Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Aktuális  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. július 17.
Névnap: Endre, Elek
Szöveg keresés:

 


Aktuális

szovegikon Bemutatkozás
Takács András az új kórházlelkész

2017.08.15. 15:48:35

 

Elköszönt intézményünktől Kovács Richárd, aki egy éven át volt a Zala Megyei Szent Rafael Kórház kórházlelkésze.  Feladatkörét Takács András vette át, aki a következőképpen mutatkozik be:

 

 

„Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.”(Lk 4, 18)

 

Takács Andrásnak hívnak, Szentgotthárdról származom. Új szolgálati helyemen újra átgondolom életem, hivatásom; a múltat, a jelent és a jövőt. Minden hivatásnak van múltja, jelene és Isten kegyelméből jövője is. A múlt felelevenítéséhez segítséget nyújt Jeremiás próféta meghívásának története:

 

„Így szólt hozzám az Úr: »Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára.« Erre azt mondtam: »Jaj, Uram Isten! Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok.« De az Úr így válaszolt: »Ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak – az Úr mondja ezt neked.« Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat és így szólt hozzám: »Nézd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess.«” (Jer 1,4-10)

 

Bizony néhány évvel ezelőtt még én is hasonlóképp, mint Jeremiás próféta, kifogásokat, mentségeket kerestem, mikor az Úr meghívott szolgálatára. Fiatal vagyok, nem tudok beszélni, nem vagyok rá képes… - és ezekhez hasonló kifogásokat kerestem. De az Isten szüntelen hallatta hívó szavát, barátaim által bátorított és bíztatott engem. Kicsinységem, esendőségem és gyengeségem ellenére MÉGIS bízott bennem.

 

2011-ben meghoztam a döntést, kimondtam a hívó szóra az IGENT. Hálát adok az Istennek hogy képes voltam e rövid, mégis egy életet meghatározó választ megadni, melyet azóta is nap mint nap újra ki tudtam mondani. Olykor nem volt könnyű.

 

A jelmondat melyet választottam emlékeztet arra, hogy ki küldött engem, kinek szolgáljak és hogy mi a küldetésem. Lukács evangéliumában található az idézet mely így hangzik: „Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét”(Lk 4, 18-19).

 

Végül a jövőbe tekintve kérem az Isten irgalmát, kegyelmét és a kedves testvérek imáit, hogy itt új állomáshelyemen hűséges és kitartó szolgája lehessek az Úrnak, és azoknak, akikhez küldött.

 
Vissza
nyomtatoNyomtatható verzió