keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

GYÓGYSZERÉSZ

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) pályázatot ír ki

 

GYÓGYSZERÉSZ

állásra

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Főbb feladatok:

  • jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján

 

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szerint.

Juttatások: orvos-, ill. nővérszállói elhelyezési lehetőség

 

Munkakör betöltésének feltételei:

  • gyógyszerész végzettség – szakvizsga előny
  • büntetlen előélet

 

A pályázathoz kérjük csatolni:

  • szakmai önéletrajz
  • a végzettséget igazoló okiratok másolata
  • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. május 4.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.

 

A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának módja:

  • postai úton – a borítékon kérjük feltüntetni: „Gyógyszerész”, vagy
  • elektronikus úton a hum@zmkorhaz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. április 24.

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk.

A pályázó pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek.