keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

MUNKAVÉDELMI ELŐADÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) pályázatot ír ki

MUNKAVÉDELMI  ELŐADÓ

állásra

Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Főbb feladatok:

 • tűz- és munkavédelmi osztály munkavédelmi feladatainak ellátása
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek ellenőrzése
 • hiányosságok jegyzőkönyvezése
 • munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartása, jegyzőkönyvezése
 • munkavédelmi oktatások tematikájának kidolgozása, az oktatások megtartása

Illetmény: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint.

Munkakör betöltésének feltételei:

 • legalább középfokú munkavédelmi képesítés,
 • büntetlen előélet

A pályázathoz kérjük csatolni:

 • szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 13.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton – a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot HEG/8/34/2021, valamint a megnevezést, „Munkavédelmi előadó”, vagy
 • elektronikus úton a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 23.

A pályázó pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek.

Zalaegerszeg, 2021. július 19.

Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta Ph.D.

főigazgató