keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) pályázatot ír ki

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

állásra

Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Főbb feladatok:

 • a vezetése alá tartozó osztály operatív irányítása, tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése
 • a kórházi ingatlanok külső-belső fenntartási, karbantartási feladatainak tervezése, koordinálása az intézet épületein, utakon, műtárgyakon esedékes felújítási munkáknál tervezői egyeztetések lefolytatása, külső kivitelező esetén műszaki ellenőrzés, vagy koordináció biztosítása
 • a kórház gépészeti-, és elektromos rendszereinek (klímarendszerek, épületirányítás, liftek, kazánok, hőközpontok) üzemeltetése, az üzemvitelhez szükséges anyagok beszerzésének koordinálása
 • a kórházi fejlesztési igényeinek tervezése, a beruházások műszaki feltételeinek összeállítása, koordinálása
 • a kórház éves műszaki-karbantartási munkatervének az elkészítése
 • a saját kivitelezésű karbantartási és átalakítási munkák koordinálása
 • éves karbantartási tervben szereplő, illetve a saját kezdeményezésű munkák anyagszükséglete beszerzésének koordinálása
 • részvétel a kórházi beruházások előkészítésében, a beruházások műszaki feltételeinek összeállításában, a tervek felülvizsgálata, munkaterület biztosítása, felmerülő problémák koordinálása, megvalósulás figyelemmel kísérése, gondoskodás az üzembe helyezésekről, részvétel a műszaki átadásokon, üzembe helyezési eljárásokon
 • pályázatok, beruházások előkészítésében való szakmai együttműködés, a lebonyolításban történő részvétel
 • a szabvány szerint esedékes felülvizsgálatok, időszakos gépfelülvizsgálatok elvégeztetésének lebonyolítása
 • javaslattétel az elhasználódott eszközök felújítására, cseréjére
 • az osztály működésével kapcsolatos szakmai beszámolók elkészítése, ill. igény szerint beszámoló készítés a felettes szervek részére
 • együttműködés a társosztályokkal (pénzügy, kontrolling, minőségirányítás, HR)
 • a rendelkezésre álló erőforrásokkal (munkaerő, berendezések, felszerelések, fogyóanyagok) való takarékos gazdálkodás biztosítása és ellenőrzése
 • az osztály éves költségeinek, beszerzéseinek tervezése
 • a munkáját érintő hatósági szabályok, szabványok betartása és betartatása
 • a munkákkal összefüggő nyilvántartások és előírt elszámolások elkészítése

Illetmény: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti megegyezéses bér.

Munkakör betöltésének feltételei:

 • gépészmérnök, villamosmérnök, mechatronikai mérnök, vagy egyéb szakirányú műszaki felsőfokú végzettség
 • legalább 3 éves releváns műszaki gyakorlat
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • büntetlen előélet

A munkakör betöltéséhez szükséges:

 • hasonló munkakörben megszerzett vezetői tapasztalat

A pályázathoz kérjük csatolni:

 • szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: az elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 13.

A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot: HEG/8/47/2021., valamint a munkakör megnevezését: „Üzemeltetési osztályvezető”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 19.

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk.

A pályázó pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek.

 

Zalaegerszeg, 2021. július 19.

 

Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta Ph.D

főigazgató