Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Beszerzés - Bemutatkozás 
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. július 17.
Névnap: Endre, Elek
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2014.04.23.
Látogatók: 45127

A Beszerzési és készletgazdálkodási osztály feladata és felelõsségeA Beszerzési és készletgazdálkodás önálló osztály. Az osztályvezetõ irányításával, a Gazdasági igazgató közvetlen alárendeltségében látják el feladatukat.

Feladata:

Az osztály feladata a beszerzés és anyaggazdálkodás.
Az Intézet mûködéséhez szükséges anyagok beszerzésétõl a felhasználásuk ellenõrzéséig tartó, szervezési, ügyviteli, gazdálkodási tevékenységek összessége.
Az anyaggazdálkodás (ellátási logisztika) valamennyi gazdálkodási szinten folyó tevékenység, a gazdasági tervek és programok fontos eleme.

Beszerzés-anyaggazdálkodás:

A logisztikai folyamat részei:

 • Anyagokra vonatkozóan információk begyûjtése
 • Készletszintek éves tervezése
 • Szállítási szerzõdések megkötése, megrendelések, eseti vásárlások bonyolítása
 • A vásárolt (átvett) anyagok szakszerû kezelése, készletezése
 • Nyilvántartások készítése, a bizonylati fegyelem ellenõrzése
 • Készletszintek folyamatos figyelése
 • Elfekvõ készletek feltárása
 • Beszerzési, logisztikai megállapodásokkal az intézeti anyagellátás elõsegítése.

Az anyaggazdálkodással szemben támasztott követelmények:

Az ellátási lánc akkor funkcionál megfelelõen, ha az a mûködés és egyéb tevékenység tervszerû folytatásához szükséges anyagokat gazdaságos módon biztosítja, az alábbi követelményeknek megfelelõen:

 • Az anyagokat olyan idõpontban és mennyiségben kell biztosítani, hogy azok hiánya a folyamatos üzemeltetésben fennakadást ne idézzen elõ.
 • Az anyagokat a legkedvezõbb árfeltételeket biztosító beszerzési forrásból kell megrendelni és megvásárolni.
 • Az anyagokat mennyiségi és minõségi megfelelés szempontjából folyamatosan ellenõrizni kell.
 • A raktárakban olyan mennyiségû anyagot kell készletezni, amely a folyamatos mûködéshez szükséges.
 • Biztosítani kell az anyagkészletek állagának megóvását (fizikai és kémiai károsodás megelõzése).
 • Biztosított legyen az Intézeti vagyonvédelem (zárhatóság, a bizonylati rend és fegyelem érvényesítése).
 • Az anyagokról és minden anyagváltozásról teljes körû és hitelt érdemlõ nyilvántartás álljon rendelkezése.

Az anyaggazdálkodás alapelvei:

 • Az anyaggazdálkodásnak biztosítani kell a mûködéshez szükséges anyagokat megfelelõ mennyiségben és minõségben.
 • Az anyagszükséglet számításokat pontos felhasználási normák alapján kell elvégezni.
 • Megfelelõ „törzskészletek” biztosításával lehetõvé kell tenni a zavartalan folyamatos mûködést, ugyanakkor fontos, hogy a készletek értéke minél alacsonyabb legyen.

Az anyagbeszerzés történhet:

 • Központi anyagbeszerzéssel
A beérkezett igények alapján a Beszerzési és készletgazdálkodási osztály megindítja a beszerzést. A rendelés megtörténte elõtt törekedni kell több ajánlat bekérésére és versenyeztetésére, az optimális szállító kiválasztásához.
A szállítási szerzõdést, megrendelést a Beszerzési és készletgazdálkodási osztály készíti elõ és a gazdasági igazgató valamint a beszerzési és készletgazdálkodási osztályvezetõ hagyja jóvá.
 • Közbeszerzési szállítási szerzõdések
Az intézeti Közbeszerzési szabályzatnak megfelelõen a Kbt. Hatálya alá tartozó anyagokat a szállítási szerzõdésnek megfelelõen folyamatosan és ütemezve rendeli a Beszerzési és készletgazdálkodási osztály.

nyomtatoNyomtatható verzió  
Helyi menü

Bemutatkozás
Dolgozók