keresés a weboldalon

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Tájékoztató a traumatológia orvosainak felmondásáról

Tisztelt Pácienseink!

Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy munkatársaink bérezését és juttatásait a jogszabályoknak megfelelően a lehető legmagasabb szinten tartsa. Törekvéseink ellenére intézményünk Traumatológiai Osztályán 7 orvos beadta felmondását, mivel sérelmezték az ügyeleti díjak számukra alacsony mértékét.

A traumatológusok ún. trauma fix díjazásban is részesülnek. A Traumatológiai Társaság ajánlása szerint a teljes díj 60%-a illeti meg a dolgozókat. A Zala Megyei Szent Rafael Kórház azonban ennél magasabb összeget állapított meg, így a traumatológiai ellátásában résztvevő orvosok és a szakdolgozók a teljes díj 75%-át kapják meg, amely havonta 300-700 ezer Ft közötti összeget jelent.

Két további tényre szeretnénk felhívni a figyelmet:

  • kimutatásaink alapján az érintett traumatológusok ügyeleti leterheltsége a más osztályokon dolgozó orvoskollégákhoz képest alacsonyabb,
  • a koronavírusos betegek ellátásában a Traumatológia osztály felmondott szakorvosai nem vettek részt, vagyis a hírekkel ellentétben a pandémia nem okozott számukra többletterhelést. Az elhalasztott műtéteik helyett az oltópontokon teljesítettek feladatot, külön juttatásért.

Szeretnénk leszögezni, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszony vállalásával 2021. március 1-ével jelentősen megemelkedtek az orvosi bérek. Kórházunk felmondott traumatológus szakorvosai a megemelt béren túl a korábban említett traumatológiai ellátásért járó fixdíjban és az ügyeletek után járó díjban is részesültek.

Azoknak a felmondásban érintett traumatológus szakorvosoknak, akik elégedetlenek a bérezésükkel április havi bruttó bére 2 és 2,7 millió Ft között alakult. Így – a tavalyi évhez hasonlóan – kiemelkedő javadalmazásban részesültek más szakterületek orvosaihoz képest.

A további bérzsarolásnak intézményünk fenntarthatósága érdekében nem engedünk!

Kórházunk az elkövetkező időszakban is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a hozzánk forduló betegeket a lehető legmagasabb szintű gyógyító ellátásban tudja részesíteni. A Traumatológia működésének folytonosságát biztosítani fogjuk.

 

Tisztelettel:

a Zala Megyei Szent Rafael Kórház menedzsmentje

További hírek

2021 augusztus 04 - szerda
Bemutatkozik István atya, az új kórházlelkész

Zalaegerszegen születtem 1969-ben. Gyermekkorom is e városban telt, a Petőfi Sándor iskolába jártam, naponta elsétálva a kórház és a rendelőintézet mellett. A gimnáziumi éveim Pannonhalmán teltek. Teológiai

tanulmányaimat Győrben és Budapesten végeztem, illetve már papként Rómában egyházjogot tanultam. 1994-ben szenteltek pappá. Mostanáig püspöki titkárként, illetve a Szombathelyi Egyházmegye településein káplánként, hitoktatóként és plébánosként végeztem szolgálatomat, amelyet 3 éves budapesti központi szolgálat szakított meg.

A Szent Rafael Kórház lelkészi feladatait 2021. augusztus 1-től látom el . Öröm számomra Magyarország legszebb nevű egészségügyi intézményébe jönni, amely nevében hirdeti, hogy Isten gyógyít.A betegek mellett szeretném lelkileg erősíteni az orvosokat, ápolókat és az intézmény valamennyi dolgozóját is, akik által a gyógyító Isten segíti a betegeket.

Jó munkát kívánok a kórház minden dolgozójának!

Szentmisék a kórházkápolnában: Szerda 16 óra és vasárnap 16 óra

Üdvösséget!

Horváth István Sándor
kórházlelkész

2021 július 30 - péntek
Újjászerveződött a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Traumatológiai Osztálya

Tisztelt Betegeink!

A Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve 2021. augusztus 1-étől újjászerveződött a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Traumatológiai Osztálya. Az időlegesen többletfeladatot ellátott társkórházak munkáját betegeink nevében is hálásan köszönjük. Az összehangolt, azonnali intézkedéseknek köszönhetően a személyi feltételeket rövid időn belül biztosítani tudtuk, így a lehető leggyorsabban rendeződött a traumatológiai ellátás helyzete megyénkben.

Tisztelettel: 

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2021 július 30 - péntek
Elköltözött az oltópont

Tisztelt Pácienseink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zala Megyei Szent Rafael Kórház oltópontja a Rendelőintézet földszintjére költözött. (A neurológia épületének helyiségei visszakapják eredeti rendeltetésüket.) Egyúttal felhívjuk figyelmüket arra, hogy 3. oltásra kizárólag az eeszt.gov.hu oldalon tudnak időpontot foglalni.

2021 július 27 - kedd
Várandósfelkészítés augusztusban is

Kedves Várandós Kismamák!

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház a Családbarát Szülészet projekt keretében augusztusban ismét Várandósfelkészítést indít a 28. hetet betöltött kismamák és párjuk részére. A járványhelyzetre tekintettel egyenlőre online formában – a Teams videokonferencia programját használva – kapcsolódhatnak be a leendő szülők az interaktív rendezvénysorozatba.

A Várandósfelkészítés havi rendszerességgel, 4 alkalommal történik, alábbi témákat érintve:

bővebben

2021 július 13 - kedd
Emberi Erőforrások Minisztériuma - sajtóközlemény

Soron kívüli vizsgálatot rendelt el az EMMI minisztere

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter soron kívüli átfogó vizsgálatot rendelt el a Zala megyei traumatológiai ellátás jelenlegi helyzetéről, kitérve a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban felmondott 7 traumatológus orvos távozásának valamennyi körülményére.

Az elmúlt időszakban a Zala Megyei Szent Rafael Kórház traumatológiai osztályának orvosai egységesen jelezték a kórház felé, hogy nem értenek egyet a számukra kifizetett ügyeleti díjak mértékével. A megegyezés érdekében az ügyeleti díjakat intézmény vezetői jelentősen megemelték. Ennek ellenére a felmondás alatt álló traumatológusok újabb követelésekkel álltak elő. A kórház menedzsmentje megvizsgálta ezeket a követeléseket és megállapította, hogy az újabb elvárásaik nélkülöznek minden szakmaiságot, teljesítésük jogszerűen nem lehetséges. Miután a traumatológiai osztályon dolgozó orvosok sem engedtek a követeléseikből, ezért lezárták a tárgyalásokat, az intézménnyel együttműködni nem kívánó traumatológusok felmondását elfogadták.

A miniszter kérésére a felülvizsgálat annak érdekében történik, hogy az ellátás minden beteg számára az elvárt időn belül és az elvárt szakmai színvonalon zökkenőmentesen működjön a továbbiakban.