keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe

Az intenzív osztály átadása

Kórházunkban – az országban az elsők között – 1969-ben került kialakításra a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály. Az akkori kórházigazgató, Dr. Szilvás Rudolf tevékenységének is köszönhető, hogy tudatos, gondos szervező munkával sikerült megteremteni a kritikus állapotú betegek ellátását szolgáló új kórházi egységet. Az osztály 12 ágyon kezdte meg működését. A betegellátást és az anesztéziát 4 orvos, 18 intenzív terápiás ápoló, 7 aneszteziológus asszisztens, 1 laborasszisztens, 1 adminisztrátor és a kisegítő személyzet végezte. Az osztály vezetője Dr. Grósz József lett, aki kinevezésekor az ország legfiatalabb főorvosa volt. 1986-ig, fiatalon bekövetkezett váratlan haláláig nagy lelkesedéssel és elkötelezettséggel látta el ezt a feladatot. Az osztály feladatai közé tartozott 1977-1979 közt a peritoneális dialízis kezelések végzése, a hemodialízis térnyerésével a dializáló kanülök behelyezése, 1985-1992 közt a Port-A Kath implantáció, 1985-től a daganatos betegek fájdalomcsillapításához epidurális kanül bevezetése. 1977-től az osztály pacemaker centrumként is funkcionált. 1994-ig, a Szívsebészeti és Kardiológiai Centrum létrejöttéig a munkacsoport 660 pacemaker implantációt végzett. Az aneszteziológiai tevékenységben az 1992-es év mérföldkő volt. Ekkor adták át az ébredő szobával és 8, majd 10 egységgel rendelkező új központi műtőblokkot, amely a korszerű altatógépekkel, majd az 1996-ban beszerzett többfunkciós monitorokkal együtt az aneszteziológiai munkafeltételek javulását, biztonságosabb és korszerűbb aneszteziológiai módszerek alkalmazását tette lehetővé. Szintén ez évben kezdte meg működését a betegek hatékonyabb, ambuláns kivizsgálását is lehetővé tevő Aneszteziológiai Ambulancia. Az 1994-es év újabb fordulatot hozott, ugyanis egy új, korszerűbb osztályra költözhettünk át a főépület V. emeletének keleti szárnyába. Ágyszámunk változatlan maradt, de a régi monitor rendszert több lépcsőben korszerű Datex S/5 rendszerre cserélték és lélegeztető gép parkunk is kiegészült új, korszerű készülékekkel. 2000-től egy PiCCO monitor beszerzésével lehetővé vált az invazív hemodinamikai monitorozás. 1994-től az új szívcentrum működése mellett csökkent a kardiológiai, nőtt a posztoperatív és egyéb betegek aránya, az előbbi betegcsoportból azóta a kritikus állapotú, mesterséges lélegeztetést, intraaortikus ballonpumpa kezelést igénylő betegek ellátása hárul ránk. A mesterséges lélegeztetésre szoruló betegek arányának emelkedése szükségessé tette a korszerű respirációs és leszoktatási technikák, a percután tracheostomiás módszerek elsajátítását. A tartósan lélegeztetést igénylő betegek közel 50%-ánál készítünk légcsőmetszést. Az évek során mind az anesztézia, mind az intenzív ellátás igénybevétele folyamatosan nőtt. Jelenleg az osztályon több mint 500 fekvőbeteget látunk el és évente több mint 7500 anesztéziát végzünk. Az osztály súlyos, kritikus állapotú betegeinek kezelése embert próbáló feladat. A tartósan lélegeztetett, eszméletlen állapotú betegek ellátása elsősorban az ápolók számára jelent komoly fizikai és pszichés terhet, amely a személyzet fluktuációjában is szerepet játszhat. Mindennek ellenére az osztályon az elmúlt években stabil, jól képzett és összeszokott munkatársi gárda gyűlt össze, akik a napi feladatok mellett részt vesznek az intézet működése szempontjából fontos munkacsoportok tevékenységében is. Szakmai munkánk mellett külön figyelmet fordítunk a szakképzésre is, melyet részben oktatókórházként rezidens és szakorvosjelölt fiatal kollégák számára, és a szakdolgozók számára egyaránt lehetővé teszünk.

Műszeradomány az intenzív osztálynak

Napjainkban az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon 20 orvos (közülük 15 szakorvos, 6 fő két szakvizsgával rendelkezik), 27 ápoló (közülük 9 intenzív terápiás szakápoló, 6 diplomás ápoló), 21 aneszteziológus szakasszisztens (közülük 5 diplomás ápoló) és 1 aneszteziológus asszisztens, 1 betegfelügyelő, 2 írnok és 1 gyógytornász dolgozik.  Az egészségügyi technológia robbanásszerű fejlődése mindannyiunktól megköveteli gyógyító munkánkban a  folyamatos fejlődést, a rendszeres önképzést. Ennek megfelelően osztályunk valamennyi munkatársa törekszik arra, hogy továbbra is meg tudjon felelni a nap mint nap változó szakmai kihívásoknak és betegeink elvárásainak, melynek érdekében folyamatosan képzésben és tudományos rendezvényeken veszünk részt.