keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

MUNKAVÉDELMI ELŐADÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) pályázatot ír ki 

MUNKAVÉDELMI ELŐADÓ

állásra

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Főbb feladatok:

 • tűz- és munkavédelmi osztály munkavédelmi feladatainak ellátása
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek ellenőrzése
 • hiányosságok jegyzőkönyvezése
 • munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartása, jegyzőkönyvezése
 • munkavédelmi oktatások tematikájának kidolgozása, az oktatások megtartása

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)

Munkakör betöltésének feltételei:

 • legalább középfokú munkavédelmi képesítés,
 • büntetlen előélet

A pályázathoz kérjük csatolni:

 • szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton – a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot HEG/23/45/2020 valamint a megnevezést, „Munkavédelmi előadó”, vagy
 • elektronikus úton a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 13.

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk.

A pályázó pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek.

Dr. Halász Gabriella

főigazgató

Zalaegerszeg, 2020. szeptember 11.