keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe

EFOP-1.10.2-17-2017-00046

EFOP-1.10.2-17-2017-00046

Humánerőforrás-fejlesztés a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban

 

Megítélt támogatás: 149.870.611 Ft

Kedvezményezett: Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Projekt időtartama: 25 hónap (2018. március 1 – 2020. március 31.)

Támogatási intenzitás: 100%

 

A projekt keretében 70 egészségügyi dolgozó bevonásával olyan intézményi szükségletekere alapuló munkakörök, új ellátási formák jöttek létre, melyek hatékonyabb egészségügyi hozzáférést biztosítanak. A megvalósult projekt hozzájárult az ellátási szükségletekhez igazodó emberi erőforrás kialakításához. Lehetőséget nyújtott az egészségügyi dolgozók átmeneti bértámogatására.

A projekt eredményeképpen a következő fejlesztések valósultak meg Zala Megyei Szent Rafael Kórházban:

Intézményen belül új munkakörben foglalkoztatás

Szakvizsga megszerzését követően 4 fő szakorvos, 2 fő klinikai szakgyógyszerész új munkakörben foglalkoztatásának támogatására került sor 20 hónapon át. 3 fő egészségügyi gyakorlatvezető és 1 fő onkológiai koordinátor foglalkoztatásának támogatása 24 hónapon keresztül valósult meg.

Mobil teamek létrehozása

A projekt keretében két mobil team kezdte meg működését 2018. szeptember 1-jén. A korai rehabilitációs mobil teamben 1 fő szakorvos és 2 fő gyógytornász tevékenykedett. A diabetes mobil teamben 1 fő szakorvos, 1 fő diabetológiai szakápoló és 1 fő fizioterápiás asszisztens látta el feladatát.

Többletteljesítmény nyújtók foglalkoztatása

54 szakdolgozó foglakoztatásának bértámogatására került sor, akik munkaköri leírásukban meghatározottakhoz képest többletteljesítményt végeztek orvosi elrendelésre, önállóan is ellátható tevékenységekben.

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház vállalta a projektben résztvevő munkavállalók továbbfoglalkoztatását és továbbtámogatását a projekt keretein belüli foglalkoztatás időtartamával megegyező ideig.