Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Minőségbiztosítás - Köszöntés/Bemutatkozás 
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. július 17.
Névnap: Endre, Elek
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2014.04.17.
Látogatók: 51573

Minőségirányítási Iroda

Elhelyezkedés: A ZMK „Rendelőintézet „B” jelű épület” negyedik emelet 427-es iroda.

Elérhetőség:     92/507-500/1123
        minoseg.min@zmkorhaz.hu

Minőségirányítási iroda működése:

Múlt:

A minőségi betegellátás középpontba helyezése Magyarországon a rendszerváltás után került előtérbe. Ekkor kezdődött el az ISO - International Organization of Standardisation; az ISO, a világ legnagyobb szabványügyi szervezete, feladata olyan műszaki szabványok kidolgozása, amelyeknek jelentős gazdasági és társadalmi hatása is van. - minőségirányítási rendszerek magyarországi alkalmazása, amely először az iparban vált gyakorlattá, ezt követően az egészségügyi alkalmazása is elkezdődött.
Az országban elsőként a Zala Megyei Kórházban került kiépítésre ez a rendszer, fő állomásai:

1993-ban indult el a rendszer kiépítése és bevezetése. A célja a kórház hatékony egészségügyi szolgáltatásaihoz szükséges - a piackutatástól a szolgáltatás átadásáig terjedő - összes folyamatot és tevékenységet átfogó tanúsított minőségirányítási rendszer kialakítása volt.

Az IS0 Szabvány alkalmazása során a folyamatok a szabályozó dokumentumok kidolgozása során átgondolásra, kiválasztásra kerültek a legeredményesebb és leghatékonyabb módszerek és eljárások. A szabvány alkalmazásának eredménye biztosítja a nyomon követhetőséget az ellátás teljes folyamatában, egységes dokumentációs rendszer kialakításával és alkalmazásával.

1995-ben - két éves megfeszített munka után - az ausztriai ÖQS (Osztrák Minőségügyi Tanúsítók Szövetsége) auditorai tanúsíthatónak ítélték a kialakított rendszert. Így a Zala Megyei Kórház az egészségügy területén Magyarországon, de Európában is elsőként kapott tanúsítást működésének teljes folyamatára az ISO 9001 szabvány szerint.

1997-ben elnyerte szervezet kategóriában a IIASA-Shiba Díjat.
(IIASA – International Institute for Applied Systems Analysis - SHIBA Alapítvány a Minőségfejlesztésért).
A díj adományozója Dr. Shoji Shiba japán professzor, az intézet igazgatója. Az alapítvány és a díjazás célja az átfogó minőségvezetési rendszer (TQM) elterjesztése az alkalmazás során szerzett tapasztalatok összegyűjtése és az egymástól való tanulás lehetőségének megteremtése.

1997-1998-ban részvétel a JCIA amerikai standard rendszer alkalmazhatóságának próbatanulmányában.

2000 októberében a vevői igények kielégítésének javítása és szolgáltatási színvonal emelése érdekében a Zala Megyei Kórház EFQM (European Federation of Quality Management Európai Minőségdíj) kiválóság modell szerinti önértékelési projektet indított el.

Az intézet működésére jellemző erősségek és fejlesztendő területek felmérésének célja az volt, hogy segítséget nyújtson a kórház vezetőségének egy olyan stratégiai terv kidolgozásához; amely a további fejlődés érdekeit szolgálja.

2001 decemberében az országban az elsők között részt vettünk a „Kórházi ellátási standardok” alapján történő felülvizsgálatban.

2002-ben a Kórházi Ellátási Standardok (KES) 1.0 előírásainak próba tanúsítása történt a Mirtusz Kht. Által.
A HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer) bevezetése és működtetése is megtörtént ebben az évben.

2003 őszén újabb önértékelés történt és az eredmények alapján a Nyugat-Dunántúli Regionális Minőségi Díj pályázaton Különdíjat nyert el az intézet.

2004-ben csoport kategóriában - az ápolás minőségfejlesztése területén - elnyertük a IIASA-SHIBA Minőségi Díjat és ezáltal a Nemzeti Minőségi Klub tagjai lettünk.

2006 márciusában elnyertük az Egészségügyi Minisztérium által 2005. évre kiírt „Az év kórháza" díjoklevelet nagy kórház kategóriában.
2006-ban újabb önértékelést végeztünk, amelynek eredményeképpen pályáztunk a „Nemzeti Minőségi Díj”-ra.
A magyar egészségügyi intézmények közül elsőként a ZMK nyerte el a "Nemzeti Minőségi Díj"-at közszolgáltatói kategóriában.

2007-2010. évben a Zala Megyei Kórház részt vett a WHO (World Health Organisation) által kezdeményezett PATH (Performance Assessment Tool for quality improrement in Hospitals) teljesítményértékelő projektben és a NEVES (Nem várt események) jelentésének rendszerében.
PATH (WHO) és NEVES - Országos szintű összehasonlító adatok és értékelés
Vizsgált indikátorok:
 • Császármetszés aránya
 • Tűszúrásos balesetek aránya
 • AMI után Aszpirin alkalmazása
 • 30 napon belüli kórházi halálozás: AMI, stroke esetén
 • Központi Műtő kihasználtság
 • Perioperatív antibiotikum alkalmazás
 • Dohányzásmentes kórház - kérdőíves felmérés
 • Átlagos kórházi ápolási idő - adminisztratív adatok

2010 májusában a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok tanúsítása érdekében tanúsító váltás történt - mivel az ÖQS nem rendelkezett MEES-re akkreditációval – új tanúsító cég az SGS Hungária Kft.
2010. május 12-én sikeres ISO 9001 + MEES 1.0 szerinti tanúsítás.
2010. év további eseményei:
 • A PATH indikátor gyűjtés folytatódik a TUR/TURP és Pacemaker beültetés beavatkozások perioperatív antibiotikum profilaxis felmérésével.
 • Értékelésre kerül a 2010.10. hóban indult perioperatív antibiotikum profilaxis újabb adatgyűjtési periódusa.
 • Új módszert, ún. fókusz auditokat vezettünk be a belső auditok során a betegellátó osztályokon:
 • Felülvizsgált tevékenység / folyamat
 • Betegellátás folyamata, osztály / szakambulanciák működése
 • Gyógyszerelés folyamata
 • Gyógyszertárolás
 • Betegdokumentáció
 • Kompetenciák
 • Betegtájékoztatás
 • Gyógytorna
 • Osztályos munkaszervezés
 • Laborvizsgálatok / transzfúzió
 • Halott ellátás
 • Higiéne
 • Osztályos műszerek
2011. évben intézeti szintű és osztályos szakmai indikátorok meghatározása és rendszeres nyomon követésének, értékelésének bevezetése a betegellátó osztályokon.

2012. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatán a Zala Megyei Kórház 2011. évi teljesítményei alapján elnyerte az „Év kórháza 2011” címet.

2013. évtől a betegellátás színvonalának és biztonságának növelése érdekében a szakmai indikátorok rendszeres értékelése és visszacsatolása a folyamatok fejlesztésére.

Rendszeres részvétel országos szintű minőségfejlesztési projektekben (WHO PATH projekt, NEVES program - Betegbiztonság, indikátorok).

Jövőkép:

Szeretnénk a meglévő rendszert az elért szinten működtetni, illetve folyamatosan tovább fejleszteni. Célunk: a minőségi szolgáltatás keretében a biztonságos, hatékony, folyamat orientált, eredményes betegellátás.

Minőségirányítási Iroda feladata/működése

A Zala Megyei Kórház minőségirányítási rendszerének folyamatos működtetése és fejlesztése.
 • Minőségügyi dokumentumok kidolgozása, rendszeres felülvizsgálata és tovább fejlesztése a munkatársak bevonásával.
 • Intézeti minőségfejlesztési projektek, tevékenységek irányítása és koordinálása.
 • Minőségüggyel kapcsolatos adatszolgáltatás.
 • Kapcsolattartás az osztályok minőségirányítási felelőseivel. Az osztályos minőségirányítási felelősök munkájának segítése és koordinálása.
 • A minőségirányítási rendszer, a rendszerrel kapcsolatos szabványok, minőségirányítási kézikönyv, intézeti dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok megvalósítása.
 • A Minőségügyi Tanács működésének, munkájának szervezése.
 • A ZMK minőségügyi rendszerével kapcsolatos oktatás ellenőrzése, koordinálása.
 • A belső felülvizsgálatok (auditok) programjának előkészítése, végrehajtásának irányítása és felügyelete, az audit eredményeinek értékelése. Külső auditok előkészítése, közreműködés az auditok során.
 • Az intézeti helyesbítő, megelőző intézkedések koordinálása, hatékonyságának értékelése a „nulla hiba stratégia” megvalósítása céljából.
 • A beszállítók minőségügyi szempontok szerinti értékelésének, minősítésének felügyelete.
 • Vevői elégedettségi vizsgálatok megtervezése, szervezése, eredményei alapján intézkedési terv előkészítése, megvalósulás ellenőrzése.
 • Minőségirányítási területen külső kapcsolattartás országos, regionális, vagy helyi minőségirányítással foglalkozó szervezetek, testületek, egészségügyi intézmények vezetőségével és munkatársaival.

Minőségirányítási Iroda szervezeti struktúrája

minosegiroda


A Zala Megyei Kórház minőségirányítási team struktúrája

minosegteam


A ZMK minőségirányítási team tagjai:

Dr. Kecskés Gábor        Orvos-igazgató, minőségirányítási igazgató
Tompa Lászlóné         Minőségirányítási Irodavezető
Bognárné Laposa Ilona    Vezető auditor

A minőségirányítási team feladatai:

 • A minőségirányítási igazgató munkájának támogatása a minőségtervezésben, az intézeti stratégiához kapcsolódó minőségfejlesztési célok kitűzésében és megvalósításában.
 • Részvétel az intézet minőségfejlesztési tevékenységének irányításában és végrehajtásában.
 • Intézeti minőségfejlesztési projektek kitűzése, nyomon követése, megvalósulás értékelése.

Fejlesztő teamek

A ZMK minőségirányítási stratégiájának és az intézet minőségcéljainak megvalósítására alakult, és feladattól függően folyamatosan alakuló csoportok.
A fejlesztő team-ek megalakításáról a minőségirányítási team közösen dönt. A team vezetőjét a minőségirányítási igazgató jelöli ki.

MÜT – Minőségügyi Tanács

A Minőségügyi Tanács a ZMK operatív minőségirányítási testülete.
Feladata a minőségirányítási rendszerrel összefüggő programok, tervek jóváhagyása, a végrehajtás ellenőrzése, a rendszer működési hatékonyságának értékelése, a szükséges javító intézkedések és módosítások meghatározása.
Elnöke:    minőségirányítási igazgató
Titkára:    minőségirányítási irodavezető
A Minőségügyi Tanács feladatai, működési rendje a MÜT Működési Szabályzatában rögzített.

OTT - Orvosi Tanácsadó Testület

Az orvos- és minőségirányítási igazgató tanácsadó testülete.
Célja a kétirányú belső kommunikáció fórumának megteremtése a minőségirányítási szervezet és az ún. „másod orvosi kar” között. Tagjai a ZMK betegellátó osztályairól az orvos-igazgató által a testület munkájába felkért orvos munkatársak. Az OTT a Szakmai vezető testület (SZVT) üléseit követően, illetve a feladatok függvényében tartja üléseit.

OMF - Osztályos minőségirányítási felelősök

Feladatuk a minőségirányítási rendszer működésével, a folyamatok működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos osztályos feladatok ellátása a Minőségirányítási Iroda irányításával. Feladataikat részletesen a minőségirányítási igazgató által kiadott megbízólevelük tartalmazza.

Feladatuk:

 • Közvetlen kapcsolattartás a Minőségirányítási Irodával.
 • Részvétel az osztály külső és belső auditján, az auditra való felkészülés irányítása.
 • Az új dolgozók minőségügyi oktatása az osztályos minőségügyi dokumentumok alapján.
 • Az osztály minőségirányítási dokumentumainak kezelése a számítógépes dokumentációs rendszerben.
 • Közreműködés az osztály minőségirányítási dokumentumainak elkészítésében, módosításában, felülvizsgálatában.
 • A rendszer működtetéséből adódó operatív teendők ellátása (pl. nem megfelelőségek kezelése, javító intézkedések meghatározásában közreműködés.
nyomtatoNyomtatható verzió