keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

ÉPÍTÉSZ ÜGYINTÉZŐ

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) pályázatot ír ki 

ÉPÍTÉSZ ÜGYINTÉZŐ

állásra

Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Főbb feladatok:

 • a kórházi ingatlanok külső-belső fenntartási, karbantartási feladatainak tervezése, a tervezett és nem tervezhető szakipari javítások, karbantartások és hibaelhárítások szakszerű elvégeztetése, a munkavégzéshez szükséges anyagok beszerzésének lebonyolítása.
 • a kórház épületein, utakon, műtárgyakon esedékes felújítási munkáknál tervezői egyeztetések lefolytatása, külső kivitelező esetén műszaki ellenőrzés, vagy koordináció biztosítása
 • a kórházi fejlesztési igényeinek tervezésében, előkészítésében, a beruházások műszaki feltételeinek összeállításában való közreműködés
 • a kórház éves műszaki-karbantartási munkatervének az előkészítése
 • a saját kivitelezésű karbantartási és átalakítási munkák előkészítése koordinálása
 • éves karbantartási tervben szereplő, illetve a saját kezdeményezésű munkák anyagszükséglete beszerzésének koordinálása
 • részvétel a kórházi beruházások előkészítésében, a beruházások műszaki feltételeinek összeállításában, a tervek felülvizsgálata, munkaterület biztosítása, felmerülő problémák koordinálása, részvétel a műszaki koordinációkon, átadásokon, üzembe helyezési eljárásokon
 • a munkákkal összefüggő nyilvántartások és előírt elszámolások elkészítése.
 • az Intézet vagyonkataszterének vezetése, adatszolgáltatás elvégzése.
 • műszaki biztosítási ügyek koordinálása.
 • kötelezettségvállalási rendszer kezelése, és a keretgazdálkodás támogatása listák és adatok segítségével.
 • a kórházi ingatlan-épületállomány-, és épülettartozéki nyilvántartás kezelése, aktualizálása, a központi tervtár felügyelete, a nyilvántartási rendszerekben az ingatlanok változásainak átvezetése
 • az irányítása alá tartozó dolgozók egészséges és biztonságos munkakörülményeinek megteremtése, illetve a munkahelyi rend és fegyelem betartatása, a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályok betartatása.

Illetmény: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti megegyezéses bér.

Munkakör betöltésének feltételei:

 • építészmérnök, építőmérnök, építészmérnök-asszisztens, vagy építész technikus végzettség
 • büntetlen előélet

A munkakör betöltéséhez előnyt jelent:

 • épület-üzemeltetési területen szerzett min. 3 év szakmai gyakorlat
 • vezetői gyakorlat

A pályázathoz kérjük csatolni:

 • szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: az elbírást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 29.

A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot: HEG/8/44/2021., valamint a munkakör megnevezését: „Építész ügyintéző”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk.

A pályázó pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek.

Zalaegerszeg, 2021. szeptember 10.

Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta Ph.D.

főigazgató