Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Humánpolitika - Tevékenység 
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. július 16.
Névnap: Valter
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2018.02.06.
Látogatók: 20318

AZ OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE

Az osztály tevékenysége az alábbi fő feladatok közé csoportosul:

 • humán erőforrás tervezése
 • az emberi erőforrással való gazdálkodás
 • új munkatárs kiválasztása és alkalmazása
 • bérgazdálkodás
 • bérszámfejtés a Magyar Államkincstárral együttműködve
 • társadalombiztosítási tevékenység
 • oktatás-képzési tevékenység
 • információk szolgáltatása, elemzések készítése

Részletes feladatok:

 • pályázatok, álláshirdetések közzététele és az elbírálás koordinálása
 • a dolgozók felvételével kapcsolatos teendők elvégzése – felvételi eljárás lefolytatása, munkaügyi nyilvántartásba vétel
 • határozott idejű kinevezések lejártának figyelemmel kísérése, a kinevezés meghosszabbítása, vagy megszüntetése
 • a jogviszony megszűnésével kapcsolatos ügyintézés ellátása – a munkavállaló leszámolásának koordinálása
 • a jogviszonnyal kapcsolatos okmányok – kinevezések, kinevezés-módosítások, áthelyezések, szerződések, besorolások, átsorolások – elkészítése, kezelése, nyilvántartása.
 • szabadság megállapítása, igénybevételének nyilvántartása, egyeztetése
 • tartós távollétek nyilvántartása, figyelemmel kísérése, ill. egyéb távollétekre vonatkozó jogosultság megállapítása, nyilvántartás vezetése
 • a munkahelyi jelenlét dokumentálásának, pihenőidő, ügyelet, készenlét, túlóra szabályainak figyelemmel kísérése
 • a meghatározott szakterületek bérszámfejtési feladatainak ellátása, a pontos bérkifizetés biztosítása az előírt bérfizetési napokon, ill. a bérkifizetéshez szükséges bérlisták elkészítése és eljuttatása a dolgozókhoz
 • jubileumi jutalomra jogosultság figyelemmel kísérése, a jutalom számfejtése
 • különféle egyéb juttatások (pl. étkezési, közlekedési) elszámolása, folyósítása és nyilvántartása
 • a kitüntetésekkel és más erkölcsi elismerésekkel kapcsolatos ügyek intézése, koordinálása
 • levonások, letiltások továbbítása a MÁK felé
 • nyugdíjazások előkészítésével kapcsolatos ügyintézés ellátása
 • munkáltatói- és jövedelemigazolások kiállítása
 • adóigazolások megküldése a dolgozók részére
 • telefonon, vagy személyesen történő érdeklődés esetén tájékoztatás a dolgozók részére a munkaügyet, ill. a társadalombiztosítási ellátásokat érintő jogosultságaikról, illetve kötelezettségeikről
 • intézeti üdültetéssel kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása az igényfelvétel és igényelbírálás területén
 • vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonbevallásával kapcsolatos teendők ellátása
 • a társadalombiztosítási ellátások – táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekápolási táppénz, üzemi és úti baleset következtében járó baleseti táppénz – iránti igény felvétele a dolgozóktól
 • üzemi baleset esetén a baleseti nyilatkozatok, ill. baleseti táppénz határozatok kiküldése
 • folyamatos és naprakész létszámnyilvántartás vezetése az intézmény szakegységeinek engedélyezett, betöltött és üres állásairól
 • folyamatosan kimutatások, elemzések készítése a létszám- és bérhelyzetről
 • a törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
 • az osztályok oktatási szükségleteinek felmérése (orvosok szakvizsga terve, osztályos beiskolázási tervek), ill. az igények alapján összesített beiskolázási terv készítése
 • a dolgozók beiskolázásának szervezése az intézeten belüli és kívüli oktatási formákra
 • az orvosok szakvizsgára és továbbképzésekre jelentkezésének koordinálása
 • tanulmányi szerződések kötésének koordinálása
 • orvosok, szakdolgozók működési nyilvántartásba vétele, segítségnyújtás a megújításban
 • intézeten belüli szaktanfolyamok szervezése, órarend összeállítása, óraadók felkérése, óradíjak elszámolása, vizsgák megszervezése, lebonyolítása.
 • rezidensek gyakorlatának nyomon követése
 • a képzéshez szükséges gyakorlóhelyek akkreditáltatása
 • továbbképzések szervezése orvosok, szakdolgozók részére, közreműködés a tudományos rendezvények szervezésében
 • szakmai gyakorlatok koordinálása, az intézetben foglalkoztatott tanulók gyakorlatához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításában közreműködés
nyomtatoNyomtatható verzió