Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Betegdokumentáció kiadás rendje  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. július 16.
Névnap: Valter
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2014.10.16.
Látogatók: 63128

Betegdokumentációba betekintés, másolatkiadás eljárási rendje


Az 1997.évi CLIV. törvény 24. §. (3) bekezdés c. pontja alapján a beteg jogosult „az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni”.
Más személy részére a betekintés, másolat kiadás a törvény 24.§. (6),(7),(8) bekezdésében foglaltak szigorú betartása mellett történhet.

A törvény értelmében a betegdokumentációba történő betekintés térítésmentes, a másolatok kiadása térítésköteles.

Másolatok kiadására csak az Intézeti Adatvédelmi Felelős (IAVF- orvos-igazgató) engedélyezése és a térítési díj befizetése után kerülhet sor.

A dokumentáció másolat kiadással intézményünk adatvédelmi előadója foglalkozik, ügyfélfogadási idő: munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között, elérhetősége: Rendelőintézet IV. em. 427-es szoba, telefon: 507-500/ 1355-ös mellék.
Az ügyintézés rögzített eljárási rend szerint történik. A kért dokumentumok kiadására csak a teljes eljárás végén van mód. Kérjük, amennyiben lehetséges, előzetes telefonos egyeztetést követően keressék fel az Irodát.

Betegdokumentáció másolat kiadási díjai

1.Papíralapú dokumentáció

5 db A/4-es oldalig 2.500 Ft, minden további megkezdett oldal 550 Ft (ÁFÁval).

2.CT, MRI, UH, DSA, szívkatéterezési felvételek elektronikus adathordozón történő kiadása:

CD-re  írási és kiadási díj: 1 db CD  2.100 Ft
minden további CD darabonként    750 Ft

3.Eredeti röntgenfelvétel kiadása esetén a visszaszolgáltatási biztosíték

2.000 Ft (ÁFÁval)
Ez az összeg a felvétel visszajuttatásakor visszafizetésre kerül. (Nem térítési díj!)

4.Digitálisan archivált CT, MRI vizsgálatok eredményének felvétel formájában történő kiadása (kifotózás)

1.700 Ft/film

Pénztári nyitva tartási idő:

Hétfőtől csütörtökig: 9.00-12.00 13.00-14.30
Péntek: 9.00-12.00 13.00-13.30

nyomtatoNyomtatható verzió