keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

GYÓGYSZERÉSZ

 A Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) pályázatot ír ki

 GYÓGYSZERÉSZ 

állásra

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Főbb feladatok:

  • jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szerint.

Juttatások: orvos-, ill. nővérszállói elhelyezési lehetőség

Munkakör betöltésének feltételei:

  • gyógyszerész végzettség – szakvizsga előny
  • büntetlen előélet

A pályázathoz kérjük csatolni:

  • szakmai önéletrajz
  • a végzettséget igazoló okiratok másolata
  • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. június 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.június 2.

A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának módja:

  • postai úton – a borítékon kérjük feltüntetni: „Gyógyszerész”, valamint a pályázati azonosító számot: HEG/23/35/2020.
  • elektronikus úton a: kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. június 8.

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk.

A pályázó pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek.

Zalaegerszeg, 2020. május 7.

 

Dr. Halász Gabriella

főigazgató