Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Minőségbiztosítás  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. július 16.
Névnap: Valter
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2018.11.30.
Látogatók: 26928

HÁZIREND


Kedves Betegünk!

Szeretettel üdvözöljük Osztályunkon!
Tudjuk, hogy Ön egészségének visszanyerése, javítása érdekében kényszerült gondjainkra bízni magát!
Az Ön gyógyulása, a kezelések sikere jelentősen függ az Ön közreműködésétől. Kérjük, az osztályon kialakított napirend betartásával segítse gyógyító munkánkat!

Napirend


05:00-06:00 vizsgálati anyagok levétele, összegyűjtése, vizsgálatokhoz előkészítések, injekciózás
06:00-07:30 ágyneműcsere, tisztálkodás, mosdatás, vizsgálati anyagok levétele, kórtermek takarítása
07:30-08:30 injekciózás (inzulin, illetve egyéb szerek), reggeli osztás, reggeliztetés, gyógyszerosztás
08:30-12:30 kisvizitek, nagyvizit, új beteg felvétele, vizsgálatok, beavatkozások
12:30-14:00 injekciózás, ebédosztás, ebédeltetés, gyógyszerosztás
14:00-15:00 hőmérőzés, délutáni csendespihenő
15:00 látogatási idő kezdete
15:00-16:00 délutáni kisvizit
17:30-18:30 injekciózás, vacsoraosztás, vacsoráztatás, gyógyszerosztás
18:00 látogatási idő vége
18:30-20:00 esti beavatkozások elvégzése, vizsgálati anyagok összegyűjtése
20:00-22:00 esti tisztálkodás, TV nézés
22:00 villanyoltás

Felvétel    

Osztályunkra felvételre jelentkezés az ambulancián történik.
Az ambuláns orvos kijelöli, hogy melyik kórterembe és ágyra kerüljön a beteg.
A kórházi tartózkodáshoz szükséges evőeszközöket, ruhaneműket, tisztálkodási eszközöket, az otthonában szedett gyógyszerei listáját kérjük, hozza magával.
Utcai ruháját, személyes holmiját a szobában lévő, zárható szekrényben helyezheti el.

Rádió, TV    használat. Értékek, pénz.

Behozhat rádiót, hordozható televíziót. Ezek használatakor azonban kérjük, legyen tekintettel szobatársaira.
Az osztály a betegek értékeiért felelősséget nem vállal, értékeit zárja el, ha nem tartózkodik a kórteremben, nagyobb értékeit kérjük, helyezze értékletétbe. Ebben az osztályos főnővér, illetve az ápolónők segítenek, hazabocsátáskor hiánytalanul visszakapja leadott tárgyait, pénzét.

Ételtárolás    

Étel behozható, mennyisége az egyszeri fogyasztási adagot ne haladja meg. Kérjük hozzátartozói figyelmét hívja fel a diétás megszorításokra! Élelmiszer tárolására (névvel ellátva) a folyosón elhelyezett hűtőszekrényben van lehetőség. Távozáskor vegyen ki minden el nem fogyasztott élelmet a hűtőből!

Telefon használat    

Kártyás és pénzes telefon a főbejárat portáján található. Hozzátartozói is hívhatják Önt a kórteremben elhelyezett készüléken, melynek számát megtalálja a készülék mellett.
Kórházunk telefonszáma: 92/507-500
Belgyógyászat J-épület. I. emelet:  1264, 1275-ön mellék  vagy: 92/507-580
                  II. emelet: 1265, 1276-os mellék  vagy: 92/507-581

Egyéb szolgáltatások    

Intézetünkben a Főépület és az Rendelőintézet földszintén büfé, könyv és újságárus található. Taxit a 1601-es melléken (recepció), vagy a 1555-ös melléken (diszpécserszolgálat) lehet rendelni.

Látogatás    

Rokonai, ismerősei személyesen is látogathatják Önt. A látogatások rendjének kialakításánál – mivel egyágyas kórtermeink nincsenek – két érdeket kell figyelembe vennünk. Az egyik azoké a betegeké, akik azt szeretnék, hogy a nappal bármely szakában látogathassák, a másik azoké a betegeké, akik pihenni szeretnének.
Kórházunkban jelenleg az alábbi látogatási rend van érvényben:
        Hétköznap: 15-18 óráig
        Hétvégén és ünnepnapokon: 10-18 óráig
A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy állandó jelleggel mellette tartózkodjon. A megjelölt személy is köteles betartani a házirendet.

Vallás    

Minden beteget megillet a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartás és vallása szabad gyakorlásának joga, a betegtársak zavarása nélkül. Lelkipásztori szolgáltatás személyre szólóan igénybe vehető. Ezirányú kívánságát kérjük, a főnővérnek, illetve az osztályos ápolónőnek jelezze.
Tájékoztatjuk, hogy Intézetünk Főépületében a Szívsebészeti osztály Konferenciatermében minden szerdán 16.30-kor katolikus szentmise van, ugyanott 16 órától gyónási lehetőség biztosított.

Adatszolgáltatás

Ön jogosult arra, hogy a gyógykezeléssel összefüggő adatairól     tájékoztatást kapjon, az Önre vonatkozó egészségügyi adatokat
megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról saját költségére másolatot kaphat. Az egészségügyi dokumentációval a Zala Megyei Kórház, az abban szereplő adatokkal Ön rendelkezik.

Hozzátartozók tájékoztatása    

A beteggel kapcsolatos részletes tájékoztatás kizárólag szóban, a beteg kezelőorvosa révén, a beteg által az Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt hozzátartozó számára történhet a kijelölt látogatási idő és az orvos munkaidejének figyelembe vételével. A beteg közvetlen     kezelésében részt nem vevő, illetve ügyeletes orvos csak általános, a beteg aktuális állapotára vonatkozó tájékoztatást adhat. Az osztályvezető     főorvos vagy helyettese a hozzátartozó esetleges tájékoztatásáról saját hatáskörben dönt.
        

Beavatkozások

A beavatkozások elvégzéséhez az Ön szóbeli és/vagy írásbeli beleegyezése szükséges. Önnek joga van a megfelelő felvilágosítás után - a következmények tudatában és ismeretében - a javasolt vizsgálatok és beavatkozások írásban megerősített elutasítására, mely a kórtörténetben okmányként szerepel, a következményekért Ön felelősséggel tartozik.

Oktatás    

A   Zala   Megyei     Kórház,   mint   oktatókórház   az   egészségügyi szakember képzésére kijelölt hely. Így betegvizsgálatoknál, beavatkozásoknál orvos, orvostanhallgató, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi főiskola, szakközépiskola, vagy szakiskola hallgatója az Ön hozzájárulása nélkül is részt vehet. Természetesen, ha Ön elzárkózik a fentiekben részletezett egészségügyi személyek jelenlététől, kérését figyelembe vesszük.

Intézetünkben betegjogi képviselő áll rendelkezésére, akinek fogadóórájáról, elérhetőségéről, feladatairól a folyosón elhelyezett plakátokon tájékozódhat.

Az Osztály zavartalan betegellátása érdekében engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét az alábbiakra:

  1. Kérjük, szíveskedjen a kórteremben tartózkodni az orvosi vizetek, hőmérőzés, injekciózás, illetve a vizsgálati anyagok levétele idején.
  2. Kérjük, ügyeljen a rendre, tisztaságra mind a kórtermekben, mind a mellékhelyiségekben (csikket, gézt, vattát ne dobjon a mosdóba, WC-be!)
  3. Fentjáró betegeinket kérjük, a kórterem elhagyásakor szíveskedjenek köpenyt, hálóinget, pizsamát, vagy szabadidőruhát viselni.
  4. Kérjük, önkényesen ne hagyja el az osztályt. Amennyiben távozni szeretne (séta, büfé, stb.) kérjük, jelezze az osztály dolgozóinak.
  5. Az Ön érdekében tiltjuk az osztályon a dohányzást, a szeszesital fogyasztást.
  6. A mi elsődleges feladatunk az Ön hatékony gyógyítása kulturált körülmények     között. Ezért minden elkövetünk, hogy az Ön kórházi tartózkodását otthonosabbá     tegyük. Azonban nem szabad megfeledkeznie arról, hogy a kezelés sikere     jelentősen függ az Ön közreműködésétől.

A házirend betartásával kérjük, segítse elő gyógyító munkánkat.


Együttműködésüket köszönjük:


Belgyógyászati Osztály dolgozói


nyomtatoNyomtatható verzió