keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

KÖZBESZERZÉSI KOORDINÁTOR

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) pályázatot ír ki

 KÖZBESZERZÉSI KOORDINÁTOR

 állásra

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Főbb feladatok:

 • közbeszerzési eljárások előkészítésének koordinálása
 • a közbeszerzési folyamatokhoz kapcsolódó iratok és dokumentációk elkészítése, kapcsolattartás a közbeszerzési és szakmai szakértőkkel
 • a kórház közbeszerzési eljárásaival összefüggő koordinációs és adminisztratív feladatok ellátása, a közbeszerzési eljárásokban előírt külső és belső határidők betartásának megszervezése
 • kapcsolattartás az érintett partnerekkel, szolgáltatókkal és belső ügyfelekkel
 • a közbeszerzési folyamatokhoz kapcsolódó iratok és dokumentációk elkészítése, kapcsolattartás a közbeszerzési, tárgy és szakmai szakértőkkel, pénzügyi szakértővel, jogi szakértővel, belső osztályokkal, részükre adat és dokumentumszolgáltatás, előírt közbenső határidők teljesülésének figyelemmel kísérése
 • a közbeszerzési eljárás szereplőitől beérkezett munkaanyagok továbbítás előtti teljességének ellenőrzése, az esetleges számítási hibák korrigálása
 • közbeszerzési dokumentációk teljességének ellenőrzése
 • közbeszerzési eljárás bírálatának előkészítése
 • napi nyilvántartás vezetése a közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárások részletes állásáról, igény esetén erről beszámolás
 • az intézet közbeszerzési tervének és éves statisztikai összegzésének határidőre való előkészítése, adatgyűjtés és feldolgozás
 • közreműködés az intézmény közbeszerzési szabályzatának kialakításában
 • a munkakör ellátásával összefüggő belső levelezések lebonyolítása
 • közbeszerzési jogszabályi változások nyomon követése
 • a jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározottak szerint a Jogi Osztályt érintő közbeszerzésekkel kapcsolatos adatközlés, adatfrissítés a szabályzatban vagy egyedi utasításban meghatározott rendszerességgel.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), ill. megegyezés szerint.

Munkakör betöltésének feltételei:

 • felsőfokú végzettség,
 • büntetlen előélet

A munkakör betöltéséhez előnyt jelent:

 • közgazdasági vagy pénzügyi felsőfokú végzettség
 • közbeszerzési szakirányú végzettség
 • közbeszerzési eljárások területén szerzett gyakorlat

A pályázathoz kérjük csatolni:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: az elbírálást követően azonnal.

A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot: HEG/23/40/2020 , valamint a munkakör megnevezését: „Közbeszerzési koordinátor”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 03.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 08.

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk.A pályázó pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek.

Dr. Halász Gabriella

főigazgató

Zalaegerszeg, 2020. május 11.