Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Adatvédelem  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. július 22.
Névnap: Magdolna
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2014.04.17.
Látogatók: 21553

Adatvédelem


A Minőségirányítási Iroda feladatkörébe tartozik a ZMK adatvédelmi rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása a Zala Megyei Kórház Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint.

Adatvédelmi Szabályzat: A Zala Megyei Kórház törvényi előírások alapján meghatározott, egészségügyi dokumentáció kezelésére vonatkozó szabályzata.

ZMK adatvédelmi szervezeti felépítés

adatvedelem

Intézeti Adatvédelmi Felelős (IAF)

A Zala Megyei Kórház adatvédelmi felelőse Dr. Kecskés Gábor orvos-igazgató, minőségirányítási igazgató.
A Zala Megyei Kórház Adatvédelmi Szabályzata alapján a Kórlaptár tevékenységének irányításával kapcsolatos feladatai:
A Zala Megyei Kórház Központi Kórlaptárának tevékenysége során az adatbiztonsági, adatvédelmi szempontokat kielégítő tevékenység és működési rend meghatározása.
A Kórlaptár tevékenységének szakmai irányítása és felügyelete.
Az intézet főigazgatójának tájékoztatása az adatbiztonsági és adatvédelemmel kapcsolatos feladatokról és problémákról.
Az intézmény adatvédelmi feltételeinek biztosítása érdekében hozott főigazgatói utasítások érvényesítése.

Intézeti Adatvédelmi Operatív Felelős (IAOF)

A Minőségirányítási iroda vezetője a ZMK adatvédelmi rendszerének működtetése során, mint Intézeti Adatvédelmi Operatív Felelős, a ZMK Adatvédelmi Szabályzata alapján, a szabályzatban meghatározott felelősséggel végzi tevékenységét.
Irányítja és koordinálja az adatvédelmi adminisztrátor és a Központi Kórlaptár iratkezelőinek tevékenységét az egészségügyi dokumentáció kezelés és tárolás jogszabályi és a ZMK Adatvédelmi Szabályzatában rögzítetteknek való megfelelése érdekében.

Központi Kórlaptár munkájának koordinálásával kapcsolatos feladatai
Az egészségügyi dokumentáció kezelésére, tárolására, megőrzésére vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő dokumentáció kezelési folyamat megvalósítása az Intézeti Adatvédelmi Felelős szakmai irányításával.

Adatvédelmi Adminisztrátor feladata

ZMK Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint végzi az egészségügyi dokumentáció másolatkéréssel és kiadással, valamint betekintéssel kapcsolatos igények teljesítését.

Osztályos adatvédelmi felelősök

A felügyelete alá tartozó osztályon az egészségügyi dokumentáció kezelése során felelős Zala Megyei Kórház Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak betartásáért. Feladata az adatvédelmi rendszerrel kapcsolatos osztályos oktatások és ellenőrzések végzése, nyilvántartások elkészítése, az adatvédelmi rendszer működésével kapcsolatos adatszolgáltatás. Tevékenységét az intézeti Adatvédelmi Szabályzat alapján, az intézeti adatvédelmi felelős irányításával végzi.


Központi Kórlaptár

A Zala Megyei Kórház által ellátott betegek fekvő- és járóbeteg szakellátásaival kapcsolatos egészségügyi dokumentáció tárolására kijelölt irattár. A ZMK Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően valósul meg egészségügyi dokumentáció tárolása, megőrzése a Központi Kórlaptárban.

A Központi Kórlaptár szervezetileg a Minőségirányítási Irodához tartozik. Vezetője a Minőségirányítási Iroda vezetője.
Feladata a Zala Megyei Kórházban az egészségügyi dokumentáció központi tárolása, megőrzése, a vonatkozó törvényi előírások megvalósításával a ZMK Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

A Központi Kórlaptár egészségügyi dokumentációkezeléssel kapcsolatos tevékenységének felelős szakmai irányítója az orvos-igazgató, mint Intézeti Adatvédelmi Felelős.
Az iratkezelők tevékenységét a Minőségirányítási Irodavezető koordinálja az egészségügyi dokumentációkezelés és tárolás jogszabályoknak, valamint a ZMK Adatvédelmi Szabályzatában rögzítetteknek való megfelelése érdekében.

Működési rend

A munkatársak heti 40 órás munkarendben dolgoznak a következő munkarend szerint:
Egy műszakos munkarend:    napi munkaidő: 7,30-tól 15,30-ig
                heti 5 munkanap, hétvégi 2 pihenőnap

nyomtatoNyomtatható verzió