keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe

Táblázatos elrendezés

Feltöltés alatt…

 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos név (teljes név) Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház 2023.05.16
Székhely 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. 2016.02.22
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 8901 Zalaegerszeg, Pf. 24 2016.02.22
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) (92) 507-500 2016.02.22
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) (92) 331-405 2016.02.22
Központi elektronikus levélcím zmkorhaz@zmkorhaz.hu 2016.02.22
A honlap URL-je https://www.zmkorhaz.hu 2016.02.22
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ügyfélszolgálatok elérhetősége: 2019.08.08
Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.
munkaidőben H-CS: 7.30 – 16.00, P: 7.30 – 13.30;
Betegelőjegyzés, időpontkérés
Betegirányítás, Betegfelvételi iroda
Tel: 507-500/1488, 1800, 1976, 1977 mellék
Jogi ügyek:
Jogi Osztály Tel: 507-500/1103 mellék
Szociális ügyek:
Szociális munkás Tel.: 507-500/1140 mellék
Dokumentáció másolat kiadás:
Adatvédelmi iroda Tel.: 507-500/1355 mellék
Közönségkapcsolati (PR) ügyek:
Kommunikációs Osztály Tel.: 507-500/1110 mellék
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Ügyfélszolgálat vezetői: 2019.08.08
Betegelőjegyzés, időpontkérés
Veres Rozália a Betegirányítási Osztály vezetője
Jogi és szociális ügyek
Dr. Cseh Bujtor Éva a Jogi Osztály vezetője
Dokumentáció másolat kiadás:
Tompa Lászlóné a Minőségirányítási Osztály vezetője
Közönségkapcsolati (PR) ügyek:
Partics Andrea  Kommunikációs Osztály vezetője
Az ügyfélfogadás rendje Lásd: Rendelési idők 2016.07.05
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti felépítés https://www.zmkorhaz.hu/magunkrol/szervezeti-felepites/
Szervezeti egységek feladatai SZMSZ és mellékletei Hatályba lépett 2023.07.01.
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A közfeladatot ellátó szerv vezetői, beosztásuk, elérhetőségük https://www.zmkorhaz.hu/magunkrol/igazgatoink/
Az egyes szervezeti egységek vezetői, beosztásuk, elérhetőségük https://www.zmkorhaz.hu/magunkrol/osztalyaink/
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Keszthelyi Kórház
Cím: 8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.
Telefon: 83/311-060/ 1100
Fax: (83) 314-221
E-mail:
titkarsag@keszthelyikorhaz.hu
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je http://www.keszthelyikorhaz.hu/
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Keszthelyi Kórház titkársága
Cím: 8360 Keszthely, Ady Endre u. 2.
Telefon: 83/311-060/ 1100
E-mail:
titkarsag@keszthelyikorhaz.hu
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik az intézmény adattal nem rendelkezik
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása az intézmény adattal nem rendelkezik
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve az intézmény adattal nem rendelkezik
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke az intézmény adattal nem rendelkezik
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai az intézmény adattal nem rendelkezik
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye az intézmény adattal nem rendelkezik
A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége az intézmény adattal nem rendelkezik
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve az intézmény adattal nem rendelkezik
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve az intézmény adattal nem rendelkezik
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Országos Kórházi Főigazgatóság 2016.02.22
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel: (+36 1) 356-1522
foigtitk@okfo.gov.hu
https://www.okfo.gov.hu
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Országos Kórházi Főigazgatóság 2016.02.22
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Tel.: (+361) 356-1522
Fax: (+361) 375-7253
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok 2016.02.24
SZMSZ és mellékletei Hatályba lépett 2023.07.01. 2023.07.01.
Házirend 2017.09.16
Ügykörök szabályzata 2016.02.24
Vagyonnyilvántartási szabályzat 2016.02.24
Vényforgalmi gyógyszertárak számviteli és pénzügyi elkülönítése 2016.02.24
Egységes intézményi számlatükör 2016.02.24
Adatvédelmi Szabályzat 2018. 3. sz. módosítás 2016.02.24
Várólista szabályzat 2018.06.21
2016.12.06
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai az intézmény adattal nem rendelkezik
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről az intézmény adattal nem rendelkezik
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése egészségügyi szolgáltatás
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Betegbeutalási és Betegfogadási Szabályzat 2016.02.23
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Térítési és díjszabályzat (2023. szeptember 1-től hatályos) 2023.09.01
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Letöltés 2023.02.02
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Adatvédelmi Szabályzat 3.sz. modositas 2018. 2018.06.21
Várólista szabályzat 2016.12.06
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Térítési és díjszabályzat (2023. szeptember 1-től hatályos) 2023.09.01
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke az intézmény adattal nem rendelkezik
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza az intézmény adattal nem rendelkezik
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától az intézmény adattal nem rendelkezik
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Letöltés 2016.02.22
Lásd: Aktuális Folyamatosan
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Lásd: Pályázatok és szerződések Folyamatosan
Lásd: Állásajánlatok
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai az intézmény adattal nem rendelkezik
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Lásd: Nyilvános adatok igénylése 2016.02.18
Egységes szabályzat 2016.02.01
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Főigazgatói Titkársága 2016.02.18
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  a Főigazgatói Titkárság elérhetőségét a Közérdekű adatokra vonatkozó szabályzat alapján az 5. oldalról 2016.02.18
Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dr. Cseh Bujtor Éva Intézeti Adatvédelmi Felelős 2016.02.18
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Beruházási statisztika 2022.1. negyedév
2022.2. negyedév
2022.3. negyedév
2022.4. negyedév
2022. Évi beruházás statisztikai jelentés
2023.évi első negyedév beruházási statisztika
OSAP  Energiafelhasználási beszámoló 2022. év
KSH Környezetvédelmi jelentés 2022. év
Nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadiős szálláshelyekről 2020. év 1.
2020. év 2.
Energiahatékonyság Energetikai jelentés 2020
2021. év
Energiamegtakarítás 2022
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai az intézmény adattal nem rendelkezik 2016.02.18
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél az intézmény még nem rendelkezik ilyen adattal 2016.02.18
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek aszf 2023.06.01.
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Várólista              (46/2006. (XII.27) EüM rendelet)          Lásd: Várólista Folyamatosan
ADR                      (1988. évi I. törvény)                   A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház ADR biztonsági tanácsadói feladatait 2014.03.10-től Kontler Dániel látja el.
A tanácsadói bizonyítvány száma: 10785
2016.02.18
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Alapító Okirat 2023.06.01.
19 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 2015. év 2016.02.25
2016. év 2016.06.30
2017. év 2017.02.03
2018. év 2018.03.06
2019. év 2019.04.08
2020. év 2020.02.04
2021. év 2021.01.12
2022. év
2023. év
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 2015. év 2016.07.05
2016. év 2017.07.11
2017. év 2018.07.02
2018. év 2019.04.08
2019. év 2020.09.17
2020. év
2021. év
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói 2015. évi
2016. évi
2017. évi 2018.07.12
2018. évi 2019.07.11
2019. évi 2020.09.17
2020. évi
2021. évi
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2015. év 2016.02.22
2016. év első negyedév 2016.06.08
2016. év második  negyedév 2016.08.15
2016. év harmadik  negyedév 2016.11.11
2016. év negyedik  negyedév 2017.07.21
2017. év első negyedév 2017.07.21
2017. év második negyedév 2017.07.21
2017. év harmadik negyedév 2018.01.11
2017. év negyedik negyedév 2018.02.06
2018. év első negyedév 2018.05.25
2018. év második negyedév 2018.08.02
2018. év harmadik negyedév 2018.11.16
2018. év negyedik negyedév 2019.02.21
2019. év első negyedév
2019. év második negyedév
2019. harmadik negyedév
2019 negyedik negyedév
2020 első negyedév
2020. második negyedév
2020. harmadik negyedév
2022. első negyedév
2022. második negyedév
2022. harmadik negyedév
2022. negyedik negyedév
2023. első negyedév
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond az intézmény adattal nem rendelkezik
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani 2016. május 2016.07.08
2016. július 2016.08.15
2016. október 2016.10.24
2017. február 2017.04.18
2017. május 2017.05.19
2017. június 2017.08.01
2017. október 2018.01.12
2017. dec 2018.02.06
2018. február 2018.04.16
2018. április 2018.05.23
2018. június 2018.08.02
2018. aug 2018.09.25
2019. február 2019.02.26
2019. május 2019.05.29
2019. július 2019.07.11
2019. szept 2019.09.27
2019.november 2019.11.16
2020.február 2020.02.22
2020.április 2020.04.17
2020.június 2020.06.24
2020.augusztus 2020.09.01
2020.október 2020.10.30
2020.december 2020.12.30
2021. február 2021.03.01
2021. április 2021.05.07
2021. június 2021.06.30
2021. augusztus 2021.08.31
2021. október 2021.10.29
2021. december 2021.11.30
2022. február 2022.03.02
2022. április 2022.05.05
2022. június 2022.08.02
2022. augusztus 2023.02.03
2022. október 2023.02.03
2022. december 2023.02.03
2023. február 2023.05.09
2023. április 2023.05.09
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) az intézmény adattal nem rendelkezik
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések az intézmény adattal nem rendelkezik
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Lásd: Európai Uniós fejlesztések Folyamatosan
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) https://www.zmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok/3-gazdalkodasi-adatok/3-3-koltsegvetesek-beszamolok/vi-kozzeteteli-egyseg-kozbeszerzes/