keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) pályázatot ír ki

 

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS

 

állásra

 

Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Főbb feladatok:

 • a Szülészet-Nőgyógyászati Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése,
 • szakorvosi feladatok ellátása a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon

Illetmény: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti bér.

Munkakör betöltésének feltételei:

 • szülész-nőgyógyász szakvizsga
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • büntetlen előélet

Előnyt jelent:

 • tudományos fokozat
 • vezetői gyakorlat

A pályázathoz kérjük csatolni:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • érvényes működési engedély, kamarai tagság igazolása
 • az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program
 • az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 5.

A pályázatot a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton – a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot: HEG/21/40/2023., valamint a munkakör megnevezését: „Szülészet-Nőgyógyászati Osztály Osztályvezető Főorvos”, vagy
 • elektronikus úton a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. augusztus 9.

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk.

A pályázó pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek.

Zalaegerszeg, 2024. június 25.

 

 Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta Ph.D

főigazgató