg 5 (!) napig feküdt bent, a jelenlegi 2 nap helyett.

l996 óta végzünk funkcionális endoscopos szinusz-sebészeti (FESS) műtéteket az orrmelléküregek megbetegedésénél, ezzel szinte nagyrészt kiválthatóvá váltak a külső feltárásból végzett beavatkozások. Hasonlóan a lézer sebészeti alkalmazásával, itt is a jelentősen javult a betegek perioperatív terheltsége (csonthiánnyal nem járó beavatkozás, nincs nagy mennyiségű géztampon az üregekben, elmarad a fájdalmas kivétel is).

Dr. Hegedűs Éva vezetésével megkezdődött a foniátriai rendelés, ami hozzájárult a hangképzési zavarok gyógyításához, valamint a gégeműtéten átesett betegeink rehabilitációjához. Az audiológiai állomáson az 1990-es években a BERA készülék üzembe állításával lehetővé vált objektív hallásvizsgálatok elvégzése, mely jelentősen hozzájárult a hallászavarok pontos diagnosztikájához, valamint a hallásrehabilitáció pontosabb tervezése, kivitelezése vált ezzel lehetővé. Ezen vizsgálatoknak elsősorban a gyermekkori halláscsökkenések korai felismerésében van nagy jelentősége.

 

A következő változás 2004. márciusában történt Dr. Paulik László nyugállományba vonulásával. Az osztály vezetését Dr. Péter József vette át, aki Szekszárdról érkezett. Tovább folytatódott, illetve kibővült a fej – nyaksebészeti tevékenység. A nagy nyaki nyálmirigy műtétek sebészete, elsősorban a fültőmirigy eredetű daganatok miatt végzett beavatkozások száma jelentős emelkedést mutatott. Betegeink komplex kezelésének érdekében fokoztuk együttműködésünket kórházunk Onkológiai Osztályával, és a szombathelyi Markusovszky Kórház Onko-radiológiai Osztályával is. Az aneszteziológiai kapacitás bővülésével lehetőség nyílt az eddig helyi érzéstelenítésben történt műtétek számának csökkentésére, ezzel páthuzamosan az általános anesztéziában végezett beavatkozások száma emelkedett. Új műtéti eljárásként került bevezetésre a gyermekkorban végzett szájpadi mandulák (Tonsillotomia) részleges LASER-es eltávolítása.


2022. augusztus 1-én Dr. Török László vette át, a korábban nyugállományba vonult, Dr. Péter Józseftől az osztályvezető főorvosi teendőket. Az osztály audiológia állomás új Interacoustics márkájú Eclipse® típusú objektív hallásvizsgáló, Titan ® márkájú középfüldiagnosztikai és egy AD629® típusú audiométerrel gazdagodott. Az ambulanciánk számára egy Zeiss OPMI Pico ® márkájú vizsgáló mikroszkópot vásároltunk közösségi adománygyűjtés kapcsán az Ispita alapítvány segítségével. Központi beszerzés kapcsán jelentős műtőfejlesztést hajtottunk végre: műtönk számos berendezéssel gyarapodott: Maquet gyártmányú Magnus® típusú moduláris rendszerű műtőasztal , szintén Maquet gyártmányú Power LED II® típusú műtőlámpa, két statív (1-1 sebészeti és aneszteziológiai), valamint egy felvevő-kivetítő rendszer beszerzésével. Az osztály fókuszát kiszélesítve a hallás- és beszédrehabilitációs tevékenységet kezdtünk (hallásvizsgálatok végzése altatásban, teljeskörű kivizsgálás, hangprotézis implantáció).

Dr. Hegedűs Éva 2024. április 11-ei nappal 46 év gyógyító munka után végleg nyugdíjba vonult.