keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok
SZMSZ és mellékletei Hatályba lépett 2023.07.01.
Házirend
Ügykörök szabályzata
Vagyonnyilvántartási szabályzat
Vényforgalmi gyógyszertárak számviteli és pénzügyi elkülönítése
Egységes intézményi számlatükör
Adatvédelmi Szabályzat 2018. 3. sz. módosítás
Várólista szabályzat
2016.02.24.
2021.12.01.
2017.09.16.
2016.02.24.
2016.02.24.
2016.02.24.
2016.02.24.
2018.06.21.
2016.12.06.
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása az intézmény adattal nem rendelkezik