Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Belgyógyászat - Dolgozók  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. július 16.
Névnap: Valter
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2014.05.05.
Látogatók: 29382

A Belgyógyászati Osztály története: múlt, jelen és jövő


1960-ig a Zala Megyei Kórházban egy Belgyógyászati Osztály működött. A növekvő betegszám és a bővülő feladatok indokolták a II. Belgyógyászati Osztály létrehozását, melyet 1961 és 1987 között Dr. Bán András vezetett. Az osztály az általános belgyógyászati ellátás mellett elsősorban hematológiával, később Dr. Zörényi István munkásságának köszönhetően kardiológiával foglalkozott kiemelten. Az osztály jelenlegi elhelyezését a Fertőző Osztály épületének elkészülése tette lehetővé 1980-ban.

1987-ben az osztály vezetőjének Dr. Tárnok Ferenc kandidátust nevezték ki. Irányításával az osztály gyors fejlődésnek indult.  Elsősorban a gasztroenterológiai profil bővült, de megkezdődött a diabetológiai ellátás szervezése is. 1987-89 között az osztályt átépítették és bővítették, ez lehetővé tette, hogy az Endoszkópos Laboratórium az osztály épületébe kerülhessen. 1994-ben, az önálló Kardiológiai Osztály megalakulásával a Belgyógyászat profilja változott. Az addig főleg szívbetegek ellátását végző I. Belgyógyászati Osztály fő feladata a nefrológiai (vese-) betegek kezelése lett. A profilváltás az orvosok között számos személycserét tett szükségessé. Az átszervezés révén a Dializáló Központ szakmai felügyelete is az osztály irányításával történt.

2004-ben a belgyógyászati osztályokat összevonták. Így az addig a Külső telephelyen működő I. Belgyógyászati Osztály betegei és munkatársai a Fertőző Osztály átépítését követően annak épületébe költöztek át. Az immár egységesen működő Belgyógyászati Osztály hematológiai, endokrinológiai és immunológiai profillal bővült. Jelenleg összesen 97 ággyal rendelkezünk, ebből 15 ágyon általános belgyógyászati, 33 ágyon gasztroenterológiai, 8 ágyon nefrológiai, 15 ágyon endokrinológiai, anyagcsere és diabetológiai, 10 ágyon immunológiai és 16 ágyon krónikus belgyógyászati szakellátás folyik. Az évek során számos korszerű diagnosztikai és terápiás módszert vezettünk be, elsősorban a heveny tápcsatornai vérzések ellátásában. A diabetológiai ellátás országosan is elismertté vált, ennek köszönhetően a Magyar Diabetes Társaság regionális centrumként ismerte el az osztályt. A gasztroenterológiai profil magas színvonalát jelzi az „A” kategóriás minősítés.

2006. június 30-án dr. Tárnok Ferenc, aki 19 évig közmegelégedésre vezette a kollektívát, nyugállományba vonult. Július 1-jén Dr. Gasztonyi Beáta, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar I. Belgyógyászati Klinikájának Ph.D fokozattal rendelkező adjunktusa kapott megbízást az osztály vezetésére. Az eddigi széleskörű, a kor elvárásainak megfelelő diagnosztikai és terápiás fegyvertár azóta is folyamatosan bővül. A gasztroenterológiai ellátás színvonalának emeléséhez nagyban hozzájárult az Endoszkópos Laboratórium önerőből megvalósított átépítése, az eszközpark cseréje, melyhez az Ispita Alapítvány komoly segítséget nyújtott 2006-ban. A J-épület mindkét emeletének átépítése megtörtént. A diabetológiai ellátásban új metodikaként a folyamatos szöveti vércukor ellenőrzés, terápiás oldalról az inzulinpumpa kezelés lehetőségének megteremtése érdemel kiemelést. A májbetegek ellátásával és az Interferon Centrum „felélesztésével” új profil indult. Az endoszkópos eljárások bővüléseként a tápcsatorna daganatos szűkületeinek ellátását kezdtük meg, és a hatékonyabb diagnosztika érdekében vitális festési technikát is alkalmazunk, valamint meghonosodtak az osztályon az endoszkópos ultrahang vizsgálatok is. 2014. márciustól az ERCP (endoszkópos epeútfestés) vizsgálatok is a J-épületben lévő Endoszkópos Laboratóriumban zajlanak saját radiológiai háttérrel.

Az orvosképzés korszerűsítése óta az osztály a korábbinál is nagyobb szerepet kapott a rezidensképzésben. A sürgősségi belgyógyászati ellátás oktatása, a belgyógyász szakorvosi képzésben kijelölt feladatoknak való megfelelés nagy kihívást jelent orvosaink számára. Mindemellett jelentős szerepet vállaltunk a háziorvosok továbbképzése, az Egészségügyi Szakközépiskola és Főiskola hallgatóinak gyakorlati képzése terén. Rendszeres résztvevői és előadói vagyunk a hazai és nemzetközi tudományos társaságok kongresszusainak.  Diabetológia, onkológiai, gasztroenterológiai és immunológiai témakörben tudományos kutatások indultak. Kollégáink több hazai szaklapban publikálták eredményeiket, ezek listáját a honlap erre vonatkozó részén olvashatják.


Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta Ph.D, Dr. Oroszlán Tamás főorvosnyomtatoNyomtatható verzió