Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - DEO - Bemutatkozás  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. július 16.
Névnap: Valter
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2010.09.14.
Látogatók: 44387

Döntéselőkészítési Osztály

bemutatása


Bemutatkozás


A Döntéselőkészítési osztály (DEO) a Zala Megyei Kórház controlling, finanszírozás-koordinálási és betegirányítási feladatait látja el. Ezen tevékenységei keretében napi kapcsolatban van a gyógyító területekkel, a kórház menedzsmentjével. Információt szolgáltat, javaslatot fogalmaz meg annak érdekében, hogy a gyógyításhoz szükséges feltételek, a kórház működőképessége biztosított legyen.

Előzmények:

1993-ban megváltozott az egészségügyi ellátórendszer egészségbiztosítási alapból történő finanszírozása. A változást követően a korábbi bázisalapú finanszírozást felváltotta a teljesítményelvű finanszírozás rendszere. Az új rendszer szükségessé tette a kórházon belüli szemléletváltást, egy olyan belső gazdasági rendszer kialakítását, amely igazodik a külső és belső környezeti tényezők változásához.
Kórházunk vezetése a controlling kialakításában, működtetésében látta meg mindazon lehetőségeket, melyek lehetővé teszik a kórház egészének, önálló gazdálkodási egységekre történő lebontását, biztosítva az átláthatóságot, a kórház működőképességének fenntartását.

Rendszer kialakítása:

A controlling rendszer kialakítása, a folyamatos működés feltételeinek megteremtése 1993 őszén kezdődött. Egy új szervezeti egységet hoztunk létre, melynek fő feladata lett a tervezés-elszámolás, terv-tény adatok eltérésének elemzése.
Jelenlegi működése:
Az osztály működésében 1997. év hozott jelentősebb változtatásokat. A Közgazdasági osztály név megszűnt, helyette a szervezeti egység Döntéselőkészítési Osztály (DEO) néven funkcionál. Ebben az évben nem csak névváltoztatásra került sor, hanem feladatai is bővültek, szervezetileg az osztályhoz került a finanszírozási csoport, illetve a kórházi struktúrában átkerült a főigazgató közvetlen irányítása alá. Feladatbővüléssel az osztály létszáma 5-ről 10 főre változott.
2007. évben a járó-beteg ellátásban már működő betegirányítási rendszer kiegészült a fekvőbetegek központi helyen történő felvételével, távoztatásával. A kibővített betegirányító szervezetileg a Döntéselőkészítési osztályhoz került, ezzel létszámunk  22 főre emelkedett.

Feladatok részletesebben:


  • A controlling fő feladatait úgy látja el,  hogy a gyógyító és háttérszolgáltatást nyújtó területeken kialakított költséghelyekre (pl. ápolás, szakrendelések, főmérnökség, informatika, stb.), költségviselőkre (pl. betegségek) teljesítményt, költséget, bevételt tervez, a tervezési struktúrának megfelelően tényadatokat gyűjt és feldolgoz, információt szolgáltat a várható és tényleges intézeti szintű és gyógyító egységenkénti eredményről. A terv és tényadatok összevetésével, elemzésével segíti a menedzsment munkáját, javaslatot fogalmaz meg az esetlegesen szükséges beavatkozásokra. Az éves terv adatokat havi szintre lebontja, és ennek megfelelő havi szintű terv-tény adatokról visszajelzést ad a menedzsment és a gyógyító osztályok részére.
  • A finanszírozás koordinálása többrétegű tevékenységet foglal magába. Feladatai közé tartozik az intézmény működését, feladatellátását meghatározó jogszabályok figyelése, intézetre vonatkozó változásokról az érintettek tájékoztatása, illetve a szükséges intézkedések megtétele. A jogszabályi változásokból, vagy a kórházon belüli igényekből adódó struktúra, illetve kapacitás változások miatt szükséges működési engedély és finanszírozási szerződésmódosítással kapcsolatos feladatok ellátása. Az ellátási esetek részletes kódolásával, ellenőrzésével, javításával kapcsolatos teendők elvégzése, melyek a finanszírozáshoz szükségesek. Ezen feladatai elláthatósága érdekében szoros kapcsolatot tart a finanszírozóval és az ÁNTSZ-el.
  • A főépületi Betegirányító feladata a betegek fekvőbeteg-szakellátásba történő felvétele, távoztatása. Itt lehetséges a térítésköteles ellátások díjának befizetése. A rendelőintézeti Betegirányítóban kapnak időpontot betegeink a járóbeteg-szakellátó munkahelyekre.nyomtatoNyomtatható verzió  
Helyi menü

Bemutatkozás
Dolgozók