keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe

EFOP-1.8.21-18-2019-00012

EFOP-1.8.21-18-2019-00012

Infekciókontroll tevékenységek fejlesztése a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban

 

Megítélt támogatás: 59.850.708 Ft

Kedvezményezett: Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Projekt időtartama: 26 hónap (2020. május 1 – 2022. június 30.)

Támogatási intenzitás: 100%

 

Fejlesztési cél az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kapcsán a négy ellátási csomag beteg alapú, dokumentált bevezetése.

A multidiszciplináris teamek létrehozása, a programba való bevonása, protokollok átdolgozása, felülvizsgálata, fejlesztése céljából javaslattételi és véleményezési jogkörrel, valamint bevonásuk az eljárásrendek implementációjába. Kapcsolódó eszközök és anyagok beszerzése.

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház fekvőbeteg szakellátási egységeiben ellátási tevékenységet végző valamennyi orvos és egészségügyi szakdolgozó a rendszeres képzés és oktatás által, intézményi jó gyakorlatok közvetítésén keresztül sajátítsa el azokat a módszereket, gyakorlatokat, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a betegellátás folyamatában az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési kockázatokat felismerjék és ennek tükrében mindent megtegyenek a megelőzés és a fertőzések előfordulásának csökkentése érdekében.

A szervezeti egységek sajátosságainak, ellátási profiljának, ill. a helyben ellátott betegpopuláció jellemzőinek és kockázati tényezőinek figyelembe vételével a kockázatfelmérő adatlapok adaptálása, bővítése, ill. módosítása. Érintettek: a fekvőbeteg ellátó osztályokon ellátásban részesülő páciensek, kliensek, hozzátartozók, valamint az egészségügyi ellátás során közreműködő orvosok és egészségügyi szakdolgozók A Zala Megyei Szent Rafael Kórház fekvőbeteg szakellátási egységeiben a betegfelvétel során ne maradjon el az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésre magas kockázattal bíró, vagy veszélyeztetett egyének azonosítása, biztosítottak legyenek a kockázat felmérés feltételei. Élő kapcsolat legyen a fekvőbeteg ellátó szervezeti egység és az intézményi infekciókontroll feladatokat ellátó osztály között, mely segítse elő az osztályon infekciókontroll feladatokat ellátó szakemberek munkáját, adatgyűjtését és az infekciókontroll intézkedések végrehajtását. Az infekciókontroll kapcsolattartók rendszeres, szervezett képzése által a korszerű ismeretek jussanak el valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szakemberhez. A fekvőbeteg szakellátási egységekben esetlegesen felmerülő infekciókontroll körébe tartozó intézkedést igénylő hiányosságok idejekorán feltárásra kerüljenek.

____________________________

EFOP-1.8.21-18-2019-00012 Infekciókontroll tevékenységek fejlesztése a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban

Megalakultak a szakmai munkacsoportok

A négy leggyakoribb (gépi lélegeztetéssel összefüggő pneumóniák megelőzése, – érkatéterrel összefüggő véráramfertőzések megelőzése, -műtéti sebfertőzés megelőzése, -hólyagkatéterrel összefüggő húgyúti fertőzések) egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomag és annak betartását célzó belső ellenőrzési rendszert tartalmazó szabályzat és kialakított ellátási csomag dokumentációjának elkészítésére munkacsoportok alakultak. A munkacsoportok ügyrendje elfogadásra került. Kezdődik a szakmai munka.

EFOP-1.8.21-18-2019-00012 Infekciókontroll tevékenységek fejlesztése a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban

__________________________

Kialakult az új Infekciókontroll kockázatértékelő rendszer

A projekt keretében kialakított ellátási csomagok bevezetéséhez szükséges dokumentációk többszöri egyeztetést és módosítást követően elfogadásra kerültek. Az intézményünkben már korábban kialakított szabályozások felülvizsgálata megtörtént az intézeti szintű szabályozás összehangolása, a csomagok bevezetéséhez szükséges intézeti szintű képzések megtörténtek. Az ellátási csomagok fekvőbeteg osztályainkra adaptálhatók.

________________________

EFOP-1.8.21-18-2019-00012 Infekciókontroll tevékenységek fejlesztése a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban programban az alábbi eszközök beszerzésével zárult a projekt.

2 db Borotva, nyíró sebészeti, forgó fejjel,

2 db Observe 140 ipad 32 GB SOP alkalmazással,

2 db Levegőfertőtlenítő mobil készülék, Sanifica Aria 200 C,

13 db Levegőfertőtlenítő mobil készülék, Spectra UVC 36W,

1 db ATP Luminométer, Biolum Portable ATP Hygiene Monitoring System, 2500 db teszttel,

12 db Nyomásmérő Cuff Tracoe 720,

5 db Ózongenerátor, mobil, Chrome 20000,

3 db Ózonkoncentráció mérő készülék,

10 db Tápszeradagoló pumpa, Fresenius Kabi Amika,

1 db Ultrahang, mobil ultrahang készülék Vscan Air CL

 

A program az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg.

Élő bejelentkezés az M1-en:

https://zegtv.hu/a-kezhigienia-fontossagara-emlekeztetnek-a-zalaegerszegi-korhazban/

 

Kézfertőtlenítési akció:

https://zegtv.hu/hirado-10207/?video=wX9NQ-Uz61s