keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-Dunántúli régió egészségügyi intézményeiben

A Zala Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályán a Nappali Kórház kialakítása

A konzorciumi szinten megvalósuló projekt célja a Nyugat-dunántúli Régióban a rehabilitációs ellátásokhoz való hozzáférés javítása, a földrajzi és a szakmai egyenlőtlenségek csökkentése, a rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztése révén a szolgáltatások színvonalának javítása, az ambuláns rehabilitációs szolgáltatások szélesítése, a rehabilitációs szolgáltatók szakmai együttműködéseinek javítása, a betegútszervezés kereteinek kialakítása, beteg-edukációs anyagok fejlesztése.
A Zala Megyei Kórház esetében a fejlesztendő rehabilitációs tevékenység: fekvő és nappali kórházi pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció.

A Zala Megyei Kórház 1057 ágyából 164 ágyon végez betegellátást a Psychiátria Osztály.
A pózvai telephelyen a jelenleg leromlott műszaki állapotban lévő épületben működő pszichiátriai rehabilitációs fekvőbeteg kapacitások átalakításával komplex, korszerű rehabilitációs egység létrehozására kerül sor.
Az épület felújítása, a hiányzó eszközök beszerzése, új formaként a nappali kórházi ellátás feltételeinek – foglalkoztató, munkaterápiás célokkal a kapcsolódó üvegház – kialakítása történik.

A projekt megvalósulása során a nappali kórház, mint működési modell a közösségi rehabilitáció elvei szerint fog működni 8 órás ellátást nyújtó intézményi formaként, amely kórházi ágy elfoglalása nélkül biztosít gyógykezelést, a beteg naponta otthonról történő bejárásával. Ezáltal lehetővé válik, hogy a beteg mindennapi megszokott környezetében éljen és ezzel együtt medicinális, szocioterápiás és pszichoterápiás gyógykezelésben is részesüljön. Így megvalósítható a pszichiátria korszerű szemléletének megfelelően a bio-pszihoszociális modell, ahol a páciens is felelős résztvevője a terápiás folyamatnak, a család és a hozzátartozók bevonása a terápia kulcselemévé válik. Ezzel a fejlesztéssel egy komplex, rehabilitációs egység létrehozása valósul meg a Zala Megyei Kórház Pszichiátriáján.
Az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Program keretében megvalósuló beruházást a Nyugat-Dunántúlon található kórházak konzorcium keretei között valósítják meg.

A teljes bekerülési költség mintegy 1,9 milliárd forint, amely önerő nélküli beruházásra ad lehetőséget a konzorciumban résztvevő Nyugat-dunántúli kórházaknak. A konzorcium vezetője a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győrben. A pályázati projektmenedzsment feladatok ellátására a pályázat benyújtásában is közreműködő Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. (MAPI) kapott megbízást.
A Zala Megyei Kórházban 176.382.126,- Ft értékű fejlesztés valósul meg a támogatás felhasználásával.
Ezáltal lehetővé válik Zalaegerszeg város és kistérsége (közel 80.000 fő) korszerű, a kor követelményeinek megfelelő pszichiátriai ellátása.