keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

TIOP-2.2.4/09/1-2010-0015

Két ütemben elkészült a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centruma

 

A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítása és infrastruktúra fejlesztés a Zala Megyei Kórházban projekt első ütemére 4.921.508.953 Ft összegű uniós támogatás került megítélésre, míg a befejezést lehetővé tevő második ütemhez az 1582/2016. (X. 25.) Korm. határozattal a Magyar Állam biztosított 2.344.000.000 Ft-os támogatást. A projekt kedvezményezettje az Állami Egészségügyi Ellátási Központ volt.

A projekt átfogó célja az aktív ellátások egy telephelyre koncentrálása, a működtetett épületek számának csökkentése, költséghatékonyan fenntartható épületek kialakítása volt. A fejlesztés központi eleme egy új Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum kialakítása volt, amely a korábban szétszórtan elhelyezkedő részlegeket egy közös helyszínen integrálja. A fejlesztés komplexitását az is jelzi, hogy a belső telephely 5 épületének átalakítását, funkcióváltását kívánta meg a koncepció megvalósítása. Az így kialakult épületegyüttes az új épületrészek telepítésével belső közlekedőrendszeren átjárható, a diagnosztikaigényes osztályok közvetlenül vagy belső úton közvetve kapcsolódnak a diagnosztika épületéhez.

I.ütemben megvalósult tevékenységek

Az eredményes kivitelező közbeszerzési eljárás után a nyertes konzorciummal Swietelsky Magyarország Kft. ZÁÉV Zrt. Pannon Nívó Zrt. aláírásra került a vállalkozási szerződés 2014.05.29-én. Aznap a munkaterület átadásra került. A vállalkozási szerződés 10 hónap kivitelezési határidővel került aláírásra.

Az új épület eredetileg tervezett 7924m2-hez képest nem épült meg teljesen a nyaktag (420 m2, készültség 70%) és a zöldtető (224 m2, készültség 40%);

Felújított, átalakított, korszerűsített alapterületből nem készült el teljes mértékben a „Zöld” épület felújítás (készültség 70%) és a Diagnosztika III. emelet felújítás (készültség 22%)

Az eredetileg tervezett telephely megszüntetések közül nem valósult meg az Onkológia, Pulmonológia és Kardiológia Rehabilitáció Pózváról való kiköltözése, ezt mind a „Zöld” épület, mind a Diagnosztika III. szint felújítás késedelme okozta.

Orvos Technológiai beszerzés:

A Kedvezményezett az eredeti 10 részből álló orvostechnológia eszközbeszerzésből a projekt keretén belül összesen öt rész (csoport) beszerzését valósította meg. (Név szerint:2,3,5,8, és 9 eszközcsoport.)

II. ütemben megvalósult tevékenységek

A Fő épületben a Központi Műtő felújítása történt, mely környezetbarát és gazdaságos működtetési esélyt kínál, valamint megteremtette a korszerű IT eszközrendszer befogadásának lehetőségét.

Az új Kardiológiai épület földszintjén kardiológiai és szívsebészeti szakrendelés kapott helyet. Az I. emeletére került a Központi sterilizáló a műtőkhöz szervesen kapcsolódva, és a szívsebészeti osztály. A II. emeleten a Zöld épületet is magába foglaló, ezen a szinten teljes körűen elhelyezett kardiológiai osztály működik. III. emeletére a Zöld épületet is magába foglaló ezen a szinten teljes körűen elhelyezett pulmonológiai osztály került. IV. emeleten a Zöld épületet is magába foglaló ezen a szinten teljes körűen elhelyezett Onkológiai osztály, kúraszerű ellátás és szakrendelés működik.

A Zöld épület: A Kardiológiai Rehabilitációs Osztály az F (Zöld) épület 1. emeletén, az ambulancia pedig az F (Zöld) épület földszintjén működik tovább. A pulmonológia fekvőbeteg osztály az F (Zöld) épület II. emeletére költözött. Az allergológia és a légzésfunkció az F (Zöld) épület földszinti rendelőiben kap helyet, míg a tüdőgondozó az Új D épület földszintjén folytatja munkáját.

A fejlesztés során a Szent László utcában lévő épületek bontásra kerültek és az ottani funkciók a diagnosztikai épületben, a megszűnt Központi Sterilizáló helyére kerültek. A lebontott épületek helyén tömbparkoló létesült.

Az infrastruktúra-fejlesztés részét képezte a központi diagnosztikai eszközök korszerűsítése és bővítése, a központi műtők és az intenzív osztály eszközeinek fejlesztése. Pl.: CT, haemodinamikai gép, szív-tüdő motor, respirátorok, UH készülékek, EKG készülékek, informatikai eszközök beszerzésére került sor, kis értékű eszközök – mobiliák. A fejlesztéssel párhuzamosan a betegutak racionalizálása érdekében a betegirányítási rendszer központosítására és a menedzsmentet támogató információ rendszer megújítására is sor került. Gép-műszer beszerzésre több mint 1 milliárd Ft-ot fordíthatott a kórház.

A projekt eredményeként létrejött egységes építészeti kubatúra a humán erőforrás jobb kihasználását is lehetővé teszi. Az érintett szakmacsoportok vonatkozásában a betegutak mind a logisztikai partnerek (OMSZ, betegszállítók), mind a betegek számára egyszerűsödtek és lerövidültek. Az Új (D) épület építése, az F (Zöld) épület és a Fő épületben lévő Központi műtő felújítása környezetbarát és gazdaságos működtetési esélyt kínál.