Zala Megyei Szent Rafael Kórház hivatalos honlapja - Minőségpolitikai nyilatkozat  
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
E-mail:zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Telefon: 92/507-500
Fax: 92/331-405
Betegirányító: 92/507-509
92/507-574, 92/507-568
 2019. július 22.
Névnap: Magdolna
Szöveg keresés:

 
Utolsó módosítás: 2017.05.08.
Látogatók: 48401

„KÜLDETÉS”


A Zala Megyei Szent Rafael Kórház küldetése az intézmény ellátási területén élő lakosság hatékony és eredményes gyógyítása, intézményi ápolása, valamint egészségének megőrzése.

Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk az intézményünkben ellátott betegek biztonságára.

Küldetésünk mottója: „igényesség, felelősség, jó szándék és tisztelet”.
„JÖVŐKÉP”


Elismert, gyógyító, ápoló és rehabilitációs szolgáltatást nyújtó, meghatározó szerepvállalók kívánunk lenni a régióban és országosan is, gazdaságilag stabil kórházként.

Népegészségügyi adatokon alapuló vizsgálataink azt mutatják, hogy a következő évtizedekben a szív- és érrendszeri, daganatos és mozgásszervi betegségek számának növekedésével, valamint a reprodukciós problémák megjelenésével és a népesség elöregedésével számolhatunk.

A társadalmi változások előtérbe helyezik az aktív korú népesség foglalkoztatásának növelését. Kórházunk korszerű környezetben, megújuló szervezeti rendszerben, a modern technológiai fejlettség magas szintjén álló eljárások alkalmazásával kívánja ellátni gyógyító, megelőző és rehabilitációs tevékenységét a társadalmi, gazdasági és technológiai változásokhoz folyamatosan alkalmazkodva.
MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

„A Zala Megyei Szent Rafael Kórház teljes tevékenysége, minőségszemlélete betegközpontú.

Küldetésünkre és Jövőképünkre építve határoztuk meg munkakultúránkat, melynek alapelvei:

  •   Az Intézmény szabályozott irányítási rendszere teljes mértékben épít a hazai és nemzetközi minőségirányítási alapelvekre.
  •   Szabályzatok, protokollok és eljárásrendek folyamatos korszerűsítése és következetes betartása.
  •   A betegellátás színvonalában az elvárható szakmai minőség teljesítése, a diagnosztikai, gyógyítási és ápolási tevékenységek folyamatos fejlesztésén keresztül.
  •   A munkatársak szakmai tudásának folyamatos fejlesztése oktatás és továbbképzés útján.
  •   A szervezeti kultúra része az etikus magatartás, az együttműködés, empátia és a kommunikációs készségek folyamatos fejlesztése.
  •   Korszerű technológia és infrastruktúra biztosítása.

 

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház felső vezetése, az egészségügyi szakmai, a műszaki és gazdasági vezetők a minőségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazott alapelveket valamennyi döntésükben érvényesítik.

A ZMSZRK által nyújtott szolgáltatások minőségének folyamatos javítása a kórház valamennyi munkatársának feladata. Munkatársaink önállóan is felelősek saját munkájuk minőségéért.

A ZMSZRK folyamatos fejlődése érdekében olyan módszereket és eljárásokat kívánunk alkalmazni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását.

Mindez hozzájárul a biztonságos és sikeres gyógyításhoz, betegeink elégedettségének javulásához.

 

 

Zalaegerszeg, 2017. március 21.
Dr. Tihanyi Mariann
minőségügyi orvos-igazgató helyettes
Dr. Halász Gabriella
főigazgató

nyomtatoNyomtatható verzió