keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

KLINIKAI LABORATÓRIUMI SZAKORVOS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) pályázatot ír ki

 KLINIKAI LABORATÓRIUMI SZAKORVOS

 állásra

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Főbb feladatok:

  • labordiagnosztikai feladatok ellátása a Központi Laboratóriumban

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés szerint.

Juttatások: orvos-, ill. nővérszállói elhelyezési lehetőség

Munkakör betöltésének feltételei:

  • klinikai laboratóriumi szakorvos végzettség
  • büntetlen előélet

A pályázathoz kérjük csatolni:

  • részletes szakmai önéletrajz
  • a végzettséget igazoló okiratok másolata
  • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 21.

A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának módja:

  • postai úton – a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot: HEG/23/11/2020., valamint a munkakör megnevezését: „Klinikai laboratóriumi szakorvos”, vagy
  • elektronikus úton a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázatok elbírálásnak határideje: 2020. december 30.

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk.

A pályázó pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek.

Dr. Halász Gabriella

főigazgató

Zalaegerszeg, 2020. szeptember 29.