keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Magunkról

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház közvetlen betegellátási területe Zalaegerszeg és környéke, illetve Lenti és környéke. Ezáltal ellátási körzetünkhöz a megye lakosságának 42%-a tartozik, azonban a megyei kórház – jellegből adódóan – szükség szerint az egész megyéből, illetve a megye határain túlról is fogadjuk a betegeket. 1.700 munkatársunk segítségével a 20 fekvőbeteg osztályon 1.270 ággyal évente 37.000, a több mint 100 szakrendelésen pedig 1 millió esetet látunk el. A gyógyító munkát 11 központi diagnosztikai, terápiás, valamint központi ellátást nyújtó osztály segíti.

A gyógyító osztályaink tevékenységi köre a megyei kórház jellegéből adódóan sokrétű. A hagyományos orvosi szakmákon (belgyógyászati, sebészeti, neurológiai, pszihiátriai, nőgyógyászati, gyerekosztály stb.) kívül számtalan olyan területet is kiemelhetünk, amely nem tartozik egy átlagos kórház profiljába. Így megemlíthetjük az ortopédiát, a szájsebészetet, a szemészetet, a STROKE Centrumot, a gyermekintenzív részleget, s nem utolsó sorban a szívsebészetet, mely országos szinten is kiemelkedő. A Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum létrehozásával – melynek része a korszerűen műszerezett kardiológiai belgyógyászati osztály, a haemodinamikai laboratórium, a szívsebészet és kardiológiai rehabilitáció – megvalósult a megye, valamint a régió kardiológiai jellegű betegeinek komplex ellátása.

Az intézet vezetése folyamatosan törekszik arra, hogy a gyógyítást a legkorszerűbb módszerek alkalmazásával végezzék munkatársaink.

A kilencvenes évek fejlesztéseinek eredményeként a hagyományos röntgen és ultrahang készülékek mellett beszerzésre került a CT, az angió, az emlődiagnosztikai készülék; a mágnes rezonancia elvén működő tomograf, valamint a haemodinamikai labor is.

A diagnosztika másik nagyon fontos ága a pathológia, ahol a citológiai, a speciális biopszia, az immun szerológiai és hisztológiai, valamint tumor marker vizsgálatokon kívül molekuláris biológiai, valamint digitális képanalízis vizsgálatok segítik a betegségek minél megbízhatóbb diagnosztizálását, s a legoptimálisabb gyógymód kiválasztását.

Az egészségügyi ellátásban világszerte törvényszerű igény a minőségi színvonal folyamatos növelése. A betegek és az egészségügyi ellátást végző intézetek közös érdeke, hogy a betegellátás folyamatában a hatékonyság, a gazdaságosság és a minőségi színvonal növekedés egyidejűleg valósuljon meg.

A fenti elvárásoknak megfelelve, a Zala Megyei Kórházban a kilencvenes évek elejétől különböző vezetési módszerek kerültek bevezetésre, például a controlling, valamint a minőségbiztosítás. A controlling bevezetése lehetővé tette a célorientált környezeti változásokhoz igazodó intézményi irányítást, hisz biztosítja a menedzsment részére azokat az elemzéseket és gazdaságossági számításokat, melyek elősegítik a döntések, beavatkozások meghozatalát.

Közel két éves, az egész intézetet átfogó munka eredményeként 1995-ben a minőségügyi rendszerünk ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítást kapott az Osztrák Minőségügyi Tanúsítók Szövetségétől (ÖQS). A minőségügyi rendszerünk javítása érdekében belgyógyászati, sebészeti, diagnosztikai, ápolási, háttérterületi fejlesztőcsoportok működnek az intézetünkben.

A kórház minőségpolitikai céljai között, – mint a rendszer továbbfejlesztésének iránya- a minőség intenzívebb szintje, a TQM megteremtése, elveinek bevezetése és alkalmazása szerepel. A TQM alapelvei többek között: a stratégiái menedzsment, a szervezeti teljesítmény mérése, a folyamatos javítás, a vevőközpontúság, valamint az alkalmazottak bevonása.

Az intézetünk teljes körű számítástechnikai rendszerrel rendelkezik, amely az ellátási folyamatok támogatásán kívül az intézet nyilvántartási és költségelemzési munkáját is nagymértékben segíti.

A Zala Megyei Kórház gazdaságos működtetését, a szakmai elvek érvényesülését különböző bizottságok (kórlaprevíziós, gyógyszerterápiás, transzfúziós, klinikai epidemiológiai, etikai, tudományos és szociális) segítik.

A betegek közérzetének javítása céljából a kórházba beutalt pácienseket betegtájékoztató anyaggal látjuk el, s a kórházból eltávozott betegek véleményének megismerése érdekében kérdőívet adunk ki meghatározott időnként.

A vevőközpontúság megvalósítása mellett – mely az egészségügyi intézmények esetén általában a betegek igényeinek magas szintű kielégítését jelenti – olyan intézeti légkör megteremtése a célunk, amely a dolgozók bevonásával, elkötelezettségével és a humán erőforrások fejlesztésével nagymértékben hozzájárul a betegellátó intézmény céljainak megvalósításához, mely törekvések egybeesnek az ISO 9000:2000 szabvány irányelveivel.

Intézetünk az ISO szabványrendszer irányelveiből kiindulva megvalósította minőségügyi rendszerét, melyet a szakmai irányelveknek megfelelő előírásokkal kiegészítve, a TQM filozófia irányába továbbfejlesztve folyamatosan működtetünk a betegek minél jobb ellátása érdekében.

Kórházunkban a szervezett tudományos élet az 1966-ban megalakult Tudományos Bizottsággal vette kezdetét. 1974-től az intézet a Pécsi Orvostudományi Egyetem, majd a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem és mindkettő kihelyezett főiskoláinak, valamint a Zalaegerszegi Deák Ferenc Egészségügyi Szakközépiskolának vagyunk az Oktatókórháza. A II. Belgyógyászati Osztályunk 1997-ben elnyerte a WHO Klinikai és Demonstrációs Egység Címet.

Intézetünk működését különböző alapítványok segítik. Kiemelkedik közi,ilük az ISPITA Alapítvány, amelyet a kórház hozott létre szellemi erőforrásainak fejlesztésére, orvosi gépek, műszerek beszerzésére.

1997-ben kórházunk intézeti szinten IIASA-SHIBA díjat nyert a minőségfejlesztésben elért kiemelkedő eredményei alapján. Ezt a díjat 2004-ben ápolói fejlesztő csoportunknak sikerült ismételten elnyernie.
Az EFQM kiválóság modell szerinti önértékelési projekt először 2000 októberében, a minőségfejlesztő team javaslatát követő vezetői döntés alapján indult el. Kórházunk azóta is rendszeresen alkalmazza az önértékelés módszerét, amely az ISO rendszerrel együtt a stratégiai menedzsment része.
Az intézet stratégiája – az egyre nehezedő gazdasági helyzetben is –, hogy lépést tudjon tartani az orvos- és ápolástudomány, valamint technika rohamos fejlődésével. Az önértékelés célja a modell alkalmazásával az intézet működésére jellemző erősségek és fejlesztendő területek felmérése, a szervezet teljesítményének folyamatos javítása, a betegek és a partnerek elégedettségének növelése, a további fejlődés érdekeit szolgáló stratégiai terv kidolgozásához a továbbfejlődés irányának meghatározása.
A 2003-ban megismételt önértékelés eredményei alapján pályázatot nyújtott be kórházunk a Zala, Vas és Győr Sopron megyei Iparkamarák által kiírt Nyugat-dunántúli Regionális Minőségi Díjra, melyen különdíjat nyertünk.
2006-ban az önértékelést újból megismételtük. Kiindulási alapként a korábbi önértékelések tapasztalatait és anyagát használtuk fel. Az önértékelést megelőzően SWOT analízist végeztünk.
Az önértékelés alapján a Zala Megyei Kórház 2006-ban az egészségügyi szolgáltatók között elsőként pályázott sikeresen és nyert Nemzeti Minőségi Díjat Közszolgáltatói Kategóriában.

Az intézet működésére a betegközpontú, de teljesítményorientált szemlélet a jellemző. Egyre több munkatársunk vallja vezérlő elvének a kórház “küldetését” megfogalmazó nyilatkozat egyik kulcsmondatát:

“Szakmai igényesség, jó szándék és kellő alázat jellemezze munkánkat.”