Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Bemutatkozás  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. július 22.
Névnap: Magdolna
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2016.02.15.
Látogatók: 71938

Bemutatkozás
alapítva: 1848

A Zala Megyei Kórház közvetlen betegellátási területe Zalaegerszeg és környéke, illetve Lenti és környéke, ezáltal ellátási körzetünkhöz a megye lakosságának 42%-a tartozik, azonban a megyei kórház jellegbõl adódóan szükség szerint az egész megyébõl, illetve a megye határain túlról is fogadjuk a betegeket. 1.700 munkatársunk segítségével a 20 fekvõbeteg osztályon 1.270 ággyal évente 37.000, a több mint 100 szakrendelésen pedig 1 millió esetet látunk el. A gyógyító munkát 11 központi diagnosztikai, terápiás, valamint központi ellátást nyújtó osztály segíti.

A gyógyító osztályaink tevékenységi köre a megyei kórház jellegébõl adódóan sokrétû. A hagyományos orvosi szakmákon (belgyógyászati, sebészeti, neurológiai, pszihiátriai, nõgyógyászati, gyerekosztály stb.) kívül számtalan olyan területet is kiemelhetünk, amely nem tartozik egy átlagos kórház profiljába. Így megemlíthetjük az ortopédiát, a szájsebészetet, a szemészetet, a STROKE Centrumot, a gyermekintenzív részleget, s nem utolsó sorban a szívsebészetet, mely országos szinten is kiemelkedõ. A Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum létrehozásával - melynek része a korszerûen mûszerezett kardiológiai belgyógyászati osztály, a haemodinamikai laboratórium, a szívsebészet és kardiológiai rehabilitáció - megvalósult a megye, valamint a régió kardiológiai jellegû betegeinek komplex ellátása.

Az intézet vezetése folyamatosan törekszik arra, hogy a gyógyítást a legkorszerûbb módszerek alkalmazásával végezzék munkatársaink.

A kilencvenes évek fejlesztéseinek eredményeként a hagyományos röntgen és ultrahang készülékek mellett beszerzésre került a CT, az angió, az emlõdiagnosztikai készülék; a mágnes rezonancia elvén mûködõ tomograf, valamint a haemodinamikai labor is.

A diagnosztika másik nagyon fontos ága a pathológia, ahol a citológiai, a speciális biopszia, az immun szerológiai és hisztológiai, valamint tumor marker vizsgálatokon kívül molekuláris biológiai, valamint digitális képanalízis vizsgálatok segítik a betegségek minél megbízhatóbb diagnosztizálását, s a legoptimálisabb gyógymód kiválasztását.

Az egészségügyi ellátásban világszerte törvényszerû igény a minõségi színvonal folyamatos növelése. A betegek és az egészségügyi ellátást végzõ intézetek közös érdeke, hogy a betegellátás folyamatában a hatékonyság, a gazdaságosság és a minõségi színvonal növekedés egyidejûleg valósuljon meg.

A fenti elvárásoknak megfelelve, a Zala Megyei Kórházban a kilencvenes évek elejétõl különbözõ vezetési módszerek keri,iltek bevezetésre, például a controlling, valamint a minõségbiztositás. A controlling bevezetése lehetõvé tette a célorientált környezeti változásokhoz igazodó intézményi irányítást, hisz biztosítja a menedzsment részére azokat az elemzéseket és gazdaságossági számításokat, melyek elõsegítik a döntések, beavatkozások meghozatalát.

 

Közel két éves, az egész intézetet átfogó munka eredményeként 1995-ben a minõségügyi rendszerünk ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítást kapott az Osztrák Minõségügyi Tanúsítók Szövetségétõl (ÖQS). A minõségügyi rendszerünk javítása érdekében belgyógyászati, sebészeti, diagnosztikai, ápolási, háttérterületi fejlesztõcsoportok mûködnek az intézetünkben.

A kórház minõségpolitikai céljai között, - mint a rendszer továbbfejlesztésének iránya- a minõség intenzívebb szintje, a TQM megteremtése, elveinek bevezetése és alkalmazása szerepel. A TQM alapelvei többek között: a stratégiái menedzsment, a szervezeti teljesítmény mérése, a folyamatos javítás, a vevõközpontúság, valamint az alkalmazottak bevonása.

Az intézetünk teljes körû számítástechnikai rendszerrel rendelkezik, amely az ellátási folyamatok támogatásán kívül az intézet nyilvántartási és költségelemzési munkáját is nagymértékben segíti.

A Zala Megyei Kórház gazdaságos mûködtetését, a szakmai elvek érvényesülését különbözõ bizottságok (kórlaprevíziós, gyógyszerterápiás, transzfúziós, klinikai epidemiológiai, etikai, tudományos és szociális) segítik.

A betegek közérzetének javítása céljából a kórházba beutalt pácienseket betegtájékoztató anyaggal látjuk el, s a kórházból eltávozott betegek véleményének megismerése érdekében kérdõívet adunk ki meghatározott idõnként.

A vevõközpontúság megvalósítása mellett - mely az egészségügyi intézmények esetén általában a betegek igényeinek magas szintû kielégítését jelenti - olyan intézeti légkör megteremtése a célunk, amely a dolgozók bevonásával, elkötelezettségével és a humán erõforrások fejlesztésével nagymértékben hozzájárul a betegellátó intézmény céljainak megvalósításához, mely törekvések egybeesnek az ISO 9000:2000 szabvány irányelveivel.

Intézetünk az ISO szabványrendszer irányelveibõl kiindulva megvalósította minõségügyi rendszerét, melyet a szakmai irányelveknek megfelelõ elõírásokkal kiegészítve, a TQM filozófia irányába továbbfejlesztve folyamatosan mûködtetünk a betegek minél jobb ellátása érdekében.

Kórházunkban a szervezett tudományos élet az 1966-ban megalakult Tudományos Bizottsággal vette kezdetét. 1974-tõl az intézet a Pécsi Orvostudományi Egyetem, majd a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem és mindkettõ kihelyezett főiskoláinak, valamint a Zalaegerszegi Deák Ferenc Egészségügyi Szakközépiskolának vagyunk az Oktatókórháza. A II. Belgyógyászati Osztályunk 1997-ben elnyerte a WHO Klinikai és Demonstrációs Egység Címet.

Intézetünk mûködését különbözõ alapítványok segítik. Kiemelkedik közi,ilük az ISPITA Alapítvány, amelyet a kórház hozott létre szellemi erõforrásainak fejlesztésére, orvosi gépek, mûszerek beszerzésére.

1997-ben kórházunk intézeti szinten IIASA-SHIBA díjat nyert a minőségfejlesztésben elért kiemelkedő eredményei alapján. Ezt a díjat 2004-ben ápolói fejlesztő csoportunknak sikerült ismételten elnyernie.
Az EFQM kiválóság modell szerinti önértékelési projekt először 2000 októberében, a minőségfejlesztő team javaslatát követő vezetői döntés alapján indult el. Kórházunk azóta is rendszeresen alkalmazza az önértékelés módszerét, amely az ISO rendszerrel együtt a stratégiai menedzsment része.
Az intézet stratégiája – az egyre nehezedő gazdasági helyzetben is –, hogy lépést tudjon tartani az orvos- és ápolástudomány, valamint technika rohamos fejlődésével. Az önértékelés célja a modell alkalmazásával az intézet működésére jellemző erősségek és fejlesztendő területek felmérése, a szervezet teljesítményének folyamatos javítása, a betegek és a partnerek elégedettségének növelése, a további fejlődés érdekeit szolgáló stratégiai terv kidolgozásához a továbbfejlődés irányának meghatározása.
A 2003-ban megismételt önértékelés eredményei alapján pályázatot nyújtott be kórházunk a Zala, Vas és Győr Sopron megyei Iparkamarák által kiírt Nyugat-dunántúli Regionális Minőségi Díjra, melyen különdíjat nyertünk.
2006-ban az önértékelést újból megismételtük. Kiindulási alapként a korábbi önértékelések tapasztalatait és anyagát használtuk fel. Az önértékelést megelőzően SWOT analízist végeztünk.
Az önértékelés alapján a Zala Megyei Kórház 2006-ban az egészségügyi szolgáltatók között elsőként pályázott sikeresen és nyert Nemzeti Minőségi Díjat Közszolgáltatói Kategóriában.

Az intézet mûködésére a betegközpontú, de teljesítményorientált szemlélet a jellemzõ. Egyre több munkatársunk vallja vezérlõ elvének a kórház "küldetését" megfogalmazó nyilatkozat egyik kulcsmondatát:

"Szakmai igényesség, jó szándék és kellõ alázat jellemezze munkánkat."
nyomtatoNyomtatható verzió